Katarzyna Ambrozik

Katarzyna Ambrozik

Psycholog, psychoterapeuta. Prowadzi psychoterapię osób dorosłych, dzieci i młodzieży, terapię rodzin i par. Pracuje w podejściu systemowym. Wykształcenie  Jestem w trakcie szkoły psychoterapii rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo...

Agata Teodorczyk

Psycholog, psychoterapeuta Prowadzi psychoterapię osób dorosłych oraz młodzieży od 16 roku życia, którzy zgłaszają problemy w relacjach, trudności w radzeniu sobie ze stresem, mają niskie poczucie własnej wartości, cierpią na zaburzenia psychosomatyczne, zaburzenia...

Magdalena Dordzik

Psycholog, psychoterapeuta Prowadzę psychoterapię indywidualną i grupową osób dorosłych doświadczających kryzysu psychicznego, cierpiących na depresję, zaburzenia lękowe, zaburzenia psychosomatyczne, zaburzenia osobowości, PTSD.  Pracuje w podejściu systemowym i...

Edyta Bałdyga

Psycholog, psychoterapeuta, trener grupowy, doradca zawodowy  Prowadzi psychoterapię osób dorosłych oraz młodzieży od 12 roku życia, odczuwających nadmierny stres, będących w kryzysie psychicznym, cierpiących na depresję, zaburzenia lękowe, zaburzenia...

Joanna Kapciak

Psycholog, psychoterapeuta, coach rodzicielski Prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych, dzieci i młodzieży, psychoterapię rodzinną oraz terapię par. Pracuje w podejściu systemowym Wykształcenie Jestem psychologiem z wieloletnim doświadczeniem w udzielaniu...

Karolina Romanowska

Psycholog, psychoterapeuta, konsultacje rodzicielskie Prowadzi konsultacje rodzicielskie dla rodziców dzieci od 10 roku życia. Udziela pomocy w zakresie trudności wychowawczych, emocjonalnych, w uczeniu się i innych.  Wykształcenie: Jestem psychologiem i...