Justyna Morawska, psycholog, terapeuta Warszawa

Psycholog, psychoterapeuta, 

Prowadzę psychoterapię indywidualną osób od 15 roku życia, które zmagają się z wyzwaniami takimi jak zaburzenia nastroju, zaburzenia lękowe, zaburzenia osobowości, stresem i problemami w pracy oraz trudnościami w relacjach. 

Pracuję w nurcie poznawczo-behawioralnym, wykorzystując również techniki tzw. III fali zwłaszcza Terapii Dialektyczno – Behawioralnej oraz mindfulness.  Swoją pracę z pacjentem opieram na wzajemnym zaufaniu, partnerskiej współpracy i akceptacji. 

Wykształcenie

Jestem magistrem międzynarodowego wydziału Psychologii na Uniwersytecie Warszawskim -WISP. Obecnie realizuję program czteroletniej szkoły psychoterapii w nurcie poznawczo-behawioralnym w Centrum CBT (szkoła posiada rekomendację Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo Behawioralnej). Ukończyłam program Family Connections, którego celem jest niesienie pomocy rodzinom i bliskim osób zmagających się zaburzeniem osobowości Borderline. Dodatkowo jestem absolwentką kierunku studiów Zarządzanie – socjologia biznesu i mediów na Akademii Leona Koźmińskiego. 

Doświadczenie zawodowe

Doświadczenie w pracy terapeutycznej zdobywałam w Centrum DBT Emocje oraz w Poradni Zdrowia Psychicznego „Educatio” . Dodatkowo w swoim życiu zawodowym zajmowałam się nie tylko psychologią, ale również strategią rozwoju marek w międzynarodowych korporacjach. Te doświadczenia zawodowe pozwoliły mi poznać różne środowiska, zmierzyć się z różnorakimi zadaniami, doświadczyć stresu związanego z realizacją zadań w korporacji oraz nauczyć się dużej otwartości. Swoją pracę poddaję regularnej superrewizji, dzięki której mam szansę spojrzeć na prowadzone procesy terapeutyczne z innej perspektywy oraz znajdować nowe rozwiązania. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej. 

Metody pracy

Psychoterapia to dla mnie spotkanie dwóch osób – bardzo ważna jest dla mnie relacja z pacjentem. Swoją pracę opieram na stworzeniu przestrzeni, w której pacjent czuję się akceptowany oraz szanowany. Staram się towarzyszyć swoim pacjentom w procesie terapeutycznym, wspierać go i doceniać wysiłek, którego wymaga udział w terapii. 

Swoją pracę w nurcie poznawczo-behawiorlnym, który jest mi bliski ze względu na oparcie wykorzystywanych metod na dowodach naukowych, wzbogacam technikami tzw. Trzeciej fali terapii poznawczo-behawiorlanej, zwłaszcza Terapii Dialektyczno-Behawiorlanej, Terapii Schematu oraz Mindfulness. 

Call Now Button