Zespół doświadczonych psychologów i psychoterapeutów

Wspieramy skutecznie Ciebie i Twoją rodzinę

Pomagamy, bazując na Twoich zasobach

Patrzymy w dobrą stronę

Terapeuta Warszawa w Widokach

Terapeuta Warszawa. Naszą misją jest skuteczne pomaganie Tobie i Twojej rodzinie. Nasi psychoterapeuci to osoby z wieloletnim doświadczeniem we wspieraniu osób dorosłych dzieci, młodzieży, par i rodzin.

 

Terapeuta Warszawa – nasi psychoterapeuci pomogą Ci, jeśli:

Doświadczasz nadmiernego smutku, lęku, poczucia winy, samotności

Chcesz lepiej siebie zrozumieć, poobserwować, z czego wynikają Twoje uczucia, myśli, zachowania, decyzje

Czujesz się cały czas zestresowany, przeżywasz jakiś kryzys życiowy

Martwisz się z jakiegoś powodu o swoje dziecko

Nie możesz się porozumieć ze swoim partnerem

Jesteś niezadowolony z tego, jak radzisz sobie ze swoją złością

Mierzysz się z depresją, zaburzeniami lękowymi, zaburzeniem osobowości

Potrzebujesz pomocy w przeżywaniu żałoby

Źle się ze sobą czujesz, ciągle się krytykujesz, za dużo od siebie wymagasz, zbyt często porównujesz się z innymi

Nie jesteś zadowolony z relacji w rodzinie

Terapeuta Warszawa w Widokach:

Katarzyna Ambrozik, terapeuta, psycholog, psychoterapeuta systemowy Warszawa

Katarzyna Ambrozik

Psycholog, psychoterapeuta  

Prowadzę psychoterapię indywidualną osób dorosłych, które są w kryzysie, chcą lepiej zrozumieć siebie, zmagają się z zaburzeniami depresyjnymi, lękowymi, osobowości lub odżywiania, a także psychoterapię dzieci i młodzieży, terapię rodzin i par. Pracuję w podejściu systemowym. 

 Wykształcenie 

Jestem w trakcie szkoły psychoterapii rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne przygotowującej do certyfikatu psychoterapeuty terapii systemowej w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej. Jestem absolwentką psychologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskiem Jana Pawła II. Ukończyłam także Szkołę Trenerów METRUM i Szkołę Coachów Biznesu w Grupie SET oraz program mentoringowy w MBCommunication. Systematycznie biorę udział w szkoleniach doskonalących moje umiejętności wspierania innych. Niektóre z nich to: „Praktyczne Zastosowanie Racjonalnej Terapii Zachowania w Profilaktyce i Edukacji Zdrowia – skuteczny sposób poprawy jakości życia i redukcji stresu”, „Terapia behawioralna zachowań trudnych”, „Muzykoterapia – terapia muzyką”, „Choreoterapia – terapia tańcem”, „Kryzys jest szansą – podstawowe zagadnienia praktyczne dotyczące interwencji kryzysowej”, „Jak prowadzić TUS – trening umiejętności społecznych dla osób z zaburzeniami rozwoju”, „Psychoterapia poznawczo-behawioralna w pracy z perfekcjonizmem”.

Swoją praktykę poddaję superwizji. Jestem członkiem nadzwyczajnym Wielkopolskiego Towarzystwa Psychoterapii Systemowej.

 Doświadczenie zawodowe 

Kompetencje psychoterapeutyczne rozwijałam w prywatnych ośrodkach psychoterapii, własnym gabinecie, poradni psychologiczno-pedagogicznej, pracując z osobami dorosłymi, a także dziećmi, rodzinami i parami.  Od kilkunastu lat pracuję jako psycholog. Zajmuję się diagnozą psychologiczną, wspieraniem dzieci, ich rodziców w radzeniu sobie z różnymi trudnościami (dotyczącymi sfery emocjonalno-motywacyjnej, w uczeniu się, w zachowaniu). W roli trenera spędziłam kilkaset godzin na salach szkoleniowych prowadząc warsztaty dla nauczycieli i rodziców. Pracowałam także jako life coach. Swoją wiedzą dzieliłam się ze studentami na Uniwersytecie SWPS i Europejskiej Uczelni w Warszawie.

