Psychoterapia rodzinna Warszawa centrum

Psychoterapia rodzinna

Psychoterapia rodzinna. Dzięki wykształceniu zawodowemu                i doświadczeniu psychoterapeuci dysponują wiedzą                          o funkcjonowaniu rodziny i mogą się tą wiedzą dzielić z członkami rodziny. W efekcie rodzina może dostrzec niewykorzystane możliwości, co wspiera ją w osiągnięciu dobrostanu i harmonii.

Psychoterapia rodzinna jest dla Ciebie jeśli:

Twoje dziecko doświadcza jakichś trudności

Rodzina przeżywa kryzys (np. po śmierci bliskiej osoby, w wyniku choroby jednego z członków rodziny, po utracie pracy jednego z członków rodziny, zmianie miejsca zamieszkania)

Jeden z dorosłych członków rodziny zmaga się z problemami, które istotnie rzutują na funkcjonowanie rodziny

Źle się czujecie w swojej rodzinie, nie możecie się porozumieć, często się kłócicie

Psychoterapia rodzinna – ważne informacje

Co Cię czeka podczas pierwszych spotkań z psychoterapeutą?

W pracy z rodziną nasi psychoterapeuci nie koncentrują się na patologii, jaką rodzina wskazuje, jako powód szukania pomocy, ale skupiają się na wzmacnianiu odporności, zasobów, mocnych stron, dzięki czemu członkowie rodzin mogą lepiej pomagać sobie wzajemnie.
Rodziny zgłaszające się na terapię są przekonane, że znają swoją sytuację i że ich opowieść jest jedyną możliwą wersją opowieści o tym, co je spotyka. Członkowie rodziny wypowiadają skargi dotyczące tego, co kto zrobił, co kto powiedział, kto jest czemu winny. Każdy członek rodziny jest zwykle postrzegany w określony sposób, przypisuje mu się określone działania, role w rodzinie.

Więcej
Terapeuta pomaga rodzinie zobaczyć, że prawdopodobnie utknęła w plątaninie dawno wydeptanych ścieżek, pomaga spojrzeć z szerszej perspektywy niż ta, z której patrzy rodzina. Terapeuta wzbudza nadzieję, ciekawość, zasiewa wątpliwości, prezentuje alternatywne możliwości. Daje wsparcie i proponuje wyzwania; obserwuje, w jaki sposób poszczególni członkowie rodziny wchodzą ze sobą w relacje, dzieli się swoimi spostrzeżeniami w taki sposób, aby były one użyteczne dla rodziny.
Polemika między rodzinnymi prawdami a sugestiami terapeuty prowadzi do odkrywania nowych dróg wartych zbadania. Zachęca członków rodziny, do odpowiedzi na pytanie, jak mogliby się wzajemnie uzdrawiać.

Na czym polega podejście systemowe w psychoterapii rodziny?

W psychoterapii systemowej rodzinę traktuje się jako system, w którym wszystkie elementy wzajemnie na siebie oddziałują, są od siebie zależne. Zmiana w jednym elemencie powoduje zmianę w całym systemie, a przekładając to twierdzenie na rodzinę – trudności jednej osoby dotyczą całego systemu, tj. od niego w jakimś sensie pochodzą (często go chronią) i na niego wpływają. Dlatego też, np. jeśli nastolatka boryka się z objawami depresyjnymi, zasadne jest objęcie terapią całej rodziny, a nie tylko dziecka. Być może jest tak, że depresja jest sposobem na zadbanie o bliskość w rodzinie, której dotychczas brakowało. Zjednoczenie się rodziny wokół problemu daje jej możliwość prowadzenia rozmów, wymiany poglądów, okazywania sobie troski. Psychoterapia rodziny rodzina służy do stopniowej, jak być bliżej ze sobą, doświadczając przy tym zadowolenia, jak komunikować swoje potrzeby w konstruktywny sposób (a nie przez wytwarzanie objawów chorobowych).

“Patrz na wszystkie trudności jako na możliwości stworzenia czegoś nowego, uczenia się i wzrastania dzięki kreatywnemu reagowaniu”

 

Virginia Satir

Psychoterapię rodzinną w Widokach prowadzą:

Psycholog, psychoterapeuta Warszawa

Joanna Kapciak 

Psycholog, psychoterapeuta, coach rodzicielski;  

Prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych, dzieci i młodzieży, psychoterapię rodzinną oraz terapię par. 

Pracuje w podejściu systemowym  

Czytaj więcej

Psychoterapia rodzinna Warszawa centrum

Małgorzata Kiepurska

Psycholog, psychoterapeuta;

Prowadzi psychoterapię  dorosłych, konsultacje rodzinne, pomaga osobom doświadczającym lęków, depresji, kryzysów życiowych i zawodowych, trudności w relacjach z innymi, cierpiących z powodu nadmiernego stresu, pragnących lepiej zrozumieć siebie.

Pracuje w podejściu psychodynamicznym i systemowym.

Czytaj więcej

Psychoterapia rodzinna Warszawa Centrum

Marta Laskowska-Nowara

Psycholog, psychoterapeuta, psychotraumatolog;

Prowadzi psychoterapię osób dorosłych oraz młodzieży od 16 roku życia, zmagających się z zaburzeniami osobowości, depresją i innymi zaburzeniami nastroju, zaburzeniami lękowymi, zaburzeniami psychosomatycznymi, trudnościami i konfliktami w relacjach interpersonalnych, kryzysem psychicznym, zaburzeniami psychotycznymi, cierpiących z powodu nadmiernego stresu

Pracuje w podejściu psychodynamicznym

Czytaj więcej