Psychoterapia indywidualna

Psychoterapia indywidualna osób dorosłych

Psychoterapia indywidualna osób dorosłych:

W życiu niektórych osób dorosłych następuje moment, w którym nie potrafią wykorzystać własnych zasobów do rozwiązania jakiejś trudności. Potrzebują pomocy, żeby lepiej zrozumieć to, co się dzieje, nauczyć się radzić sobie z problemami, żyć szczęśliwiej i spokojniej. W takiej sytuacji warto zadbać o wsparcie psychoterapeuty. 

Psychoterapia indywidualna jest dla Ciebie jeśli:

Doświadczasz nadmiernego smutku, lęku, poczucia winy, samotności

Źle się ze sobą czujesz, ciągle się krytykujesz, za dużo od siebie wymagasz, zbyt często porównujesz się z innymi

Mierzysz się z depresją, zaburzeniami lękowymi, zaburzeniem osobowości

Czujesz się cały czas zestresowany

Jesteś niezadowolony z tego, jak radzisz sobie ze swoją złością

Chcesz lepiej siebie zrozumieć, poobserwować, z czego wynikają Twoje uczucia, myśli, zachowania, decyzje

Nie możesz się porozumieć ze swoim partnerem

Jesteś obecnie w kryzysie życiowym

Potrzebujesz pomocy w przeżywaniu żałoby

Psychoterapia indywidualna – ważne informacje

Co Cię czeka podczas pierwszych spotkań z psychoterapeutą?

Najogólniej mówiąc – nastąpi nawiązanie relacji z psychoterapeutą, ustalenie celu terapii i zawarcie kontraktu.
Nawiązanie określonego rodzaju relacji między Tobą i psychoterapeutą stanowi niezbędny warunek efektywnej psychoterapii. Nie może być mowy o zmianie, jeśli pomiędzy Tobą i psychoterapeutą nie zostanie zawarte „przymierze terapeutyczne”, będące wyrazem wspólnego przekonania o potrzebie podjęcia pracy terapeutycznej, a także nadziei na pomyślne rozwiązanie Twoich problemów. Właściwy kontakt jest najistotniejszym nośnikiem pomocy psychoterapeutycznej, natomiast techniki i interwencje stosowane przez terapeutę są zaledwie pretekstem do nawiązania i podtrzymania tej specyficznej więzi.

Więcej

Spotkania z psychoterapeutą.

Na jednym z pierwszych spotkań następuje zawarcie kontraktu pomiędzy klientem i psychoterapeutą. Może on mieć postać formalnego zapisu lub ustnych ustaleń. Podstawową rolą kontraktu jest stworzenie optymalnych warunków do rozpoczęcia psychoterapii. Kontrakt zapewnia stronom kontrolę nad przebiegiem psychoterapii
i płynące z tego poczucie bezpieczeństwa. Wpływa on też korzystnie na motywację, zaangażowanie
we współpracę obu stron. Moment wspólnego dokonywania ustaleń nie zawsze jest wyraźnie wyodrębniony,
czy określany jako zawieranie kontraktu. Jednakże zawsze klient i psychoterapeuta umawiają się co do warunków przyszłej współpracy. Treść uzgodnień dotyczy: celu terapii oraz jej formy, formalnych warunków, w jakich przebiegać będzie psychoterapia (planowany czas jej trwania, miejsce, częstotliwość i długość sesji, warunki ich odwoływania, wysokość i formy przekazywanych opłat, sposoby komunikowania się między sesjami i in.).

Doświadczenie psychoterapeuty.

Terapeuta jest przygotowany, że z różnymi klientami umawia się na różne rodzaje pracy dostosowane głębokością czy zasięgiem do tego, czego chce klient; nie wszystkie jednak cele klientów muszą być „przyjęte” przez psychoterapeutę – niektóre z nich okazują się być np. nieosiągalne; taka sytuacja ma miejsce, kiedy klient oczekuje, że pod wpływem psychoterapii zmieni się ktoś lub coś, co według klienta stanowi przyczynę jego cierpienia (np.: „mój mąż będzie mnie bardziej akceptował”). Zdarza się, że już samo dookreślenie problemu przez klienta wspólnie z psychoterapeutą wyzwala u klienta zasoby energię, zasoby wystarczające do rozwiązania go. Ma on więc też znaczenie terapeutyczne.

