Aleksandra Mazek

Psycholog, psychoterapeuta

Pracuję terapeutycznie z osobami dorosłymi, które m.in.: mają trudności w relacjach interpersonalnych (osobistych i zawodowych), mierzą się ze stanami depresyjnymi i lękowymi, z nasilonym napięciem, stresem. Wspieram osoby przeżywające stratę, w trudnych sytuacjach życiowych. Interesuje mnie temat tzw. „emocjonalnego jedzenia” oraz zaburzenia z napadami objadania się. Te lub inne kategorie problemów mogą pojawić się u DDA (Dorosłe Dzieci Alkoholików) oraz DDD (Dorosłe dzieci z rodzin dysfunkcyjnych), z którymi na co dzień pracuję. Czasami jednak trudno nam określić z czym dokładnie się zmagamy. Na konsultacji pomagam zrozumieć naturę problemu i wyznaczyć kierunki wspólnej pracy.

Wykształcenie

Jestem psychologiem i psychoterapeutką integracyjną. Ukończyłam studia magisterskie ze specjalizacją Psychoterapia na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz 4-letnie podyplomowe szkolenie w psychoterapii integracyjnej w Instytucie Psychologii Zdrowia PTP. Biorę udział w dodatkowych szkoleniach i konferencjach poszerzając wiedzę i możliwości pomocy w psychoterapii.

Doświadczenie

Doświadczenie zdobywałam m.in. w Akademickim Ośrodku Psychoterapii oraz podczas stażu na Oddziale Dziennym Psychiatrycznym Rehabilitacyjnym w Centrum Zdrowia Psychicznego SPZOZ Warszawa Wola – Śródmieście. Od ponad pięciu lat pracuję indywidualnie z pacjentami w prywatnych ośrodkach. Zanim poświęciłam się psychoterapii, przez 4 lata pracowałam w obszarze HR, zajmując się głównie rekrutacją.

Metody pracy

Pracuję w podejściu integracyjnym, korzystając z dorobku m.in. psychoterapii humanistycznej, terapii schematów czy elementów podejścia poznawczo – behawioralnego. Wiele miejsca w mojej pracy, zajmuje rozpoznawanie tych schematów i tendencji osobistych, które nam nie służą, rozumienie jak doświadczenia osoby wpływały na ich powstanie oraz praca nad ich zmianą. We współpracy z klientem ważne jest dla mnie budowanie bezpiecznej relacji terapeutycznej. Wierzę, że szacunek i życzliwość są taką bazą do pracy nad zgłaszanymi trudnościami.

Swoją pracę poddaję systematycznej superwizji.