psycholog Warszawa

Psycholog Warszawa

Psycholog Warszawa w Widokach

W sytuacji, kiedy doświadczamy kryzysu, potrzebujemy pomocy w zrozumieniu siebie, chcemy zmienić to, w jaki sposób tworzymy relacje z innymi ludźmi, martwi nas funkcjonowanie naszego dziecka, związku lub rodziny, warto znaleźć odpowiedniego specjalistę, który będzie nas wspierał w zmianie na lepsze. Możemy sobie zadawać wówczas pytanie: do kogo powinienem się udać? Psycholog, psycholog kliniczny, psychoterapeuta, terapeuta uzależnień, psychiatra, interwent kryzysowy, coach, trener – wyjaśniamy, do jakich zadań przygotowani są ci specjaliści.

Psycholog Warszawa – pomagamy osobom, które:

Doświadczają nadmiernego smutku, lęku, poczucia winy, samotności

Źle się ze sobą czują, ciągle się krytykują, za dużo od siebie wymagają, zbyt często porównują się z innymi

Mierzą się z depresją, zaburzeniami lękowymi, odżywiania, zaburzeniem osobowości

Martwią się z jakiegoś powodu o swoje dziecko

Zmagają z uzależnieniem np. od alkoholu, narkotyków, leków, hazardu, pornografii

Chcą lepiej siebie zrozumieć, poobserwować, z czego wynikają określone uczucia, myśli, zachowania, decyzje

Nie mogą się porozumieć ze swoim partnerem

Są obecnie w kryzysie życiowym

Nie są zadowolone z relacji w rodzinie

Psycholog Warszawa, psychoterapeuta w Widokach

 

W Widoki – Twoja Psychoterapia wszyscy nasi specjaliści są magistrami psychologii, a także psychoterapeutami – ukończyli jedną z profesjonalnych szkół psychoterapii lub są w trakcie szkolenia. To osoby posiadające duże doświadczenie zawodowe we wspieraniu klientów i pacjentów w radzeniu sobie z różnymi trudnościami. To ponadto osoby niezwykle zaangażowane, empatyczne, dbające o profesjonalne i etyczne udzielanie pomocy. 

Jeżeli czujesz, że potrzebujesz pomocy lub po prostu chcesz lepiej siebie poznać i zrozumiećumów się na konsultację do jednego z naszych specjalistów. Wspólnie zdecydujecie, czy na Twoje potrzeby odpowie kilka spotkań, czy dłuższy proces.

psycholog Warszawa

Psycholog Warszawa –
nasi specjaliści:

Katarzyna Ambrozik, terapeuta, psycholog, psychoterapeuta systemowy Warszawa

Katarzyna Ambrozik

Psycholog Warszawa, psychoterapeuta  

Prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych, które są w kryzysie, chcą lepiej zrozumieć siebie, zmagają się z zaburzeniami depresyjnymi, lękowymi, osobowości lub odżywiania, a także psychoterapię dzieci i młodzieży, terapię rodzin i par.

Pracuje w podejściu systemowym.

Czytaj więcej

Psychoterapia indywidualna

Psychoterapia dzieci i młodzieży

Psychoterapia par 

Psychoterapia rodzinna

 

Gabriela Bajor, psycholog, psychoterapeuta Warszawa

Gabriela Bajor

Psycholog, psychoterapeuta, mediator rodzinny

Prowadzi psychoterapię indywidualną osób od 17 roku życia doświadczających trudności w relacjach, zaburzeń lękowych, depresji. Wspiera w pracy nad samoakceptacją, pogłębianiem świadomości. Pracuje również z parami w kryzysie.

Pracuje w podejściu humanistycznym.

Czytaj więcej

Psychoterapia indywidualna

Psychoterapia par 

 

Edyta Bałdyga, psychoterapeuta, psycholog

Edyta Bałdyga

Psycholog, psychoterapeuta, trener grupowy, doradca zawodowy

Prowadzi psychoterapię osób dorosłych oraz młodzieży od 12 roku życia, odczuwających nadmierny stres, będących w kryzysie psychicznym, cierpiących na depresję, zaburzenia lękowe, zaburzenia psychosomatyczne, przeżywających trudności w nawiązaniu bliskich relacji.

