Psychoterapeuta online Warszawa

Psychoterapia online

Psychoterapia online: Każda z części naszej oferty realizowana jest także w formie kontaktu on-line.

Nasza oferta

Psychoterapeuta online Warszawa

Psychoterapia osób dorosłych

Psychoterapia indywidualna:

W życiu niektórych osób dorosłych następuje moment, w którym nie potrafią wykorzystać własnych zasobów
do rozwiązania jakiejś trudności.

Psychoterapia dzieci i młodzieży

Psychoterapia dzieci i młodzieży

Psychoterapia dzieci i młodzieży:

Dziecko jest klientem szczególnym pod wieloma względami. Pierwsza wizyta zawsze odbywa się bez jego udziału, aby terapeuta mógł zdobyć informacje m.in. o tym, jak rodzice postrzegają trudności dziecka, jakie zauważają w nim zasoby, o rozwoju psychofizycznym dziecka oraz sytuacji rodzinnej.

Psychoterapeuta online Warszawa

Psychoterapia par

Psychoterapia par online:

Konflikty w związku są czymś naturalnym. Konstruktywne ich rozwiązywanie często wzmacnia relację, uczy akceptacji różnorodności, pozwala się lepiej poznać.

Psychoterapeuta online Warszawa

Psychoterapia rodziny

Psychoterapia rodzinna:

Dzięki wykształceniu zawodowemu i doświadczeniu psychoterapeuci dysponują wiedzą o funkcjonowaniu rodziny i mogą się tą wiedzą dzielić z członkami rodziny.