 Metody pracy 

Pracuję w podejściu systemowym, w którym zakłada się, że każde zachowanie problemowe jest sposobem rozwiązania jakiejś trudności. Wierzę więc, że na różne sposoby ludzie przede wszystkim dbają o siebie. Częstymi pytaniami, które sobie zadaję, prowadząc psychoterapię są: “PO CO klient to robi?”, “jaki SENS ma to zachowanie?”.

Gabriela Bajor, psycholog, psychoterapeuta Warszawa

Gabriela Bajor

 

Psycholog, psychoterapeuta, mediator rodzinny

Pracuję z osobami od 17 roku życia doświadczającymi trudności w relacjach, zaburzeń lękowych, depresji. Towarzyszę w kryzysach mniejszych i większych, w sytuacjach kiedy występuje jakaś trudność, z którą klient nie może sobie poradzić. Wspieram w pracy nad akceptacją, wzmocnieniem poczucia własnej wartości, rozpoznaniem schematów, które rządzą wyborami klienta i poukładaniem ich tak, żeby były z nim zgodne. Pracuję nad pogłębieniem świadomości, rozpoznawaniem, nazywaniem stanów, w jakich się osoba znajduje oraz poszukiwaniem ich przyczyn. Pomagam odnaleźć siebie w sobie. Pracuję również z parami w kryzysie.

Wykształcenie

Swoją drogę zaczęłam od ukończenia Psychologii Klinicznej na Uniwersytecie SWPS. Następnie ukończyłam 3 lata całościowego szkolenia psychoterapeutycznego w Szkole Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS pod kierunkiem dr Agnieszki Popiel i dr Ewy Pragłowskiej (rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczo-Behawioralnej). Obecnie jestem w trakcie całościowego szkolenia w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA (rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne). Ukończyłam również pełne certyfikowane szkolenie z Mediacji Rodzinnych w Polskim Centrum Mediacji oraz Certyfikowany Kurs Trenerski Global Inspirations i WSP. Ukończyłam szkolenia w zakresie zagrożeń związanych z uzależnieniami behawioralnymi, w tym rozwijałam umiejętności wczesnej interwencji i rozpoznawania symptomów grania problemowego i patologicznego w ramach Letniej Szkoły Profilaktyki, obejmującego zajęcia praktyczne z młodzieżą w Ośrodku Rehabilitacji Uzależnień i Podwójnej Diagnozy w Otwocku.

Doświadczenie zawodowe

Doświadczenie terapeutyczne zdobywałam m. in. na Całodobowym Oddziale Psychiatrycznym Szpitala Bielańskiego oraz Całodobowym Oddziale Psychiatrycznym Szpitala Bródnowskiego. Praktykowałam również w Stowarzyszeniu POMOST. Prowadziłam wsparcie i grupę edukacyjno-rozwojową dla kobiet doświadczających przemocy w Centrum Praw Kobiet. Prowadziłam również liczne warsztaty dla rodziców oraz nauczycieli. Od kilku lat prowadzę prywatną praktykę. Regularnie korzystam z superwizji u certyfikowanych superwizorów oraz od lat jestem w terapii własnej, co moim zdaniem, razem z wykształceniem stanowi podstawę pracy terapeuty. Regularne przyglądanie się sobie oraz swojej pracy pomaga pogłębiać proces terapeutyczny oraz relację z klientem, lepiej go rozumieć oraz weryfikować swoją pracę. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Metody pracy

Psychoterapia jest dla mnie wyjątkowym spotkaniem. Procesem, w którym stworzone zostają warunki i bezpieczna przestrzeń do zaistnienia zmiany. Procesem, w którym towarzyszę klientowi w jego drodze odkrywania siebie i jego własnych sposobów na życie. Podstawą mojej pracy jest szacunek, akceptacja oraz ciekawość drugiego człowieka. Psychoterapia oprócz pracy, jest również moją wielką pasją. W swojej pracy bazuję na podejściu humanistycznym doświadczeniowym, korzystam również z technik poznawczo-behawioralnych, gestalt oraz mindfulness. 

Edyta Bałdyga, psychoterapeuta, psycholog

Edyta Bałdyga

Psycholog, psychoterapeuta, trener grupowy, doradca zawodowy 

Prowadzę psychoterapię osób dorosłych oraz młodzieży od 12 roku życia, odczuwających nadmierny stres, będących w kryzysie psychicznym, cierpiących na depresję, zaburzenia lękowe, zaburzenia psychosomatyczne, przeżywających trudności w nawiązaniu bliskich relacji. 

