Joanna Kapciak, psycholog, terapeuta Warszawa

Psycholog, psychoterapeuta, coach rodzicielski

Prowadzę psychoterapię indywidualną osób dorosłych, dzieci i młodzieży, psychoterapię rodzinną oraz terapię par. Pracuję w podejściu systemowym.

Wykształcenie

Jestem psychologiem z wieloletnim doświadczeniem w udzielaniu pomocy psychologicznej. Pracuję również jako psychoterapeuta, coach i trener umiejętności wychowawczych. Jestem absolwentką Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ukończyłam szkołę trenerów i coachów umiejętności wychowawczych przy Laboratorium Psychoedukacji. Jestem w trakcie kursu przygotowującego do certyfikatu psychoterapeuty terapii systemowej w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej, którego jestem członkiem nadzwyczajnym. Dodatkowo regularnie rozwijam swoje kompetencje zawodowe uczestnicząc w licznych szkoleniach i warsztatach dotyczących psychoterapii, ale również diagnozy ( w tym diagnozy zaburzeń ze spektrum autyzmu).

Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

Doświadczenie zawodowe

Doświadczenie zawodowe zdobyłam pracując jako psycholog w szkołach i przedszkolach, wspierając dzieci, młodzież, rodziców i nauczycieli. Aktualnie pracuję w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, gdzie na co dzień pomagam dzieciom, ich rodzicom i nauczycielom. Prowadzę diagnozę psychologiczną i konsultacje psychologiczne. Wspieram rodziny w pokonywaniu trudności i w budowaniu dobrych relacji – indywidualnie i podczas warsztatów. Pomagam również psychoterapeutycznie.

Metody pracy

W mojej indywidualnej pracy terapeutycznej stosuję podejście systemowe. Z grupami rodziców pracuję warsztatowo.

Call Now Button