Psychoterapia indywidualna – jak wygląda dalsza wspólna droga, Twoja i psychoterapeuty?

Psychoterapia indywidualna to wspólna wędrówka ścieżkami, które momentami biegną pod górkę i są usłane ostrymi kamieniami. Doświadczanie wówczas lęku, smutku i złości jest naturalne. Ale to również często drogi, które zachwycają widokami, zaciekawiają, wzbudzają radość, dumę, ulgę. Nasi psychoterapeuci to osoby, które na tej drodze są odpowiedzialnymi towarzyszami, pełnymi empatii, akceptacji, zaangażowania. Są wyposażeni
w pomocny sprzęt i dbają o to, żeby wspólna wędrówka była bezpieczna i prowadziła ku lepszemu.

Czym dokładniej jest psychoterapia?

Pojęcie „psychoterapia” wywodzi się z dwóch greckich określeń psyche (dusza) i therapein (leczyć). Psychoterapia to metoda leczenia, w której wykorzystywana jest wiedza teoretyczna i umiejętności psychoterapeuty w procesie niesienia pomocy osobie doświadczającej rozmaitych trudności. Relacja między terapeutą a klientem jest często wykorzystywana w zamierzony sposób jako główny czynnik leczący. Podstawowym celem psychoterapii jest rozwój osobowości, zdrowie psychiczne oraz zmniejszanie lub usuwanie doświadczanych trudności klienta.

Psychoterapia potocznie.

W potocznym rozumieniu psychoterapia indywidualna bywa traktowana jako pewien rodzaj rozmowy, w której specjalista udziela rad i wskazówek, jak sobie poradzić z problemami. Nasi psychoterapeuci wierzą, jednak, że to klient jest najlepszym specjalistą od samego siebie, ale potrzebuje wsparcia, żeby mógł skorzystać ze swoich licznych zasobów w trudnym dla niego doświadczeniu. Zachęcamy do rozbudowywania odpowiedzialności za siebie, poczucia sprawstwa i siły, a dawanie rad i wskazówek temu nie sprzyja.

“Żadna droga w moim życiu nie była tak długa jak ta, która miała mnie zaprowadzić do mnie samej”

 

Alice Miller

Psychoterapię indywidualną osób dorosłych w Widokach prowadzą:

Psycholog, psychoterapeuta Warszawa

Joanna Kapciak 

Psycholog, psychoterapeuta, coach rodzicielski;  

Prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych, dzieci i młodzieży, psychoterapię rodzinną oraz terapię par. 

Pracuje w podejściu systemowym  

Czytaj więcej

Psychoterapia osób dorosłych 

Psychoterapia dzieci i młodzieży 

Psychoterapia par 

Psychoterapia rodzinna

Psychoterapia indywidualna Warszawa Centrum

Małgorzata Kiepurska

Psycholog, psychoterapeuta

Prowadzi psychoterapię  dorosłych, konsultacje rodzinne, pomaga osobom doświadczającym lęków, depresji, kryzysów życiowych i zawodowych, trudności w relacjach z innymi, cierpiących z powodu nadmiernego stresu, pragnących lepiej zrozumieć siebie.

Pracuje w podejściu psychodynamicznym i systemowym.

Czytaj więcej

Psychoterapia indywidualna

Psychoterapia online

Psychoterapia indywidualna Warszawa Centrum

Marta Laskowska-Nowara

Psycholog, psychoterapeuta, psychotraumatolog

Prowadzi psychoterapię osób dorosłych oraz młodzieży od 16 roku życia, zmagających się z zaburzeniami osobowości, depresją i innymi zaburzeniami nastroju, zaburzeniami lękowymi, zaburzeniami psychosomatycznymi, trudnościami i konfliktami w relacjach interpersonalnych, kryzysem psychicznym, zaburzeniami psychotycznymi, cierpiących z powodu nadmiernego stresu

Pracuje w podejściu psychodynamicznym

Czytaj więcej

Psychoterapia indywidualna

Psychoterapia online