Katarzyna Krzykowska

Psycholog, psychoterapeuta

Prowadzę psychoterapię indywidualną osób dorosłych i młodzieży od 17 r.ż. Pracuję w podejściu psychodynamicznym.

Wykształcenie

Psycholog, psychoterapeuta, absolwentka międzynarodowego kierunku Warsaw International Studies in Psychology na Uniwersytecie Warszawskim, a także studiów podyplomowych z Diagnozy Psychologicznej w Praktyce Klinicznej na SWPS, rekomendowanych przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

Ukończyłam czteroletnie szkolenie w nurcie psychodynamicznym w ramach Studium Psychoterapii w Laboratorium Psychoedukacji.  Szkolenie to posiada atest Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz jest rekomendowane przez Sekcję Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Doświadczenie zawodowe

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując w jednym z warszawskich szpitali psychiatrycznych. Mam długoletnią praktykę pracy z pacjentami wielokrotnie hospitalizowanymi, u których kryzysy psychiczne miały ciężki i nawracający przebieg. Współpracowałam tam z pacjentami, u których rozpoznano schizofrenię, epizody psychotyczne, zaburzenia afektywno dwubiegunowe, zaburzenia schizoafektywne, zaburzenia lękowe, zaburzenia depresyjne, zaburzenia osobowości, czy zaburzenia seksualne.

Przez wiele lat związana byłam z  „Fundacją Zobacz… JESTEM”, która zajmuje się szeroko rozumianą pomocą dzieciom, młodzieży oraz młodym dorosłym z problemami emocjonalnymi.

Metody pracy

Pracuję w podejściu psychodynamicznym. W czasie terapii z pacjentem staram się mu pomóc w lepszym rozumieniu siebie, poprzez analizowanie i nazywanie powtarzających się wzorców zachowania, które często zakorzenione są w przeszłości. Odnalezienie nieświadomych źródeł problemów jest kluczowe, aby każdy z nas mógł wieść pełniejsze i bardziej satysfakcjonujące życie.

W swojej pracy kieruję się Kodeksem Etyki Psychoterapeuty. Dbam o tajemnicę procesu psychoterapeutycznego.  Swoją pracę poddaję regularnej superwizji u certyfikowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.