Wykształcenie 

Jestem psycholożką i psychoterapeutką w trakcie całościowego szkolenia w psychoterapii w Instytucie Analizy Grupowej Rasztów, prowadzącego do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty indywidualnego i grupowego. Szkolenie, które odbywam jest rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Ukończyłam szkolenie podstawowe w psychoterapii Gestalt. Odbyłam liczne szkolenia w obszarze psychoterapii, między innymi: Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie zorganizowane przez Instytut Psychologii Zdrowia PTP, Profilaktyka i terapia uzależnień behawioralnych zorganizowane przez Fundację ETOH. Ukończyłam również studia podyplomowe z doradztwa zawodowego na Uniwersytecie Łódzkim oraz Podyplomowe Studium Trenerów Grupowych na Uniwersytecie SWPS we współpracy z Laboratorium Psychoedukacji. Studia psychologiczne odbyłam na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. 

Jestem członkiem EGATIN – Europejskiego Towarzystwa Analizy Grupowej. 

Doświadczenie zawodowe 

Doświadczenie zawodowe zdobywałam na praktykach i stażach m.in. w Wojewódzkim Szpitalu dla Psychicznie i Nerwowo Chorych Dziekanka w Gnieźnie, Młodzieżowym Ośrodku Rechbilitacyjnym w Kazuniu. Pracowałam w Świetlicy Socjoterapeutycznej Stowarzyszenia Karan, Ośrodku Centrum w Warszawie. Od wielu lat pracuję w liceum ogólnokształcącym z młodzieżą. 

Swoją pracę poddaję regularnej superwizji, prowadzonej przez certyfikowanego superwizora Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. 

Metody pracy 

Pracuję w nurcie psychodynamicznym. Wykorzystuję również psychoterapię Gestalt.

Magdalena Dordzik, psycholog, psychoterapeuta

 Magdalena Dordzik

Psycholog, psychoterapeuta 

Prowadzę psychoterapię indywidualną i grupową osób dorosłych doświadczających kryzysu psychicznego, cierpiących na depresję, zaburzenia lękowe, zaburzenia psychosomatyczne, zaburzenia osobowości, PTSD. 

Pracuję w podejściu systemowym i psychodynamicznym.

Wykształcenie 

Z wykształcenia jestem psychologiem (specjalność: psychologia kliniczna) oraz pedagogiem (specjalność: pedagogika rodzinna i opiekuńczo-wychowawcza). Jestem na ostatnim roku pięcioletniego kursu przygotowującego do certyfikatu Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. 

Doświadczenie zawodowe 

Kompetencje terapeutyczne rozwijałam, odbywając staże i pracując m.in. w Szpitalu MSWiA w Warszawie, Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie, Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Swoją pracę regularnie poddaję superwizji.

 Metody pracy 

W swojej praktyce koncentruję się na indywidualnych potrzebach pacjenta. Pracuję wykorzystując podejście psychodynamiczne i systemowe. Prowadzę terapię krótko i długoterminową.

 

Joanna Kapciak, psycholog, terapeuta Warszawa

Joanna Kapciak 

Psycholog Warszawa Powiśle, psychoterapeuta, coach rodzicielski, terapeuta Warszawa

Prowadzę psychoterapię indywidualną osób dorosłych, dzieci i młodzieży, psychoterapię rodzinną oraz terapię par. 

Pracuję w podejściu systemowym. 

Wykształcenie

Jestem psychologiem z wieloletnim doświadczeniem w udzielaniu pomocy psychologicznej. Pracuję również jako psychoterapeuta, coach i trener umiejętności wychowawczych. Jestem absolwentką Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ukończyłam szkołę trenerów i coachów umiejętności wychowawczych przy Laboratorium Psychoedukacji. Jestem w trakcie kursu przygotowującego do certyfikatu psychoterapeuty terapii systemowej w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej, którego jestem członkiem nadzwyczajnym. Dodatkowo regularnie rozwijam swoje kompetencje zawodowe uczestnicząc w licznych szkoleniach i warsztatach dotyczących psychoterapii, ale również diagnozy ( w tym diagnozy zaburzeń ze spektrum autyzmu).

Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

Doświadczenie zawodowe

Doświadczenie zawodowe zdobyłam pracując jako psycholog w szkołach i przedszkolach, wspierając dzieci, młodzież, rodziców i nauczycieli. Aktualnie pracuję w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, gdzie na co dzień pomagam dzieciom, ich rodzicom i nauczycielom. Prowadzę diagnozę psychologiczną i konsultacje psychologiczne. Wspieram rodziny w pokonywaniu trudności i w budowaniu dobrych relacji – indywidualnie i podczas warsztatów. Pomagam również psychoterapeutycznie.

Metody pracy

W mojej indywidualnej pracy terapeutycznej stosuję podejście systemowe. Z grupami rodziców pracuję warsztatowo.

Małgorzata Kiepurska, psycholog, terapeuta Warszawa

Małgorzata Kiepurska

Psycholog Warszawa Powiśle, psychoterapeuta, terapeuta Warszawa

Prowadzę psychoterapię  dorosłych, konsultacje rodzinne, pomaga osobom doświadczającym lęków, depresji, kryzysów życiowych i zawodowych, trudności w relacjach z innymi, cierpiących z powodu nadmiernego stresu, pragnących lepiej zrozumieć siebie.

Pracuję w podejściu psychodynamicznym i systemowym.

Wykształcenie

Jestem psychologiem, psychoterapeutą, z wieloletnim doświadczeniem w zakresie udzielania pomocy psychologicznej,  absolwentką Wydziału Psychologii  Uniwersytetu Łódzkiego. Obecnie w trakcie pięcioletniego kursu psychoterapii przygotowującego do certyfikatu Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, pod kierownictwem prof. dr hab. med. Bogdana de Barbaro. Ukończyłam Kurs Pomocy  Socjoterapeutycznej Dzieciom z Rodzin z Problemem  Alkoholowym realizowanym przez Centrum Edukacyjne Profilaktyki Problemowej Fundacji ETOH. Dodatkowo odbyłam szkolenia z zakresu prowadzenia socjoterapii  w nurcie poznawczo-behawioralnym oraz liczne szkolenia zawodowe z zakresu udzielania pomocy psychologicznej osobom w kryzysie oraz diagnozy psychologicznej.

Doświadczenie zawodowe

Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując w  Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Łodzi, Poradni Psychologiczno –Pedagogicznej nr 21 w Warszawie, Prywatnym Przedszkolu „Przystań Elfów” oraz jako członek Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Obecnie pracuję w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 5 w Warszawie,  w której udzielam wsparcia psychologicznego, dzieciom, młodzieży, młodym dorosłym, ich rodzicom oraz nauczycielom. Ponadto prowadzę konsultacje rodzinne oraz wychowawcze, zajęcia psychoedukacyjne. Jestem koordynatorem zespołu do spraw interwencji kryzysowej. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

Metody pracy

W mojej pracy staram się z dużą uważnością podchodzić do zgłaszanych przez pacjentów potrzeb, ponieważ każdy człowiek jest inny i wymaga indywidualnego podejścia. Bliskie jest mi psychodynamiczne i systemowe rozumienie trudności zgłaszanych przez pacjentów.

Marta Laskowska, psycholog, psychoterapeuta Warszawa

Marta Laskowska-Nowara 

Psycholog Warszawa Powiśle, psychoterapeuta, psychotraumatolog, terapeuta Warszawa

Prowadzę psychoterapię osób dorosłych oraz młodzieży od 16 roku życia, zmagających się z zaburzeniami osobowości, depresją i innymi zaburzeniami nastroju, zaburzeniami lękowymi, zaburzeniami psychosomatycznymi, trudnościami i konfliktami w relacjach interpersonalnych, kryzysem psychicznym, zaburzeniami psychotycznymi, cierpiących z powodu nadmiernego stresu.

Pracuję w podejściu psychodynamicznym.

Wykształcenie

Jestem psychologiem i psychoterapeutą w trakcie całościowego czteroletniego szkolenia w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, które jest rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Ukończyłam studia na kierunku społeczna psychologia kliniczna oraz studia podyplomowe z psychologii kryzysu i interwencji kryzysowej na Uniwersytecie SWPS.  Dodatkowo odbyłam szkolenie z zakresu psychotraumatologii praktycznej prowadzone przez Pomorskie Centrum Psychotraumatologii oraz Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie realizowane przez Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

Doświadczenie zawodowe

Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując w Środowiskowym Domu Samopomocy dla osób chorujących psychicznie, Fundacji „Zdrowie”, Warszawskim Towarzystwie Pomocy Lekarskiej i Opieki nad Psychicznie i Nerwowo Chorymi, podczas stażu w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim Drewnica, a także jako wolontariusz w Ośrodka Wsparcia Rodzinnej Opieki Zastępczej PORT Towarzystwa „Nasz Dom”.

Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

Metody pracy

Zajmuję się psychoterapią psychodynamiczną. W swojej pracy korzystam z modelu terapii skoncentrowanej na przeniesieniu (TFP).

Agata Teodorczyk, psycholog, terapeuta Warszawa

Agata Teodorczyk

Psycholog, psychoterapeuta

Prowadzę psychoterapię osób dorosłych oraz młodzieży od 16 roku życia, którzy zgłaszają problemy w relacjach, trudności w radzeniu sobie ze stresem, mają niskie poczucie własnej wartości, cierpią na zaburzenia psychosomatyczne, zaburzenia nastroju, brak motywacji, są w trudnej sytuacji życiowej, przeżywają kryzys lub pragną lepiej poznać siebie.

Wykształcenie

Jestem psychologiem i psychoterapeutą w trakcie czteroletniego szkolenia w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt, które jest rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Ukończyłam studia na Uniwersytecie Warszawskim z Psychologii, a także studia podyplomowe z Psychoterapii Ruchem i Tańcem.

Doświadczenie zawodowe

Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując w Instytucie Psychiatrii i Neurologii, w ośrodku terapeutycznym “Goplańska”, Środowiskowym Domu Samopomocy II i Stowarzyszeniu “Pomost”, Ośrodku Pomocy Społecznej dzielnicy Wola, Przychodni Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu, w przedszkolu terapeutycznym „Domu Małego Stasia”, a także współpracując przy projekcie Centrum im. Ludwika Braille’a.

Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

Metody pracy

Podczas spotkania terapeutycznego ważne jest dla mnie budowanie zaufania, dobra relacja i indywidualne podejście do każdej osoby. Pracuję w podejściu Gestalt oraz terapią ruchem.

Terapeuta Warszawa w Widokach

Psychoterapia to wspólna wędrówka ścieżkami, które momentami biegną pod górkę i są usłane ostrymi kamieniami. Doświadczanie wówczas lęku, smutku i złości jest naturalne. Ale to również często drogi, które zachwycają widokami, zaciekawiają, wzbudzają radość, dumę, ulgę. Nasi psychoterapeuci to osoby, które na tej drodze są odpowiedzialnymi towarzyszami, pełnymi empatii, akceptacji, zaangażowania. Są wyposażeni w pomocny sprzęt i dbają o to, żeby wspólna wędrówka była bezpieczna i prowadziła ku lepszemu.

 

Dwoje ludzi wędrujących po górach obok jeziora

Zespół terapeutów w Widokach tworzą specjaliści, którzy:

 

  • wykonują swoją pracę odpowiedzialnie i z zaangażowaniem
  • w relacji z Klientami są empatyczni, uważni, akceptujący, profesjonalni
  • szanują autonomię, godność i system wartości każdego Klienta
  • podstawowym celem ich działań jest dobro Klienta
  • nieustannie rozwijają swoje umiejętności i wiedzę poprzez udział w szkoleniach, konferencjach i warsztatach – dbają o wysokie standardy w zakresie kompetencji zawodowych
  • dbają o poczucie bezpieczeństwa Klienta m.in. przez to, że zawsze przestrzegają zasady zapewnienia tajemnicy spotkania terapeutycznego. Nasi terapeuci są świadomi, że udzielanie jakichkolwiek informacji dotyczących faktu uczestnictwa Klienta w terapii i o przebiegu terapii może być ujawnione wyłącznie wtedy, kiedy przemawia za tym konieczność ochrony zdrowia lub życia osoby uczestniczącej w terapii lub innych osób
  • swoją pracę poddają regularnej superwizji
  • są w trakcie lub zakończyli już udział we własnej psychoterapii, ponieważ zawód psychoterapeuty jest niezwykle wymagający pod wieloma względami
  • przestrzegają zasad zawartych w kodeksie etycznym psychoterapeutów Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

Nasze gabinety w sercu Warszawy, Powiśle, ul. Zajęcza 7

Umów wizytę