Pracuje w nurcie psychodynamicznym. Wykorzystuje również elementy psychoterapii Gestalt.

Czytaj więcej

Psychoterapia osób dorosłych

Psychoterapia dzieci i młodzieży

Magdalena Dordzik, psycholog, psychoterapeuta

Magdalena Dordzik

Psycholog Warszawa, psychoterapeuta

Prowadzi psychoterapię indywidualną i grupową osób dorosłych doświadczających kryzysu psychicznego, cierpiących na depresję, zaburzenia lękowe, zaburzenia psychosomatyczne, zaburzenia osobowości, PTSD.

Pracuje w podejściu systemowym i psychodynamicznym.

Czytaj więcej

Psychoterapia indywidualna

Psychoterapia par 

Psychoterapia rodzinna

Bartłomiej Goworek, psycholog, psychoterapeuta Warszawa

Bartłomiej Goworek

Psycholog, psychoterapeuta, socjoterapeuta 

Prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych oraz młodzieży od 14 roku życia. Pomaga osobom doświadczającym samotności, lęków, depresji, kryzysów życiowych i zawodowych, mającym niskie poczucie własnej wartości, trudności w relacjach z innymi, rozpoznawaniu i wyrażaniu emocji, pragnących lepiej zrozumieć siebie. Prowadzi także konsultacje rodzicielskie i wychowawcze. 

Pracuje w nurcie humanistyczno-doświadczeniowym.

Czytaj więcej

Psychoterapia osób dorosłych 

Psychoterapia dzieci i młodzieży 

 

Natalia Grzeszczuk, psycholog psychoterapeuta Warszawa

Natalia Grzeszczuk

Psycholog, psychoterapeuta 

Prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych oraz terapię par. Pomaga w budowaniu dobrego i stabilnego poczucia własnej wartości, radzeniu sobie z trudnymi emocjami oraz w opanowaniu stresu lub nadmiernej kontroli. Pary wspiera w rozwiązywaniu problemów komunikacyjnych, w sytuacjach kryzysów związkowych.

 

Pracuje w podejściu systemowym.

Czytaj więcej

Psychoterapia osób dorosłych 

Psychoterapia par 

Paulina Karaudia psycholog psychoterapeuta Warszawa

Paulina Karauda

Psycholog Warszawa, psychoterapeuta

Prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych, terapię rodzin i par. Pomaga osobom, które przeżywają trudności w budowaniu więzi i satysfakcjonujących relacji, mierzą się z niskim poczuciem własnej wartości, doświadczają straty bliskiej osoby – takiej jak rozstanie, śmierć, chcą lepiej zrozumieć siebie, cierpią z powodu toksycznego związku, doznają przemocy ze strony bliskiej osoby, wychowały się w rodzinach dysfunkcyjnych (DDA, DDD).

Pracuje w podejściu systemowym.

Czytaj więcej

Psychoterapia indywidualna

Psychoterapia dzieci i młodzieży

Psychoterapia par 

Psychoterapia rodzinna

Małgorzata Kiepurska, psycholog Warszawa

Małgorzata Kiepurska

Psycholog, psychoterapeuta

Prowadzi psychoterapię  dorosłych, konsultacje rodzinne, pomaga osobom doświadczającym lęków, depresji, kryzysów życiowych i zawodowych, trudności w relacjach z innymi, cierpiących z powodu nadmiernego stresu, pragnących lepiej zrozumieć siebie.

Pracuje w podejściu psychodynamicznym i systemowym.

