Gabriela Bajor, psycholog, psychoterapeuta Warszawa

Psycholog, psychoterapeuta, mediator rodzinny

Pracuję z osobami od 17 roku życia doświadczającymi trudności w relacjach, zaburzeń lękowych, depresji. Towarzyszę w kryzysach mniejszych i większych, w sytuacjach kiedy występuje jakaś trudność, z którą klient nie może sobie poradzić. Wspieram w pracy nad akceptacją, wzmocnieniem poczucia własnej wartości, rozpoznaniem schematów, które rządzą wyborami klienta i poukładaniem ich tak, żeby były z nim zgodne. Pracuję nad pogłębieniem świadomości, rozpoznawaniem, nazywaniem stanów, w jakich się osoba znajduje oraz poszukiwaniem ich przyczyn. Pomagam odnaleźć siebie w sobie. Pracuję również z parami w kryzysie.

Wykształcenie

Swoją drogę zaczęłam od ukończenia Psychologii Klinicznej na Uniwersytecie SWPS. Następnie ukończyłam 3 lata całościowego szkolenia psychoterapeutycznego w Szkole Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS pod kierunkiem dr Agnieszki Popiel i dr Ewy Pragłowskiej (rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczo-Behawioralnej). Obecnie jestem w trakcie całościowego szkolenia w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA (rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne). Ukończyłam również pełne certyfikowane szkolenie z Mediacji Rodzinnych w Polskim Centrum Mediacji oraz Certyfikowany Kurs Trenerski Global Inspirations i WSP. Ukończyłam szkolenia w zakresie zagrożeń związanych z uzależnieniami behawioralnymi, w tym rozwijałam umiejętności wczesnej interwencji i rozpoznawania symptomów grania problemowego i patologicznego w ramach Letniej Szkoły Profilaktyki, obejmującego zajęcia praktyczne z młodzieżą w Ośrodku Rehabilitacji Uzależnień i Podwójnej Diagnozy w Otwocku.

Doświadczenie zawodowe

Doświadczenie terapeutyczne zdobywałam m. in. na Całodobowym Oddziale Psychiatrycznym Szpitala Bielańskiego oraz Całodobowym Oddziale Psychiatrycznym Szpitala Bródnowskiego. Praktykowałam również w Stowarzyszeniu POMOST. Prowadziłam wsparcie i grupę edukacyjno-rozwojową dla kobiet doświadczających przemocy w Centrum Praw Kobiet. Prowadziłam również liczne warsztaty dla rodziców oraz nauczycieli. Od kilku lat prowadzę prywatną praktykę. Regularnie korzystam z superwizji u certyfikowanych superwizorów oraz od lat jestem w terapii własnej, co moim zdaniem, razem z wykształceniem stanowi podstawę pracy terapeuty. Regularne przyglądanie się sobie oraz swojej pracy pomaga pogłębiać proces terapeutyczny oraz relację z klientem, lepiej go rozumieć oraz weryfikować swoją pracę. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Metody pracy

Psychoterapia jest dla mnie wyjątkowym spotkaniem. Procesem, w którym stworzone zostają warunki i bezpieczna przestrzeń do zaistnienia zmiany. Procesem, w którym towarzyszę klientowi w jego drodze odkrywania siebie i jego własnych sposobów na życie. Podstawą mojej pracy jest szacunek, akceptacja oraz ciekawość drugiego człowieka. Psychoterapia oprócz pracy, jest również moją wielką pasją. W swojej pracy bazuję na podejściu humanistycznym doświadczeniowym, korzystam również z technik poznawczo-behawioralnych, gestalt oraz mindfulness. 

Call Now Button