Zespół doświadczonych psychologów i psychoterapeutów

Wspieramy skutecznie Ciebie i Twoją rodzinę

Pomagamy, bazując na Twoich zasobach

Patrzymy w dobrą stronę

Terapeuta Warszawa w Widokach

Terapeuta Warszawa. Naszą misją jest skuteczne pomaganie Tobie i Twojej rodzinie. Nasi psychoterapeuci to osoby z wieloletnim doświadczeniem we wspieraniu osób dorosłych dzieci, młodzieży, par i rodzin.

 

Terapeuta Warszawa – nasi psychoterapeuci pomogą Ci, jeśli:

Doświadczasz nadmiernego smutku, lęku, poczucia winy, samotności

Chcesz lepiej siebie zrozumieć, poobserwować, z czego wynikają Twoje uczucia, myśli, zachowania, decyzje

Czujesz się cały czas zestresowany, przeżywasz jakiś kryzys życiowy

Martwisz się z jakiegoś powodu o swoje dziecko

Nie możesz się porozumieć ze swoim partnerem

Jesteś niezadowolony z tego, jak radzisz sobie ze swoją złością

Mierzysz się z depresją, zaburzeniami lękowymi, zaburzeniem osobowości

Potrzebujesz pomocy w przeżywaniu żałoby

Źle się ze sobą czujesz, ciągle się krytykujesz, za dużo od siebie wymagasz, zbyt często porównujesz się z innymi

Nie jesteś zadowolony z relacji w rodzinie

Terapeuta Warszawa w Widokach:

Edyta Bałdyga, terapeuta Warszawa

Edyta Bałdyga

Psycholog, psychoterapeuta, trener grupowy, doradca zawodowy 

Prowadzi psychoterapię osób dorosłych oraz młodzieży od 12 roku życia, odczuwających nadmierny stres, będących w kryzysie psychicznym, cierpiących na depresję, zaburzenia lękowe, zaburzenia psychosomatyczne, przeżywających trudności w nawiązaniu bliskich relacji. 

Wykształcenie 

Jestem psycholożką i psychoterapeutką w trakcie całościowego szkolenia w psychoterapii w Instytucie Analizy Grupowej Rasztów, prowadzącego do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty indywidualnego i grupowego. Szkolenie, które odbywam jest rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Ukończyłam szkolenie podstawowe w psychoterapii Gestalt. Odbyłam liczne szkolenia w obszarze psychoterapii, między innymi: Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie zorganizowane przez Instytut Psychologii Zdrowia PTP, Profilaktyka i terapia uzależnień behawioralnych zorganizowane przez Fundację ETOH. Ukończyłam również studia podyplomowe z doradztwa zawodowego na Uniwersytecie Łódzkim oraz Podyplomowe Studium Trenerów Grupowych na Uniwersytecie SWPS we współpracy z Laboratorium Psychoedukacji. Studia psychologiczne odbyłam na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. 

Jestem członkiem EGATIN – Europejskiego Towarzystwa Analizy Grupowej. 

Doświadczenie zawodowe 

Doświadczenie zawodowe zdobywałam na praktykach i stażach m.in. w Wojewódzkim Szpitalu dla Psychicznie i Nerwowo Chorych Dziekanka w Gnieźnie, Młodzieżowym Ośrodku Rechbilitacyjnym w Kazuniu. Pracowałam w Świetlicy Socjoterapeutycznej Stowarzyszenia Karan, Ośrodku Centrum w Warszawie. Od wielu lat pracuję w liceum ogólnokształcącym z młodzieżą. 

Swoją pracę poddaję regularnej superwizji, prowadzonej przez certyfikowanego superwizora Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. 

Metody pracy 

Pracuję w nurcie psychodynamicznym. Wykorzystuję również psychoterapię Gestalt.

Magdalena Dordzik, psycholog, psychoterapeuta

 

Magdalena Dordzik

Psycholog, psychoterapeuta 

Prowadzę psychoterapię indywidualną i grupową osób dorosłych doświadczających kryzysu psychicznego, cierpiących na depresję, zaburzenia lękowe, zaburzenia psychosomatyczne, zaburzenia osobowości, PTSD. 

Pracuje w podejściu systemowym i psychodynamicznym.

Wykształcenie 

Z wykształcenia jestem psychologiem (specjalność: psychologia kliniczna) oraz pedagogiem (specjalność: pedagogika rodzinna i opiekuńczo-wychowawcza). Jestem na ostatnim roku pięcioletniego kursu przygotowującego do certyfikatu Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. 

Doświadczenie zawodowe 

Kompetencje terapeutyczne rozwijałam, odbywając staże i pracując m.in. w Szpitalu MSWiA w Warszawie, Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie, Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Swoją pracę regularnie poddaję superwizji.

 Metody pracy 

W swojej praktyce koncentruję się na indywidualnych potrzebach pacjenta. Pracuję wykorzystując podejście psychodynamiczne i systemowe. Prowadzę terapię krótko i długoterminową.

