Paulina Wojkiewicz

Psycholog, psychoterapeuta

Prowadzę psychoterapię indywidualną osób dorosłych oraz terapię par i rodzin.

Wykształcenie

Ukończyłam studia magisterskie z psychologii, o specjalności psychologia społeczna Uniwersytetu Humanistycznospołecznego w Warszawie. Obecnie jestem w trakcie czteroletniego szkolenia psychoterapeutycznego z psychoterapii indywidualnej, par oraz rodzin w Laboratorium Psychoedukacji, rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Jestem także absolwentką Programu Pomocy Psychologicznej w Instytucie Terapii Gestalt w Krakowie.

Doświadczenie

Doświadczenie zdobywałam współpracując z organizacjami pozarządowymi oraz w prywatnej praktyce. Mam doświadczenie w pracy z osobami z zaburzeniami lękowymi, depresyjnymi, zaburzeniami odżywiania, zaburzeniami osobowości, w kryzysie psychicznym oraz doświadczającymi przemocy. Doświadczenie kliniczne zdobywałam w Klinice Nerwic Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Przez wiele lat zawodowo związana byłam z Centrum Praw Kobiet, działając na rzecz pomocy kobietom i dzieciom z doświadczeniem przemocy. Pracuje pod stałą superwizją specjalistów posiadających certyfikaty superwizora Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Metody pracy

Pracuję w nurcie psychodynamicznym.