Zespół doświadczonych psychologów i psychoterapeutów

Wspieramy skutecznie Ciebie i Twoją rodzinę

Pomagamy, bazując na Twoich zasobach

Patrzymy w dobrą stronę

Psychoterapia Warszawa, psycholog Warszawa

Psychoterapia Warszawa, psycholog Warszawa

Psychoterapia to wspólna wędrówka ścieżkami, które momentami biegną pod górkę i są usłane ostrymi kamieniami. Doświadczanie wówczas lęku, smutku i złości jest naturalne. Ale to również często drogi, które zachwycają widokami, zaciekawiają, wzbudzają radość, dumę, ulgę. Nasi psychoterapeuci to osoby, które na tej drodze są odpowiedzialnymi towarzyszami, pełnymi empatii, akceptacji, zaangażowania. Są wyposażeni w pomocny sprzęt i dbają o to, żeby wspólna wędrówka była bezpieczna i prowadziła ku lepszemu.

Nasza oferta – psychoterapia Warszawa, psycholog Warszawa 

Terapeuta z osobą dorosłą. Psychoterapia indywidualna w Warszawie

Psychoterapia osób dorosłych

 W życiu niektórych osób dorosłych następuje moment, w którym nie potrafią wykorzystać własnych zasobów
do rozwiązania jakiejś trudności. 

Terapeuta z dziećmi podczas sesji terapeutycznej. Psychoterapia Warszawa.

Psychoterapia dzieci i młodzieży

Dziecko jest klientem szczególnym pod wieloma względami. Pierwsza wizyta zawsze odbywa się bez jego udziału, aby terapeuta mógł zdobyć informacje m.in. o tym, jak rodzice postrzegają trudności dziecka, jakie zauważają w nim zasoby, o rozwoju psychofizycznym dziecka oraz sytuacji rodzinnej.  

Terapeuta z parą podczas sesji terapeutycznej. Psychoterapia Warszawa.

Psychoterapia par

Konflikty w związku są czymś naturalnym. Konstruktywne ich rozwiązywanie często wzmacnia relację, uczy akceptacji różnorodności, pozwala się lepiej poznać. 

Terapeuta z całą rodziną podczas sesji terapeutycznej. Psychoterapia Warszawa.

Psychoterapia rodzinna

Dzięki wykształceniu zawodowemu 
i doświadczeniu psychoterapeuci dysponują wiedzą o funkcjonowaniu rodziny i mogą się tą wiedzą dzielić z członkami rodziny.  

Terapeuta podczas sesji terapeutycznej z użyciem kamerki internetowej. Psychoterapia Warszawa.

Konsultacje on-line

Każda z części naszej oferty realizowana jest także w formie kontaktu on-line.

Psychoterapia Warszawa

Psycholog Warszawa 

Zadbaj o pomoc dla siebie, jeśli:

Doświadczasz nadmiernego smutku, lęku, poczucia winy, samotności

Chcesz lepiej siebie zrozumieć, poobserwować, z czego wynikają Twoje uczucia, myśli, zachowania, decyzje

Czujesz się cały czas zestresowany, przeżywasz jakiś kryzys życiowy

Martwisz się z jakiegoś powodu o swoje dziecko

Nie możesz się porozumieć ze swoim partnerem

Zmagasz się z uzależnieniem np. od alkoholu, narkotyków, leków, hazardu, pornografii

Mierzysz się z depresją, zaburzeniami lękowymi, atakami paniki, zaburzeniami odżywiania, zaburzeniem osobowości

Potrzebujesz pomocy w przeżywaniu żałoby

Źle się ze sobą czujesz, ciągle się krytykujesz, za dużo od siebie wymagasz, zbyt często porównujesz się z innymi

Nie jesteś zadowolony z relacji w rodzinie

Poznaj naszych psychoterapeutów

Psychoterapia Warszawa, psycholog Warszawa, ul. Zajęcza 7 lok. 13 

Katarzyna Ambrozik, terapeuta, psycholog, psychoterapeuta systemowy Warszawa

Katarzyna Ambrozik

Psycholog, psychoterapeuta  

Prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych, które są w kryzysie, chcą lepiej zrozumieć siebie, zmagają się z zaburzeniami depresyjnymi, lękowymi, osobowości lub odżywiania, a także psychoterapię dzieci i młodzieży, terapię rodzin i par.

Pracuje w podejściu systemowym. 

Czytaj więcej

Psychoterapia indywidualna

Psychoterapia dzieci i młodzieży 

Psychoterapia par 

Psychoterapia rodzinna

 

 

 

Gabriela Bajor, psycholog, psychoterapeuta Warszawa

Gabriela Bajor

Psycholog, psychoterapeuta, mediator rodzinny

Prowadzi psychoterapię indywidualną osób od 17 roku życia doświadczających trudności w relacjach, zaburzeń lękowych, depresji. Wspiera w pracy nad samoakceptacją, pogłębianiem świadomości. Pracuje również z parami w kryzysie.

Pracuje w podejściu humanistycznym.

Czytaj więcej

Psychoterapia indywidualna

Psychoterapia par 

 

 

 

Edyta Bałdyga, psychoterapeuta, psycholog

Edyta Bałdyga

Psycholog, psychoterapeuta, trener grupowy, doradca zawodowy 

Prowadzi psychoterapię osób dorosłych oraz młodzieży od 12 roku życia, odczuwających nadmierny stres, będących w kryzysie psychicznym, cierpiących na depresję, zaburzenia lękowe, zaburzenia psychosomatyczne, przeżywających trudności w nawiązaniu bliskich relacji. 

Pracuje w nurcie psychodynamicznym. Wykorzystuje również elementy psychoterapii Gestalt.

Czytaj więcej  

Psychoterapia osób dorosłych  

Psychoterapia dzieci i młodzieży  

 

Magdalena Dordzik, psycholog, psychoterapeuta

Magdalena Dordzik 

Psycholog, psychoterapeuta  

Prowadzi psychoterapię indywidualną i grupową osób dorosłych doświadczających kryzysu psychicznego, cierpiących na depresję, zaburzenia lękowe, zaburzenia psychosomatyczne, zaburzenia osobowości, PTSD. 

Pracuje w podejściu systemowym i psychodynamicznym.

Czytaj więcej

Psychoterapia indywidualna

Psychoterapia par 

Psychoterapia rodzinna

Joanna Kapciak, psycholog, terapeuta Warszawa

Joanna Kapciak 

Psycholog, psychoterapeuta, coach rodzicielski  

Prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych, dzieci i młodzieży, psychoterapię rodzinną oraz terapię par. 

Pracuje w podejściu systemowym. 

Czytaj więcej

Psychoterapia indywidualna

Psychoterapia dzieci i młodzieży 

Psychoterapia par 

Psychoterapia rodzinna

Małgorzata Kiepurska, psycholog, terapeuta Warszawa

Małgorzata Kiepurska

 Psycholog, psychoterapeuta

Prowadzi psychoterapię  dorosłych, konsultacje rodzinne, pomaga osobom doświadczającym lęków, depresji, kryzysów życiowych i zawodowych, trudności w relacjach z innymi, cierpiących z powodu nadmiernego stresu, pragnących lepiej zrozumieć siebie.

Pracuje w podejściu psychodynamicznym i systemowym.

Czytaj więcej

Psychoterapia indywidualna

Psychoterapia online

 

Marta Laskowska, psycholog, psychoterapeuta Warszawa

Marta Laskowska-Nowara

Psycholog, psychoterapeuta, psychotraumatolog

Prowadzi psychoterapię osób dorosłych oraz młodzieży od 16 roku życia, zmagających się z zaburzeniami osobowości, depresją i innymi zaburzeniami nastroju, zaburzeniami lękowymi, zaburzeniami psychosomatycznymi, trudnościami i konfliktami w relacjach interpersonalnych, kryzysem psychicznym, zaburzeniami psychotycznymi, cierpiących z powodu nadmiernego stresu.

Pracuje w podejściu psychodynamicznym.

Czytaj więcej 

Psychoterapia indywidualna 

Psychoterapia online

 

 

Agata Teodorczyk, psycholog, terapeuta Warszawa

Agata Teodorczyk

Psycholog, psychoterapeuta

Prowadzi psychoterapię osób dorosłych oraz młodzieży od 16 roku życia, którzy zgłaszają problemy w relacjach, trudności w radzeniu sobie ze stresem, mają niskie poczucie własnej wartości, cierpią na zaburzenia psychosomatyczne, zaburzenia nastroju, brak motywacji, są w trudnej sytuacji życiowej, przeżywają kryzys lub pragną lepiej poznać siebie.

Pracuje w podejściu Gestalt oraz terapią ruchem.

Czytaj więcej 

Psychoterapia indywidualna 

Psychoterapia online

 

Katarzyna Trojanowska

Psycholog, psychoterapeuta, specjalista psychoterapii uzależnień

Prowadzi psychoterapię osób dorosłych oraz młodzieży. Pomaga osobom doświadczających nadmiernego stresu, trudności w relacjach, zmagającym się z zaburzeniami lękowymi, osobowości, odżywiania, depresyjnymi. Specjalizuje się również w pracy z osobami uzależnionymi, ich rodzinami i bliskimi, DDA.  

Pracuje w podejściu psychodynamicznym. 

 

Czytaj więcej 

Psychoterapia indywidualna 

Psychoterapia online

Terapia uzależnień

 

Dlaczego właśnie my?