 

Joanna Kapciak, terapeuta Warszawa

Joanna Kapciak 

Psycholog, psychoterapeuta, coach rodzicielski, terapeuta Warszawa.

Prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych, dzieci i młodzieży, psychoterapię rodzinną oraz terapię par. 

Pracuje w podejściu systemowym. 

Wykształcenie

Jestem psychologiem z wieloletnim doświadczeniem w udzielaniu pomocy psychologicznej. Pracuję również jako psychoterapeuta, coach i trener umiejętności wychowawczych. Jestem absolwentką Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ukończyłam szkołę trenerów i coachów umiejętności wychowawczych przy Laboratorium Psychoedukacji. Jestem w trakcie kursu przygotowującego do certyfikatu psychoterapeuty terapii systemowej w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej, którego jestem członkiem nadzwyczajnym. Dodatkowo regularnie rozwijam swoje kompetencje zawodowe uczestnicząc w licznych szkoleniach i warsztatach dotyczących psychoterapii, ale również diagnozy ( w tym diagnozy zaburzeń ze spektrum autyzmu).

Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

Doświadczenie zawodowe

Doświadczenie zawodowe zdobyłam pracując jako psycholog w szkołach i przedszkolach, wspierając dzieci, młodzież, rodziców i nauczycieli. Aktualnie pracuję w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, gdzie na co dzień pomagam dzieciom, ich rodzicom i nauczycielom. Prowadzę diagnozę psychologiczną i konsultacje psychologiczne. Wspieram rodziny w pokonywaniu trudności i w budowaniu dobrych relacji – indywidualnie i podczas warsztatów. Pomagam również psychoterapeutycznie.

Metody pracy

W mojej indywidualnej pracy terapeutycznej stosuję podejście systemowe. Z grupami rodziców pracuję warsztatowo.

Małgorzata Kiepurska, terapeuta Warszawa

Małgorzata Kiepurska

Psycholog, psychoterapeuta, terapeuta Warszawa.

Prowadzi psychoterapię  dorosłych, konsultacje rodzinne, pomaga osobom doświadczającym lęków, depresji, kryzysów życiowych i zawodowych, trudności w relacjach z innymi, cierpiących z powodu nadmiernego stresu, pragnących lepiej zrozumieć siebie.

Pracuje w podejściu psychodynamicznym i systemowym.

Wykształcenie:

Jestem psychologiem, psychoterapeutą, z wieloletnim doświadczeniem w zakresie udzielania pomocy psychologicznej,  absolwentką Wydziału Psychologii  Uniwersytetu Łódzkiego. Obecnie w trakcie pięcioletniego kursu psychoterapii przygotowującego do certyfikatu Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, pod kierownictwem prof. dr hab. med. Bogdana de Barbaro. Ukończyłam Kurs Pomocy  Socjoterapeutycznej Dzieciom z Rodzin z Problemem  Alkoholowym realizowanym przez Centrum Edukacyjne Profilaktyki Problemowej Fundacji ETOH. Dodatkowo odbyłam szkolenia z zakresu prowadzenia socjoterapii  w nurcie poznawczo-behawioralnym oraz liczne szkolenia zawodowe z zakresu udzielania pomocy psychologicznej osobom w kryzysie oraz diagnozy psychologicznej.

Doświadczenie zawodowe:

Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując w  Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Łodzi, Poradni Psychologiczno –Pedagogicznej nr 21 w Warszawie, Prywatnym Przedszkolu „Przystań Elfów” oraz jako członek Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Obecnie pracuję w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 5 w Warszawie,  w której udzielam wsparcia psychologicznego, dzieciom, młodzieży, młodym dorosłym, ich rodzicom oraz nauczycielom. Ponadto prowadzę konsultacje rodzinne oraz wychowawcze, zajęcia psychoedukacyjne. Jestem koordynatorem zespołu do spraw interwencji kryzysowej. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

Metody pracy:

W mojej pracy staram się z dużą uważnością podchodzić do zgłaszanych przez pacjentów potrzeb, ponieważ każdy człowiek jest inny i wymaga indywidualnego podejścia. Bliskie jest mi psychodynamiczne i systemowe rozumienie trudności zgłaszanych przez pacjentów.

Marta Laskowska-Nowara, terapeuta Warszawa

Marta Laskowska-Nowara 

Psycholog, psychoterapeuta, psychotraumatolog, terapeuta Warszawa.

Prowadzi psychoterapię osób dorosłych oraz młodzieży od 16 roku życia, zmagających się z zaburzeniami osobowości, depresją i innymi zaburzeniami nastroju, zaburzeniami lękowymi, zaburzeniami psychosomatycznymi, trudnościami i konfliktami w relacjach interpersonalnych, kryzysem psychicznym, zaburzeniami psychotycznymi, cierpiących z powodu nadmiernego stresu

Pracuje w podejściu psychodynamicznym.

