Psychoterapia dzieci i młodzieży Warszawa

Psychoterapia dzieci

i młodzieży

Psychoterapia dzieci i młodzieży. Dziecko jest klientem szczególnym pod wieloma względami. Pierwsza wizyta zawsze odbywa się bez jego udziału, aby terapeuta mógł zdobyć informacje m.in. o tym, jak rodzice postrzegają trudności dziecka, jakie zauważają w nim zasoby, o rozwoju psychofizycznym dziecka oraz sytuacji rodzinnej. Prowadząc leczenie, psychoterapeuta uwzględnia dodatkowe czynniki , które nie występują w takim stopniu w psychoterapii osób dorosłych – bierze pod uwagę aktualny poziom rozwojowy dziecka oraz jego specyficzne uwarunkowania rodzinne.

Psychoterapia dzieci i młodzieży jest dla Ciebie, jeśli Twoje dziecko:

Odczuwa nadmierny smutek, lęk lub wstyd

Ma trudności w relacjach z rówieśnikami

Przejawia zachowania autoagresywne w postaci np. samookaleczeń

Używa substancji psychoaktywnych

Ma trudności w poradzeniu sobie z sytuacją kryzysową (utrata bliskiej osoby, rozstanie rodziców, zmiana szkoły)

Często jest z siebie niezadowolone, nie dostrzega swoich zasobów

Często się buntuje, jest impulsywne, bywa agresywne

Nadużywa komputera, telefonu

Ma niską motywację do nauki

Psychoterapia dzieci i młodzieży – ważne informacje

Jak wygląda psychoterapia dzieci?

Celem psychoterapii dzieci i młodzieży jest umożliwienie prawidłowego rozwoju ich możliwości emocjonalnych, intelektualnych i społecznych. W związku z tym, że dzieci, zwłaszcza młodsze, nie mają świadomej motywacji do zmiany, szczególną rolę odgrywa zbudowanie bliskiej relacji terapeutycznej. W zależności od wieku dziecka – psychoterapia, w różnym stopniu, przyjmuje formę zabawy (swobodnej lub kierowanej, w zależności od sposobu pracy psychoterapeuty), wykonywania ćwiczeń, bądź rozmowy. Jednym z wyzwań w terapii dzieci i młodzieży jest rozstrzygnięcie czy trudności dziecka są nieprzystosowawcze, czy też mieszczą się w zakresie normy dla danego okresu rozwojowego

Więcej

Psychoterapia dzieci.

Z problemowymi zachowaniami dzieci ma do czynienia większość rodziców na poszczególnych etapach rozwoju dziecka (lęki, wycofanie, zachowania opozycyjne, kłamstwa, trudności z koncentracją i wiele innych). Psychoterapeuta może stanowić wsparcie dla dziecka w poradzeniu sobie z tymi trudnościami poprzez stworzenie przestrzeni dla trudnych emocji dziecka, ich akceptację, odkrywanie jego mocnych stron i źródeł wsparcia poza dzieckiem, poszukiwanie konstruktywnych sposobów reagowania, radzenia sobie z emocjami.

Psychoterapia dzieci czy rodziny?

Dzieci są w szczególny sposób zależne od rodzica i rodziny. W związku z tym, jeżeli dziecko doświadcza pewnego rodzaju trudności, często najlepszym adresatem terapii jest rodzina. Ukierunkowanie takie może być uzasadnione dwoma powodami. Po pierwsze, może być tak, że siedliskiem sił czy oddziaływań wywołujących lub podtrzymujących problemy dziecka jest rodzina lub kontekst rodzinny. Po drugie, wpływ rodziny można uznać za wartościowy środek do zmiany funkcjonowania dziecka. Terapeuta proponuje rodzicom określony rodzaj – terapia dziecka lub rodziny, uwzględniając różne czynniki, w tym – poziom gotowości rodziny do podjęcia terapii.

“Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie – naucz. Jeśli nie wie – wytłumacz. Jeśli nie może – pomóż. “

 

Janusz Korczak

Psychoterapię dzieci

i młodzieży w Widokach prowadzą:

Psychoterapeuta dzieci i młodzieży Warszawa

Joanna Kapciak 

 Psycholog, psychoterapeuta, coach rodzicielski;  

 Prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych, dzieci i młodzieży, psychoterapię rodzinną oraz terapię par. 

 Pracuje w podejściu systemowym  

 Czytaj więcej

Psychoterapia osób dorosłych 

 Psychoterapia dzieci i młodzieży 

 Psychoterapia par 

Psychoterapia rodzinna

 

Psychoterapeuta dzieci i młodzieży Warszawa

Małgorzata Kiepurska

Psycholog, psychoterapeuta;

Prowadzi psychoterapię  dorosłych, konsultacje rodzinne, pomaga osobom doświadczającym lęków, depresji, kryzysów życiowych i zawodowych, trudności w relacjach z innymi, cierpiących z powodu nadmiernego stresu, pragnących lepiej zrozumieć siebie.

Pracuje w podejściu psychodynamicznym i systemowym.

Czytaj więcej

Psychoterapia osób dorosłych

Psychoterapeuta dzieci i młodzieży Warszawa

Marta Laskowska-Nowara

Psycholog, psychoterapeuta, psychotraumatolog;

Prowadzi psychoterapię osób dorosłych oraz młodzieży od 16 roku życia, zmagających się z zaburzeniami osobowości, depresją i innymi zaburzeniami nastroju, zaburzeniami lękowymi, zaburzeniami psychosomatycznymi, trudnościami i konfliktami w relacjach interpersonalnych, kryzysem psychicznym, zaburzeniami psychotycznymi, cierpiących z powodu nadmiernego stresu

Pracuje w podejściu psychodynamicznym 

Czytaj więcej

Psychoterapia osób dorosłych

 

Psychoterapeuta dzieci i młodzieży Warszawa

Karolina Romanowska

Psycholog, psychoterapeuta;

Prowadzi konsultacje rodzicielskie dla rodziców dzieci od 10 roku życia w zakresie trudności
wychowawczych, emocjonalnych, w uczeniu się i innych.

Czytaj więcej

Psychoterapia dzieci i młodzieży