Zespół doświadczonych psychologów i psychoterapeutów

Z

Pracujemy pod stałą superwizją

Nieustannie rozwijamy swoje umiejętności

w

Dobieramy terapię, która najskuteczniej Ci pomoże

Pomagamy, akcentując Twoje zasoby (w Tobie i wokół Ciebie)

Pracujemy w przytulnych gabinetach w sercu Warszawy, na Powiślu

Czym dokładniej jest psychoterapia?

 

Pojęcie „psychoterapia” wywodzi się z dwóch greckich określeń psyche (dusza) i therapein (leczyć). Psychoterapia to metoda leczenia, w której wykorzystywana jest wiedza teoretyczna i umiejętności psychoterapeuty w procesie niesienia pomocy osobie doświadczającej rozmaitych trudności. Relacja między terapeutą a klientem jest często wykorzystywana w zamierzony sposób jako główny czynnik leczący. Podstawowym celem psychoterapii jest rozwój osobowości, zdrowie psychiczne oraz zmniejszanie lub usuwanie doświadczanych trudności klienta.

Psychoterapia potocznie.

 

W potocznym rozumieniu psychoterapia bywa traktowana jako pewien rodzaj rozmowy, w której specjalista udziela rad i wskazówek, jak sobie poradzić z problemami. Nasi psychoterapeuci wierzą, jednak, że to klient jest najlepszym specjalistą od samego siebie, ale potrzebuje wsparcia, żeby mógł skorzystać ze swoich licznych zasobów w trudnym dla niego doświadczeniu. Zachęcamy do rozbudowywania odpowiedzialności za siebie, poczucia sprawstwa i siły, a dawanie rad i wskazówek temu nie sprzyja.

Psychoterapia Warszawa – co Cię czeka podczas pierwszych spotkań z psychoterapeutą?

 

Twoja psychoterapia rozpocznie się:

nawiązaniem relacji z psychoterapeutą

ustaleniem celu terapii

zawarciem kontraktu

Kobieta między drzewami potrzebująca psychologa w Warszawie

Relacja terapeutyczna

Nawiązanie określonego rodzaju relacji między Tobą i psychoterapeutą stanowi niezbędny warunek efektywnej psychoterapii. Nie może być mowy o zmianie, jeśli pomiędzy Tobą i psychoterapeutą nie zostanie zawarte „przymierze terapeutyczne”, będące wyrazem wspólnego przekonania o potrzebie podjęcia pracy terapeutycznej, a także nadziei na pomyślne rozwiązanie Twoich problemów. Właściwy kontakt jest najistotniejszym nośnikiem pomocy psychoterapeutycznej, natomiast techniki i interwencje stosowane przez terapeutę są zaledwie pretekstem do nawiązania i podtrzymania tej specyficznej więzi.

Psychoterapia Warszawa, psycholog Warszawa

Kontrakt terapeutyczny

Na jednym z pierwszych spotkań następuje zawarcie kontraktu pomiędzy klientem i psychoterapeutą. Może on mieć postać formalnego zapisu lub ustnych ustaleń. Podstawową rolą kontraktu jest stworzenie optymalnych warunków do rozpoczęcia psychoterapii. Kontrakt zapewnia stronom kontrolę nad przebiegiem psychoterapii i płynące z tego poczucie bezpieczeństwa. Wpływa on też korzystnie na motywację, zaangażowanie we współpracę obu stron. Moment wspólnego dokonywania ustaleń nie zawsze jest wyraźnie wyodrębniony, czy określany jako zawieranie kontraktu. Jednakże zawsze klient i psychoterapeuta umawiają się co do warunków przyszłej współpracy. Treść uzgodnień dotyczy: celu terapii oraz jej formy, formalnych warunków, w jakich przebiegać będzie psychoterapia (planowany czas jej trwania, miejsce, częstotliwość i długość sesji, warunki ich odwoływania, wysokość i formy przekazywanych opłat, sposoby komunikowania się między sesjami i in.).

Cele terapeutyczne

Terapeuta jest przygotowany, że z różnymi klientami umawia się na różne rodzaje pracy dostosowane głębokością czy zasięgiem do tego, czego chce klient; nie wszystkie jednak cele klientów muszą być „przyjęte” przez psychoterapeutę – niektóre z nich okazują się być np. nieosiągalne; taka sytuacja ma miejsce, kiedy klient oczekuje, że pod wpływem psychoterapii zmieni się ktoś lub coś, co według klienta stanowi przyczynę jego cierpienia (np.: „mój mąż będzie mnie bardziej akceptował”). Zdarza się, że już samo dookreślenie problemu przez klienta wspólnie z psychoterapeutą wyzwala u klienta energię, zasoby wystarczające do rozwiązania go. Ma on więc też znaczenie terapeutyczne.

“To, na ile siebie znamy i rozumiemy, jest bardzo ważne, ale tak naprawdę, by móc żyć Autentycznie, musimy przede wszystkim siebie pokochać.”

 

Brene Brown

12 + 2 =

Umów wizytę