Wykształcenie:

Jestem psychologiem i psychoterapeutą w trakcie całościowego czteroletniego szkolenia w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, które jest rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Ukończyłam studia na kierunku społeczna psychologia kliniczna oraz studia podyplomowe z psychologii kryzysu i interwencji kryzysowej na Uniwersytecie SWPS.  Dodatkowo odbyłam szkolenie z zakresu psychotraumatologii praktycznej prowadzone przez Pomorskie Centrum Psychotraumatologii oraz Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie realizowane przez Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

Doświadczenie zawodowe:

Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując w Środowiskowym Domu Samopomocy dla osób chorujących psychicznie, Fundacji „Zdrowie”, Warszawskim Towarzystwie Pomocy Lekarskiej i Opieki nad Psychicznie i Nerwowo Chorymi, podczas stażu w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim Drewnica, a także jako wolontariusz w Ośrodka Wsparcia Rodzinnej Opieki Zastępczej PORT Towarzystwa „Nasz Dom”.

Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

Metody pracy:

Zajmuję się psychoterapią psychodynamiczną. W swojej pracy korzystam z modelu terapii skoncentrowanej na przeniesieniu (TFP).

Karolina Romanowska, terapeuta Warszawa

Karolina Romanowska

Psycholog, psychoterapeuta, terapeuta Warszawa.

Prowadzi konsultacje rodzicielskie dla rodziców dzieci od 10 roku życia w zakresie trudności
wychowawczych, emocjonalnych, w uczeniu się i innych.

Wykształcenie:

Jestem psychologiem i psychoterapeutą. Ukończyłam psychologię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, więc jestem magistrem psychologii. Skończyłam też całościowe szkolenie z psychoterapii w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt w Krakowie. Szkoła ta jest akredytowana przez European Association for Gestalt Therapy. Odbyłam także liczne szkolenia w zakresie diagnozy i pomocy psychologicznej i w obszarze pracy z grupą. W rezultacie mogę zaoferować dzieciom kompleksową pomoc.

Doświadczenie zawodowe: 

Mam doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Zdobywałam je pracując indywidualnie i grupowo w szkole podstawowej i gimnazjum oraz poradni psychologiczno-pedagogicznej. Specjalistycznej Poradni dla Rodzin, Wolskim Centrum Zdrowia Psychicznego. Prowadziłam też warsztaty i szkolenia podczas współpracy m.in. ze Szlachetną Paczką i Fundacją Szczęśliwe Dzieciństwo. 

Metody pracy:

W pracy cenię kontakt z drugim człowiekiem. Wierzę w moc spotkania, które się wtedy dokonuje i prowadzi do ujawnienia potrzeb i możliwości, a także odkrywania tego, kim jesteśmy.

Terapeuta Warszawa w Widokach

Psychoterapia to wspólna wędrówka ścieżkami, które momentami biegną pod górkę i są usłane ostrymi kamieniami. Doświadczanie wówczas lęku, smutku i złości jest naturalne. Ale to również często drogi, które zachwycają widokami, zaciekawiają, wzbudzają radość, dumę, ulgę. Nasi psychoterapeuci to osoby, które na tej drodze są odpowiedzialnymi towarzyszami, pełnymi empatii, akceptacji, zaangażowania. Są wyposażeni w pomocny sprzęt i dbają o to, żeby wspólna wędrówka była bezpieczna i prowadziła ku lepszemu.

 

Dwoje ludzi wędrujących po górach obok jeziora

Zespół terapeutów w Widokach tworzą specjaliści, którzy:

 

  • wykonują swoją pracę odpowiedzialnie i z zaangażowaniem
  • w relacji z Klientami są empatyczni, uważni, akceptujący, profesjonalni
  • szanują autonomię, godność i system wartości każdego Klienta
  • podstawowym celem ich działań jest dobro Klienta
  • nieustannie rozwijają swoje umiejętności i wiedzę poprzez udział w szkoleniach, konferencjach i warsztatach – dbają o wysokie standardy w zakresie kompetencji zawodowych
  • dbają o poczucie bezpieczeństwa Klienta m.in. przez to, że zawsze przestrzegają zasady zapewnienia tajemnicy spotkania terapeutycznego. Nasi terapeuci są świadomi, że udzielanie jakichkolwiek informacji dotyczących faktu uczestnictwa Klienta w terapii i o przebiegu terapii może być ujawnione wyłącznie wtedy, kiedy przemawia za tym konieczność ochrony zdrowia lub życia osoby uczestniczącej w terapii lub innych osób
  • swoją pracę poddają regularnej superwizji
  • są w trakcie lub zakończyli już udział we własnej psychoterapii, ponieważ zawód psychoterapeuty jest niezwykle wymagający pod wieloma względami
  • przestrzegają zasad zawartych w kodeksie etycznym psychoterapeutów Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

Nasze gabinety w sercu Warszawy, na Powiślu: