Zespół doświadczonych psychologów i psychoterapeutów

Wspieramy skutecznie Ciebie i Twoją rodzinę

Pomagamy, bazując na Twoich zasobach

Patrzymy w dobrą stronę

Terapeuta Warszawa w Widokach

Terapeuta Warszawa. Naszą misją jest skuteczne pomaganie Tobie i Twojej rodzinie. Nasi psychoterapeuci to osoby z wieloletnim doświadczeniem we wspieraniu osób dorosłych dzieci, młodzieży, par i rodzin.

 

Terapeuta Warszawa – nasi psychoterapeuci pomogą Ci, jeśli:

Doświadczasz nadmiernego smutku, lęku, poczucia winy, samotności

Chcesz lepiej siebie zrozumieć, poobserwować, z czego wynikają Twoje uczucia, myśli, zachowania, decyzje

Czujesz się cały czas zestresowany, przeżywasz jakiś kryzys życiowy

Martwisz się z jakiegoś powodu o swoje dziecko

Nie możesz się porozumieć ze swoim partnerem

Jesteś niezadowolony z tego, jak radzisz sobie ze swoją złością

Mierzysz się z depresją, zaburzeniami lękowymi, zaburzeniem osobowości

Potrzebujesz pomocy w przeżywaniu żałoby

Źle się ze sobą czujesz, ciągle się krytykujesz, za dużo od siebie wymagasz, zbyt często porównujesz się z innymi

Nie jesteś zadowolony z relacji w rodzinie

Terapeuta Warszawa w Widokach:

Katarzyna Ambrozik, terapeuta Warszawa

Katarzyna Ambrozik

Psycholog, psychoterapeuta  

Prowadzę psychoterapię indywidualną osób dorosłych, które są w kryzysie, chcą lepiej zrozumieć siebie, zmagają się z zaburzeniami depresyjnymi, lękowymi, osobowości lub odżywiania, a także psychoterapię dzieci i młodzieży, terapię rodzin i par. Pracuję w podejściu systemowym. 

 Wykształcenie 

Ukończyłam szkołę psychoterapii rekomendowaną przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne przygotowującą do certyfikatu psychoterapeuty terapii systemowej w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej. Jestem absolwentką psychologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskiem Jana Pawła II. Ukończyłam także Szkołę Trenerów METRUM i Szkołę Coachów Biznesu w Grupie SET oraz program mentoringowy w MBCommunication. Systematycznie biorę udział w szkoleniach doskonalących moje umiejętności wspierania innych. Niektóre z nich to: „Praktyczne Zastosowanie Racjonalnej Terapii Zachowania w Profilaktyce i Edukacji Zdrowia – skuteczny sposób poprawy jakości życia i redukcji stresu”, „Terapia behawioralna zachowań trudnych”, „Muzykoterapia – terapia muzyką”, „Choreoterapia – terapia tańcem”, „Kryzys jest szansą – podstawowe zagadnienia praktyczne dotyczące interwencji kryzysowej”, „Jak prowadzić TUS – trening umiejętności społecznych dla osób z zaburzeniami rozwoju”, „Psychoterapia poznawczo-behawioralna w pracy z perfekcjonizmem”.

Swoją praktykę poddaję superwizji. Jestem członkiem nadzwyczajnym Wielkopolskiego Towarzystwa Psychoterapii Systemowej.

 Doświadczenie zawodowe 

Kompetencje psychoterapeutyczne rozwijałam w prywatnych ośrodkach psychoterapii, własnym gabinecie, poradni psychologiczno-pedagogicznej, pracując z osobami dorosłymi, a także dziećmi, rodzinami i parami.  Od kilkunastu lat pracuję jako psycholog. Zajmuję się diagnozą psychologiczną, wspieraniem dzieci, ich rodziców w radzeniu sobie z różnymi trudnościami (dotyczącymi sfery emocjonalno-motywacyjnej, w uczeniu się, w zachowaniu). W roli trenera spędziłam kilkaset godzin na salach szkoleniowych prowadząc warsztaty dla nauczycieli i rodziców. Pracowałam także jako life coach. Swoją wiedzą dzieliłam się ze studentami na Uniwersytecie SWPS i Europejskiej Uczelni w Warszawie.

 Metody pracy 

Pracuję w podejściu systemowym, w którym zakłada się, że każde zachowanie problemowe jest sposobem rozwiązania jakiejś trudności. Wierzę więc, że na różne sposoby ludzie przede wszystkim dbają o siebie. Częstymi pytaniami, które sobie zadaję, prowadząc psychoterapię są: „PO CO klient to robi?”, „jaki SENS ma to zachowanie?”.

Gabriela Bajor, terapeuta Warszawa

Gabriela Bajor

 

Psycholog, psychoterapeuta, mediator rodzinny

Pracuję z osobami od 17 roku życia doświadczającymi trudności w relacjach, zaburzeń lękowych, depresji. Towarzyszę w kryzysach mniejszych i większych, w sytuacjach kiedy występuje jakaś trudność, z którą klient nie może sobie poradzić. Wspieram w pracy nad akceptacją, wzmocnieniem poczucia własnej wartości, rozpoznaniem schematów, które rządzą wyborami klienta i poukładaniem ich tak, żeby były z nim zgodne. Pracuję nad pogłębieniem świadomości, rozpoznawaniem, nazywaniem stanów, w jakich się osoba znajduje oraz poszukiwaniem ich przyczyn. Pomagam odnaleźć siebie w sobie. Pracuję również z parami w kryzysie.

Wykształcenie

Swoją drogę zaczęłam od ukończenia Psychologii Klinicznej na Uniwersytecie SWPS. Następnie ukończyłam 3 lata całościowego szkolenia psychoterapeutycznego w Szkole Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS pod kierunkiem dr Agnieszki Popiel i dr Ewy Pragłowskiej (rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczo-Behawioralnej). Obecnie jestem w trakcie całościowego szkolenia w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA (rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne). Ukończyłam również pełne certyfikowane szkolenie z Mediacji Rodzinnych w Polskim Centrum Mediacji oraz Certyfikowany Kurs Trenerski Global Inspirations i WSP. Ukończyłam szkolenia w zakresie zagrożeń związanych z uzależnieniami behawioralnymi, w tym rozwijałam umiejętności wczesnej interwencji i rozpoznawania symptomów grania problemowego i patologicznego w ramach Letniej Szkoły Profilaktyki, obejmującego zajęcia praktyczne z młodzieżą w Ośrodku Rehabilitacji Uzależnień i Podwójnej Diagnozy w Otwocku.

Doświadczenie zawodowe

Doświadczenie terapeutyczne zdobywałam m. in. na Całodobowym Oddziale Psychiatrycznym Szpitala Bielańskiego oraz Całodobowym Oddziale Psychiatrycznym Szpitala Bródnowskiego. Praktykowałam również w Stowarzyszeniu POMOST. Prowadziłam wsparcie i grupę edukacyjno-rozwojową dla kobiet doświadczających przemocy w Centrum Praw Kobiet. Prowadziłam również liczne warsztaty dla rodziców oraz nauczycieli. Od kilku lat prowadzę prywatną praktykę. Regularnie korzystam z superwizji u certyfikowanych superwizorów oraz od lat jestem w terapii własnej, co moim zdaniem, razem z wykształceniem stanowi podstawę pracy terapeuty. Regularne przyglądanie się sobie oraz swojej pracy pomaga pogłębiać proces terapeutyczny oraz relację z klientem, lepiej go rozumieć oraz weryfikować swoją pracę. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Metody pracy

Psychoterapia jest dla mnie wyjątkowym spotkaniem. Procesem, w którym stworzone zostają warunki i bezpieczna przestrzeń do zaistnienia zmiany. Procesem, w którym towarzyszę klientowi w jego drodze odkrywania siebie i jego własnych sposobów na życie. Podstawą mojej pracy jest szacunek, akceptacja oraz ciekawość drugiego człowieka. Psychoterapia oprócz pracy, jest również moją wielką pasją. W swojej pracy bazuję na podejściu humanistycznym doświadczeniowym, korzystam również z technik poznawczo-behawioralnych, gestalt oraz mindfulness. 

Edyta Bałdyga, terapeuta Warszawa

Edyta Bałdyga

Psycholog, psychoterapeuta, trener grupowy, doradca zawodowy 

Prowadzę psychoterapię osób dorosłych oraz młodzieży od 12 roku życia, odczuwających nadmierny stres, będących w kryzysie psychicznym, cierpiących na depresję, zaburzenia lękowe, zaburzenia psychosomatyczne, przeżywających trudności w nawiązaniu bliskich relacji. 

Wykształcenie 

Jestem psycholożką i psychoterapeutką, absolwentką całościowego szkolenia w psychoterapii w Instytucie Analizy Grupowej Rasztów, prowadzącego do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty indywidualnego i grupowego. Szkolenie, które odbywam jest rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Ukończyłam szkolenie podstawowe w psychoterapii Gestalt. Odbyłam liczne szkolenia w obszarze psychoterapii, między innymi: Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie zorganizowane przez Instytut Psychologii Zdrowia PTP, Profilaktyka i terapia uzależnień behawioralnych zorganizowane przez Fundację ETOH. Ukończyłam również studia podyplomowe z doradztwa zawodowego na Uniwersytecie Łódzkim oraz Podyplomowe Studium Trenerów Grupowych na Uniwersytecie SWPS we współpracy z Laboratorium Psychoedukacji. Studia psychologiczne odbyłam na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. 

Jestem członkiem EGATIN – Europejskiego Towarzystwa Analizy Grupowej. 

Doświadczenie zawodowe 

Doświadczenie zawodowe zdobywałam na praktykach i stażach m.in. w Wojewódzkim Szpitalu dla Psychicznie i Nerwowo Chorych Dziekanka w Gnieźnie, Młodzieżowym Ośrodku Rechbilitacyjnym w Kazuniu. Pracowałam w Świetlicy Socjoterapeutycznej Stowarzyszenia Karan, Ośrodku Centrum w Warszawie. Od wielu lat pracuję w liceum ogólnokształcącym z młodzieżą. 

Swoją pracę poddaję regularnej superwizji, prowadzonej przez certyfikowanego superwizora Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. 

Metody pracy 

Pracuję w nurcie psychodynamicznym. Wykorzystuję również psychoterapię Gestalt.

Magdalena Dordzik, terapeuta Warszawa

 Magdalena Dordzik

Psycholog, psychoterapeuta 

Prowadzę psychoterapię indywidualną i grupową osób dorosłych doświadczających kryzysu psychicznego, cierpiących na depresję, zaburzenia lękowe, zaburzenia psychosomatyczne, zaburzenia osobowości, PTSD. 

Pracuję w podejściu systemowym i psychodynamicznym.

Wykształcenie 

Z wykształcenia jestem psychologiem (specjalność: psychologia kliniczna) oraz pedagogiem (specjalność: pedagogika rodzinna i opiekuńczo-wychowawcza). Ukończyłam pięcioletnie całościowe szkolenie atestowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Jestem w trakcie procesu certyfikacji. 

Doświadczenie zawodowe 

Kompetencje terapeutyczne rozwijałam, odbywając staże i pracując m.in. w Szpitalu MSWiA w Warszawie, Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie, Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Swoją pracę regularnie poddaję superwizji.

 Metody pracy 

W swojej praktyce koncentruję się na indywidualnych potrzebach pacjenta. Pracuję wykorzystując podejście psychodynamiczne i systemowe. Prowadzę terapię krótko i długoterminową.

 

Bartłomiej Goworek, terapeuta Warszawa

Bartłomiej Goworek 

Psycholog, psychoterapeuta, socjoterapeuta.

 Na psychoterapię zapraszam osoby dorosłe oraz młodzież od 14 roku życia. Pomagam osobom doświadczającym samotności, lęków, depresji, kryzysów życiowych i zawodowych. Mającym  trudności w relacjach z innymi, rozpoznawaniu i wyrażaniu emocji. Cierpiącym z powodu samotności, niskiego poczucia wartości,  pragnących lepiej zrozumieć siebie. Prowadzę także konsultacje rodzicielskie i wychowawcze.

Wykształcenie

Jestem psychologiem (Ukończyłem Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie na kierunku psychologia ze specjalnością rodzinną), socjoterapeutą (Kurs Akademia Socjoterapii organizowana przez CWR) oraz psychoterapeutą w trakcie szkolenia (Ośrodek Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA, rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne). Odbyłem także szkolenia z zakresu interwencji kryzysowej, dialogu motywującego, porozumienia bez przemocy.

Doświadczenie

Od wielu lat pracuje jako psycholog i socjoterapeuta, doświadczenie zawodowe zdobywałem pracując w organizacjach pozarządowych i stowarzyszeniach, pracując z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi. W pracy wspierałem ludzi będących w trudnej sytuacji życiowej, doświadczających kryzysów, mających trudności w relacjach z innymi. Mam doświadczenie w pracy z młodzieżą zmagającą się z zaburzeniami odżywiania, samouszkodzeniami, obniżonym nastrojem, niską samooceną. Wspierałem rodziców organizując konsultacje i warsztaty rozwijające umiejętności rodzicielskie. Przez wiele lat prowadziłem także środowiskowe grupy młodzieżowe, pracując metodą streetworkingu, oraz zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży.

Metody pracy

Pracuję w nurcie humanistyczno – doświadczeniowym, w którym najważniejsza dla mnie jest bezpieczna, pełna akceptacji relacja z drugim człowiekiem.

Natalia Grzeszczuk, psycholog psychoterapeuta Warszawa

Natalia Grzeszczuk

Psycholog, psychoterapeuta

Specjalizuję się w psychoterapii indywidualnej osób dorosłych oraz terapii par.
Prowadzę psychoterapię indywidualną osób dorosłych oraz terapię par. Pomagam osobom zmagającym się z zaburzeniami depresyjnymi, lękowymi, osobowości i odżywiania, przeżywającym kryzys życiowy, stratę, doświadczającym skutków nadmiernego stresu, niskiego poczucia własnej wartości. Wspieram pary, które znalazły się w kryzysie.

Wykształcenie

Jestem absolwentką psychologii (specjalność kliniczna) na uniwersytecie SWPS we
Wrocławiu. Ukończyłam szkolenie z zakresu terapii systemowej w Wielkopolskim
Towarzystwie Terapii Systemowej. W trakcie praktyki zawodowej brałam udział w
konferencjach i szkoleniach doskonalących umiejętności zawodowe o tematyce:
zapobieganie skutkom traumy, mediacje psychologiczne w sytuacjach trudnych,
kryzysy emocjonalne i konflikty grupowe, zarządzanie stresem, profilaktyka
uzależnień oraz zachowań ryzykownych, terapia krótkoterminowa.

Doświadczenie zawodowe

Doświadczenie zawodowe zdobywałam w gabinecie prywatnym, a także w
wieloletniej  pracy z żołnierzami, udzielając konsultacji psychologicznych oraz
prowadząc działalność profilaktyczną. Po powrocie z misji poza granicami
kraju, gdzie pełniłam funkcję psychologa, moja aktywność zawodowa skupiła się na
środowisku weteranów i ich rodzin. W trosce o jak najlepszą opiekę klientów
regularnie poddaje swoją pracę superwizji oraz dbam o przestrzeganie zasad
kodeksu etyki zawodowej.

Metody pracy

W swojej pracy staram się przede wszystkim o to, aby osoby poddające się terapii
mogły odkrywać i rozwijać zasoby, pozwalające na poszukiwanie rozwiązań
w radzeniu sobie z problemami.

Praktykuję w paradygmacie systemowym.

Małgorzata Kiepurska, terapeuta Warszawa

Małgorzata Kiepurska

Psycholog Warszawa Powiśle, psychoterapeuta, terapeuta Warszawa

Prowadzę psychoterapię  dorosłych, konsultacje rodzinne, pomaga osobom doświadczającym lęków, depresji, kryzysów życiowych i zawodowych, trudności w relacjach z innymi, cierpiących z powodu nadmiernego stresu, pragnących lepiej zrozumieć siebie.

Pracuję w podejściu psychodynamicznym i systemowym.

Wykształcenie

Jestem psychologiem, psychoterapeutą, z wieloletnim doświadczeniem w zakresie udzielania pomocy psychologicznej,  absolwentką Wydziału Psychologii  Uniwersytetu Łódzkiego. Ukończyłam pięcioletni kurs psychoterapii przygotowujący do certyfikatu Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, pod kierownictwem prof. dr hab. med. Bogdana de Barbaro. Ukończyłam również Kurs Pomocy  Socjoterapeutycznej Dzieciom z Rodzin z Problemem  Alkoholowym realizowanym przez Centrum Edukacyjne Profilaktyki Problemowej Fundacji ETOH. Dodatkowo odbyłam szkolenia z zakresu prowadzenia socjoterapii  w nurcie poznawczo-behawioralnym oraz liczne szkolenia zawodowe z zakresu udzielania pomocy psychologicznej osobom w kryzysie oraz diagnozy psychologicznej.

Doświadczenie zawodowe

Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując w  Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Łodzi, Poradni Psychologiczno –Pedagogicznej nr 21 w Warszawie, Prywatnym Przedszkolu „Przystań Elfów” oraz jako członek Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Obecnie pracuję w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 5 w Warszawie,  w której udzielam wsparcia psychologicznego, dzieciom, młodzieży, młodym dorosłym, ich rodzicom oraz nauczycielom. Ponadto prowadzę konsultacje rodzinne oraz wychowawcze, zajęcia psychoedukacyjne. Jestem koordynatorem zespołu do spraw interwencji kryzysowej. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

Metody pracy

W mojej pracy staram się z dużą uważnością podchodzić do zgłaszanych przez pacjentów potrzeb, ponieważ każdy człowiek jest inny i wymaga indywidualnego podejścia. Bliskie jest mi psychodynamiczne i systemowe rozumienie trudności zgłaszanych przez pacjentów.

Justyna Konwerska terapeuta Warszawa

Justyna Konwerska

 

Psycholog, psychoterapeuta
Prowadzę psychoterapię indywidualną dzieci od 3 r. ż. i młodzieży oraz osób dorosłych, a
także konsultacje rodzicielskie. Pracuję w podejściu poznawczo-behawioralnym.
Pracuje w podejściu poznawczo-behawioralnym.

Wykształcenie 

Jestem absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego, na którym ukończyłam dwie specjalizacje:
kliniczną dziecka i rodziny oraz stosowaną wychowawczą. Obecnie jestem w trakcie 4-
letniego szkolenia psychoterapeutycznego w nurcie poznawczo – behawioralnym w
atestowanej przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczo-Behawioralnej Akademii
Motywacji i Edukacji w Warszawie.

Doświadczenie zawodowe

Swoje doświadczenie zdobywałam w przedszkolach specjalnych dla dzieci ze spektrum
autyzmu, jak i innymi zaburzeniami rozwojowymi, integracyjnych oraz szkole podstawowej i
obozach młodzieżowych, pracując jako psycholog, a także w innych ośrodkach psychoterapeutycznych.

Metody Pracy

W pracy z pacjentami zależy mi na atmosferze akceptacji, bezpieczeństwa i empatycznym
podejściu. W swojej pracy stosuję się do kodeksu etyki psychologa Polskiego Towarzystwa
Psychologicznego, a swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

Katarzyna Krzykowska, psycholog terapeuta Warszawa

Katarzyna Krzykowska

Psycholog, psychoterapeuta

Prowadzę psychoterapię indywidualną osób dorosłych i młodzieży od 17 r.ż. Pracuję w podejściu psychodynamicznym.

Wykształcenie

Psycholog, psychoterapeuta, absolwentka międzynarodowego kierunku Warsaw International Studies in Psychology na Uniwersytecie Warszawskim, a także studiów podyplomowych z Diagnozy Psychologicznej w Praktyce Klinicznej na SWPS, rekomendowanych przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. 

Ukończyłam czteroletnie szkolenie w nurcie psychodynamicznym w ramach Studium Psychoterapii w Laboratorium Psychoedukacji.  Szkolenie to posiada atest Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz jest rekomendowane przez Sekcję Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. 

