Nadja Piętera

Nadja Pietera, psycholog terapeuta Warszawa

Zakres pracy

Psycholog, psychoterapeuta

Pracuje z osobami dorosłymi zmagającymi się z nadmiernym stresem, zaburzeniami lękowymi, depresją, zaburzeniami nastroju, brakiem motywacji oraz trudnościami w relacjach, i komunikacji.

Wykształcenie

Jestem psychoterapeutką w trakcie 4 letniego szkolenia w nurcie poznawczo-behawioralnym organizowanego przez Centrum Terapii Poznawczej i Schematu INTEREGO rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej PTTPB.

Jestem absolwentką wydziału psychologii Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS w Warszawie.

Doświadczenie zawodowe

Swoje doświadczenie zdobywałam już na studiach odbywając staże kliniczne oraz wolontariat na oddziale diagnostyczno terapeutycznym w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie gdzie obecnie pracuje. Prowadzę grupę terapeutyczną, zajęcia obejmujące trening umiejętności społecznych oraz warsztaty z elementami psychoedukacji.

Metody pracy

W swojej pracy bardzo dużą wagę przywiązuje do relacji z pacjentem. Otwartości na jego potrzeby, autentyczność i empatia są dla mnie podstawą do budowania zaufania oraz poczucia bezpieczeństwa w terapii.

Swoją pracę regularnie poddaje superrewizji, która pomaga mi spojrzeć na różne trudności (zarówno swoje jak i pacjentów) z szerszej perspektywy i dzięki temu jeszcze lepiej je zrozumieć.