Doświadczenie zawodowe

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując w jednym z warszawskich szpitali psychiatrycznych. Mam długoletnią praktykę pracy z pacjentami wielokrotnie hospitalizowanymi, u których kryzysy psychiczne miały ciężki i nawracający przebieg. Współpracowałam tam z pacjentami, u których rozpoznano schizofrenię, epizody psychotyczne, zaburzenia afektywno dwubiegunowe, zaburzenia schizoafektywne, zaburzenia lękowe, zaburzenia depresyjne, zaburzenia osobowości, czy zaburzenia seksualne.

Przez wiele lat związana byłam z  „Fundacją Zobacz… JESTEM”, która zajmuje się szeroko rozumianą pomocą dzieciom, młodzieży oraz młodym dorosłym z problemami emocjonalnymi.

Metody pracy

Pracuję w podejściu psychodynamicznym. W czasie terapii z pacjentem staram się mu pomóc w lepszym rozumieniu siebie, poprzez analizowanie i nazywanie powtarzających się wzorców zachowania, które często zakorzenione są w przeszłości. Odnalezienie nieświadomych źródeł problemów jest kluczowe, aby każdy z nas mógł wieść pełniejsze i bardziej satysfakcjonujące życie.

W swojej pracy kieruję się Kodeksem Etyki Psychoterapeuty. Dbam o tajemnicę procesu psychoterapeutycznego.  Swoją pracę poddaję regularnej superwizji u certyfikowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Eliza Kubalka psychoterapeuta Warszawa

Eliza Kubalka

Psycholog, psychoterapeuta

Prowadzę psychoterapię indywidualną osób dorosłych. Pracuję w podejściu poznawczo- behawioralnym.

Wykształcenie

Jestem absolwentką psychologii na Uniwersytecie Warszawskim, a także psychoterapeutką poznawczo-behawioralną w trakcie szkolenia. Uczestniczę w czteroletnim szkoleniu akredytowanym przez PTTPB w Akademii Motywacji i Edukacji. Należę do Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej.

Doświadczenie zawodowe

Doświadczenie zdobywałam jako konsultantka Telefonu Zaufania 116 111 Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, na Oddziale Psychiatrycznym Szpitala Bielańskiego, w Centrum Pomocy Psychologicznej Uniwersytetu Warszawskiego, w gabinecie prywatnym, a także w Stołecznym Centrum Opiekuńczo-Leczniczym, pracując z pacjentami z doświadczeniem przewlekłych chorób somatycznych i zaburzeń neurodegeneracyjnych.

Metody pracy

Pomagam osobom, które mierzą się z zaburzeniami nastroju, depresją, zaburzeniami lękowymi, niską samooceną, samotnością i trudnościami w relacjach interpersonalnych, a także chcą lepiej zrozumieć siebie i swoje emocje, nauczyć się lepiej radzić sobie ze stresem.

Bliska jest mi tzw. III. fala terapii poznawczo-behawioralnej, więc w swojej pracy integruję klasyczną terapię CBT z terapią Akceptacji i Zaangażowania (ACT), terapią Dialektyczno-Behawioralną (DBT) i Dialogiem Motywującym (DM). Korzystam wyłącznie z wiedzy opartej na dowodach naukowych (evidence-based medicine), a założenia i techniki z tych podejść praktykuję w życiu codziennym.

Podstawą mojej pracy jest relacja oparta na akceptacji i poczuciu bezpieczeństwa, a także równorzędne partnerstwo w pracy nad celem terapeutycznym. Wierzę, że w warunkach akceptującej, empatycznej relacji możemy jako ludzie doświadczać zmiany i rozwoju. Moją pracę poddaję stałej superwizji u certyfikowanego superwizora PTTPB.

Aleksandra Mazek terapeuta Warszawa

Aleksandra Mazek

Psycholog, psychoterapeuta

Pracuję terapeutycznie z osobami dorosłymi, które m.in.: mają trudności w relacjach interpersonalnych (osobistych i zawodowych), mierzą się ze stanami depresyjnymi i lękowymi, z nasilonym napięciem, stresem. Wspieram osoby przeżywające stratę, w trudnych sytuacjach życiowych. Interesuje mnie temat tzw. „emocjonalnego jedzenia” oraz zaburzenia z napadami objadania się. Te lub inne kategorie problemów mogą pojawić się u DDA (Dorosłe Dzieci Alkoholików) oraz DDD (Dorosłe dzieci z rodzin dysfunkcyjnych), z którymi na co dzień pracuję. Czasami jednak trudno nam określić z czym dokładnie się zmagamy. Na konsultacji pomagam zrozumieć naturę problemu i wyznaczyć kierunki wspólnej pracy.

Wykształcenie:

Jestem psychologiem i psychoterapeutką integracyjną. Ukończyłam studia magisterskie ze specjalizacją Psychoterapia na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyłam 4-letnie podyplomowe szkolenie w psychoterapii integracyjnej w Instytucie Psychologii Zdrowia PTP. Biorę udział w dodatkowych szkoleniach i konferencjach poszerzając wiedzę i możliwości pomocy w psychoterapii (z zakresu np. interwencji kryzysowej, pracy terapeutycznej z osobami z doświadczeniem straty okołoporodowej).

 Doświadczenie:

Doświadczenie zdobywałam m.in. w Akademickim Ośrodku Psychoterapii oraz podczas stażu na Oddziale Dziennym Psychiatrycznym Rehabilitacyjnym w Centrum Zdrowia Psychicznego SPZOZ Warszawa Wola – Śródmieście. Od ponad pięciu lat pracuję indywidualnie z pacjentami w prywatnych ośrodkach. Zanim poświęciłam się psychoterapii, przez 4 lata pracowałam w obszarze HR, zajmując się głównie rekrutacją.

Metody pracy:

Pracuję w podejściu integracyjnym, korzystając z dorobku m.in. psychoterapii humanistycznej, terapii schematów czy elementów podejścia poznawczo – behawioralnego. Wiele miejsca w mojej pracy, zajmuje rozpoznawanie tych schematów i tendencji osobistych, które nam nie służą, rozumienie jak doświadczenia osoby wpływały na ich powstanie oraz praca nad ich zmianą. We współpracy z klientem ważne jest dla mnie budowanie bezpiecznej relacji terapeutycznej. Wierzę, że szacunek i życzliwość są taką bazą do pracy nad zgłaszanymi trudnościami.

Swoją pracę poddaję systematycznej superwizji.

Karolina_Mis_psycholog_warszawa

Karolina Miś 

 

Psycholog, psychoterapeuta, specjalista psychoterapii uzależnień

Prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych. Pomaga osobom uzależnionym (chemicznie i behawioralnie) oraz pozostającym w związkach z osobami uzależnionymi, a także zmagającym się z zaburzeniami osobowości, lękiem, depresją, doświadczającym kryzysów życiowych i traumy.
Pracuje w podejściu psychodynamicznym.

Wykształcenie

Ukończyłam studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II na kierunku psychologia i posiadam tytuł magistra psychologii. Ponadto w 2020r. uzyskałam certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień wydany przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Obecnie jestem w trakcie 4-letniej szkoły psychoterapii w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym.

Doświadczenie zawodowe

Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując w Szpitalu Specjalistycznym MSWiA w Otwocku na Oddziale Leczenia Uzależnień, w Poradni Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia oraz prowadząc prywatną praktykę psychologiczną.
Stale podnoszę swoje kompetencje poprzez systematyczne uczestnictwo w szkoleniach.
Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

Metody pracy

Pracuję w podejściu psychodynamicznym. W pracy z pacjentem zwracam szczególną uwagę na
budowanie bezpiecznej relacji opartej na empatii, zaufaniu, bliskości i zrozumieniu.

 

Marta Laskowska terapeuta Warszawa

Marta Laskowska-Nowara 

Psycholog Warszawa Powiśle, psychoterapeuta, psychotraumatolog, terapeuta Warszawa

Prowadzę psychoterapię osób dorosłych oraz młodzieży od 16 roku życia, zmagających się z zaburzeniami osobowości, depresją i innymi zaburzeniami nastroju, zaburzeniami lękowymi, zaburzeniami psychosomatycznymi, trudnościami i konfliktami w relacjach interpersonalnych, kryzysem psychicznym, zaburzeniami psychotycznymi, cierpiących z powodu nadmiernego stresu.

Pracuję w podejściu psychodynamicznym.

Wykształcenie

Jestem psychologiem i psychoterapeutą, absolwentką całościowego czteroletniego szkolenia w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, które jest rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Ukończyłam studia na kierunku społeczna psychologia kliniczna oraz studia podyplomowe z psychologii kryzysu i interwencji kryzysowej na Uniwersytecie SWPS.  Dodatkowo odbyłam szkolenie z zakresu psychotraumatologii praktycznej prowadzone przez Pomorskie Centrum Psychotraumatologii oraz Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie realizowane przez Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

Doświadczenie zawodowe

Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując w Środowiskowym Domu Samopomocy dla osób chorujących psychicznie, Fundacji „Zdrowie”, Warszawskim Towarzystwie Pomocy Lekarskiej i Opieki nad Psychicznie i Nerwowo Chorymi, podczas stażu w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim Drewnica, a także jako wolontariusz w Ośrodka Wsparcia Rodzinnej Opieki Zastępczej PORT Towarzystwa „Nasz Dom”.

Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

Metody pracy

Zajmuję się psychoterapią psychodynamiczną. W swojej pracy korzystam z modelu terapii skoncentrowanej na przeniesieniu (TFP).

Nadja Pietera, psycholog terapeuta Warszawa

Nadja Piętera 

Psycholog Warszawa Powiśle, psychoterapeuta, terapeuta Warszawa

Pracuję z osobami dorosłymi zmagającymi się z nadmiernym stresem, zaburzeniami lękowymi, depresją, zaburzeniami nastroju, brakiem motywacji oraz trudnościami w relacjach, i komunikacji.

Wykształcenie

Jestem psychoterapeutką w trakcie 4 letniego szkolenia w nurcie poznawczo-behawioralnym organizowanego przez Centrum Terapii Poznawczej i Schematu INTEREGO rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej PTTPB.

Jestem absolwentką wydziału psychologii Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS w Warszawie

Doświadczenie zawodowe

Swoje doświadczenie zdobywałam już na studiach odbywając staże kliniczne oraz wolontariat na oddziale diagnostyczno-terapeutycznym w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie gdzie obecnie pracuje. Prowadzę także grupę terapeutyczną, zajęcia obejmujące trening umiejętności społecznych oraz warsztaty z elementami psychoedukacji. 

Metody pracy

W swojej pracy bardzo dużą wagę przywiązuję do relacji z pacjentem. Otwartość na jego potrzeby, autentyczność i empatia są dla mnie podstawą do budowania zaufania oraz poczucia bezpieczeństwa w terapii.

Swoją pracę regularnie poddaję superrewizji, która pomaga mi spojrzeć na różne trudności (zarówno swoje, jak i pacjentów) z szerszej perspektywy i dzięki temu jeszcze lepiej je zrozumieć.

Andrzej Pycka terapeuta Warszawa

Andrzej Pycka

Psycholog, psychoterapeuta

Prowadzę psychoterapię osób dorosłych. Wspieram osoby, które doświadczają zaburzeń nastroju, trudności w obszarze rozumienia, przeżywania i wyrażania emocji, mają niskie poczucie własnej wartości, zmagają się z samotnością, doświadczają przejawów nietolerancji, przeżywają trudności w relacjach, chcą budować i pogłębiać samoświadomość.

Wykształcenie

Jestem psychologiem oraz psychoterapeutą Gestalt w trakcie trzeciego roku czteroletniego szkolenia psychoterapeutycznego. Jestem absolwentem psychologii klinicznej na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Sopocie. Ukończyłem pierwszy stopień szkolenia w nurcie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (TSR). 

Doświadczenie zawodowe

Doświadczenie psychologiczne i terapeutyczne zdobywałem podczas praktyk na oddziale zamkniętym w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Gdańsku, na oddziale leczenia zaburzeń nerwicowych i osobowości w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Kocborowie oraz podczas rocznego stażu w instytucie psychoterapii MindMed. Uczestniczę w terapii własnej prowadzonej w nurcie Gestalt. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji. Posiadam również doświadczenie pracy w obszarze prowadzenia badań opinii oraz konsultacji społecznych, a także pracy w dużych firmach w działach HR oraz szkoleń.

Metody pracy

Prowadzę psychoterapię w nurcie Gestalt. W pracy terapeutycznej najważniejsze jest dla mnie budowanie relacji opartej o poczucie zaufania i bezpieczeństwa. Pomagam Klientom budować i pogłębiać samoświadomość, ponieważ głęboko wierzę w to, że rozwojowa zmiana następuje wtedy, kiedy człowiek uświadomi sobie kim jest, a nie kim chciałby się stać.

Katarzyna Trojanowska, terapeuta Warszawa

Katarzyna Trojanowska

Psycholog, psychoterapeuta, specjalista psychoterapii uzależnień

 

Prowadzę psychoterapię osób dorosłych oraz młodzieży. Pomagam osobom cierpiącym z powodu nadmiernego stresu, doświadczającym trudności w relacjach, zmagającym się z zaburzeniami lękowymi, osobowości, odżywiania, depresyjnymi. Specjalizuję się również w pracy z osobami uzależnionymi, ich rodzinami i bliskimi, DDA.   

 

Wykształcenie 

Jestem psychoterapeutą w trakcie czteroletniego szkolenia organizowanego przez Oddział Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic Szpitala Specjalistycznego im. Józefa Babińskiego w Krakowie oraz specjalistą psychoterapii uzależnień w trakcie certyfikacji. Jestem absolwentką psychologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskiem Jana Pawła II. 

 

Doświadczenie zawodowe 

Doświadczenie zawodowe zdobywałam w Instytucie Psychoterapii, Ośrodku Readaptacyjno – Rehabilitacyjnym, Szpitalu Specjalistycznym MSWiA. Obecnie pracuję w NZOZ Victi  oraz Klinice VoltaMed prowadząc psychoterapię osób dorosłych i młodzieży w Poradni Zdrowia Psychicznego oraz Poradni Leczenia Uzależnień.  

 

Metody Pracy 

Przykładam szczególną uwagę do indywidualnych potrzeb pacjenta. Pracuję w nurcie psychodynamicznymProwadzę terapię krótko i długoterminową. 

 

Paulina_Wojkiewicz psycholog psychoterapeuta Warszawa

Paulina Wojkiewicz

Psycholog, psychoterapeuta, 

 

Prowadzę psychoterapię indywidualną osób dorosłych oraz terapię par i rodzin. 

Wykształcenie

Ukończyłam studia magisterskie z psychologii, o specjalności psychologia społeczna Uniwersytetu Humanistycznospołecznego w Warszawie. Obecnie jestem w trakcie czteroletniego szkolenia psychoterapeutycznego z psychoterapii indywidualnej, par oraz rodzin w Laboratorium Psychoedukacji, rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Jestem także absolwentką Programu Pomocy Psychologicznej w Instytucie Terapii Gestalt w Krakowie.

Doświadczenie

Doświadczenie zdobywałam współpracując z organizacjami pozarządowymi oraz w prywatnej praktyce. Mam doświadczenie w pracy z osobami z zaburzeniami lękowymi, depresyjnymi, zaburzeniami odżywiania, zaburzeniami osobowości, w kryzysie psychicznym oraz doświadczającymi przemocy. Doświadczenie kliniczne zdobywałam w Klinice Nerwic Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Przez wiele lat zawodowo związana byłam z Centrum Praw Kobiet, działając na rzecz pomocy kobietom i dzieciom z doświadczeniem przemocy. Pracuje pod stałą superwizją specjalistów posiadających certyfikaty superwizora Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. 

Metody pracy

Pracuję w nurcie psychodynamicznym.

 

Błażej Zawistowski terapeuta Warszawa

Psycholog, psychoterapeuta w trakcie certyfikacji

Prowadzę terapię młodzieży od 15 roku życia i dorosłych w procesach indywidualnych oraz grupowych.

Wykształcenie

Skończyłem psychologię na Uniwersytecie SWPS w Warszawie pisząc pracę magisterską z obszaru doświadczanych traum przez osoby wychowywane w rodzinie z problemem alkoholowym i ich trudnościach w rozpoznawaniu i regulacji własnych emocji. Wiedzę psychoterapeutyczną zdobywam w ramach certyfikowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne szkolenia w podejściu psychodynamicznym realizowanym przez Laboratorium Psychoedukacji.Dodatkowo uczestniczę w 2 letnim szkoleniu specjalizacyjnym w prowadzeniu terapii grupowych.

Oprócz kursów psychoterapeutycznych szkoliłem się w różnych obszarach pracy terapeutyczej z ciałem i funkcjami poznawczymi, co pomaga mi patrzeć holistycznie na funkcjonowanie człowieka.

Doświadczenie zawodowe

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywałem m. in. w Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę w ramach Telefonu Zaufania, Centrum Wsparcia dla osób w kryzysie psychicznym prowadzonym przez Fundację Itaka, poza tym jestem związany ze szpitalem psychiatrycznym w Józefowie, gdzie pracuję na oddziale dziennym jako psychoterapeuta. Oprócz tego od wielu lat współpracowałem z różnymi prywatnymi ośrodkami prowadząc między innymi grupy psychoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży. W celu dbania o profesjonalizm udzielanego przeze mnie wsparcia swoją pracę poddaje regularnej superwizji oraz przechodzę własne procesy terapeutyczne.

Metody pracy

Podstawą do wspólnej pracy w gabinecie jest stworzenie bezpiecznej relacji między pacjentem a terapeutą, która pozwala na stopniowe zgłębienie przyczyn pojawiających się problemów. W ramach sesji staramy się wspólnie zmapować świat wewnętrzny pacjenta oraz wesprzeć nabywanie kompetencji do odpowiedzialnego i świadomego poruszania się we własnych reakcjach i emocjach – co skutkuje lepszym rozumieniem siebie oraz osób wokół nas.

 

Terapeuta Warszawa w Widokach

Psychoterapia to wspólna wędrówka ścieżkami, które momentami biegną pod górkę i są usłane ostrymi kamieniami. Doświadczanie wówczas lęku, smutku i złości jest naturalne. Ale to również często drogi, które zachwycają widokami, zaciekawiają, wzbudzają radość, dumę, ulgę. Nasi psychoterapeuci to osoby, które na tej drodze są odpowiedzialnymi towarzyszami, pełnymi empatii, akceptacji, zaangażowania. Są wyposażeni w pomocny sprzęt i dbają o to, żeby wspólna wędrówka była bezpieczna i prowadziła ku lepszemu.

 

Dwoje ludzi wędrujących po górach obok jeziora

Zespół terapeutów w Widokach tworzą specjaliści, którzy:

 

  • wykonują swoją pracę odpowiedzialnie i z zaangażowaniem
  • w relacji z Klientami są empatyczni, uważni, akceptujący, profesjonalni
  • szanują autonomię, godność i system wartości każdego Klienta
  • podstawowym celem ich działań jest dobro Klienta
  • nieustannie rozwijają swoje umiejętności i wiedzę poprzez udział w szkoleniach, konferencjach i warsztatach – dbają o wysokie standardy w zakresie kompetencji zawodowych
  • dbają o poczucie bezpieczeństwa Klienta m.in. przez to, że zawsze przestrzegają zasady zapewnienia tajemnicy spotkania terapeutycznego. Nasi terapeuci są świadomi, że udzielanie jakichkolwiek informacji dotyczących faktu uczestnictwa Klienta w terapii i o przebiegu terapii może być ujawnione wyłącznie wtedy, kiedy przemawia za tym konieczność ochrony zdrowia lub życia osoby uczestniczącej w terapii lub innych osób
  • swoją pracę poddają regularnej superwizji
  • są w trakcie lub zakończyli już udział we własnej psychoterapii, ponieważ zawód psychoterapeuty jest niezwykle wymagający pod wieloma względami
  • przestrzegają zasad zawartych w kodeksie etycznym psychoterapeutów Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

Nasze gabinety w sercu Warszawy, Powiśle, ul. Zajęcza 7

close

Pobierz swój Darmowy Przewodnik po Depresji

Zmagasz się z depresją lub po prostu chcesz więcej o niej wiedzieć? Zapisz się do naszego newslettera. i otrzymaj darmowy ebook z informacjami o objawach, leczeniu i przyczynach depresji. Cenimy Twój czas i prywatność - nie spamujemy, obiecujemy!

Call Now Button