Czytaj więcej

Psychoterapia indywidualna

Psychoterapia online

Katarzyna Krzykowska, psycholog terapeuta Warszawa

Katarzyna Krzykowska

Psycholog, psychoterapeuta

Prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych i młodzieży od 17 roku życia, doświadczających kryzysu psychicznego, cierpiących na depresję, zaburzenia lękowe, zaburzenia psychosomatyczne, zaburzenia osobowości.

Pracuje w podejściu psychodynamicznym

Czytaj więcej 

Psychoterapia indywidualna 

Psychoterapia online

Justyna Morawska, psycholog, terapeuta Warszawa

Justyna Morawska – Lenartowicz

Psycholog, psychoterapeuta

Prowadzi psychoterapię indywidualną osób od 15 roku życia, które zmagają się z wyzwaniami takimi jak zaburzenia nastroju, zaburzenia lękowe, zaburzenia osobowości, stresem i problemami w pracy oraz trudnościami w relacjach.

 

Pracuje w podejściu poznawczo-behawioralnym

Czytaj więcej

Psychoterapia indywidualna

Psychoterapia dzieci i młodzieży 

Psychoterapia online

Psychoterapia Warszawa

 

Marta Laskowska, psycholog, psychoterapeuta Warszawa

Marta Laskowska-Nowara

Psycholog, psychoterapeuta, psychotraumatolog

Prowadzi psychoterapię osób dorosłych oraz młodzieży od 16 roku życia, zmagających się z zaburzeniami osobowości, depresją i innymi zaburzeniami nastroju, zaburzeniami lękowymi, zaburzeniami psychosomatycznymi, trudnościami i konfliktami w relacjach interpersonalnych, kryzysem psychicznym, zaburzeniami psychotycznymi, cierpiących z powodu nadmiernego stresu.

Pracuje w podejściu psychodynamicznym.

Czytaj więcej 

Psychoterapia indywidualna 

Psychoterapia online

Nadja Pietera, psycholog terapeuta Warszawa

Nadja Piętera

Psycholog, psychoterapeuta

Prowadzi psychoterapię osób dorosłych zmagających się z nadmiernym stresem, zaburzeniami lękowymi, depresją, zaburzeniami nastroju, brakiem motywacji oraz trudnościami w relacjach, i komunikacji.

Pracuje w podejściu poznawczo – behawioralnym.

Czytaj więcej 

Psychoterapia indywidualna 

Psychoterapia online

 

Agata Teodorczyk, psycholog, terapeuta Warszawa

Agata Teodorczyk

Psycholog Warszawa, psychoterapeuta

Prowadzi psychoterapię osób dorosłych oraz młodzieży od 16 roku życia, którzy zgłaszają problemy w relacjach, trudności w radzeniu sobie ze stresem, mają niskie poczucie własnej wartości, cierpią na zaburzenia psychosomatyczne, zaburzenia nastroju, brak motywacji, są w trudnej sytuacji życiowej, przeżywają kryzys lub pragną lepiej poznać siebie.

Pracuje w podejściu Gestalt oraz terapią ruchem.

Czytaj więcej

Psychoterapia indywidualna

Psychoterapia online

Katarzyna Trojanowska, psycholog, psychoterapeuta Warszawa

Katarzyna Trojanowska

Psycholog, psychoterapeuta, specjalista psychoterapii uzależnień

Prowadzi psychoterapię osób dorosłych oraz młodzieży. Pomaga osobom doświadczających nadmiernego stresu, trudności w relacjach, zmagającym się z zaburzeniami lękowymi, osobowości, odżywiania, depresyjnymi. Specjalizuje się również w pracy z osobami uzależnionymi, ich rodzinami i bliskimi, DDA.  

Pracuje w podejściu psychodynamicznym. 

Czytaj więcej 

Psychoterapia indywidualna

Psychoterapia online

Terapia uzależnień

Błażej Zawistowski, psycholog, psychoterapeuta Warszawa

Błażej Zawistowski

Psycholog, psychoterapeuta

Prowadzi terapię osób od 15 roku życia i dorosłych w procesach indywidualnych oraz grupowych, które znajdują się w kryzysie, chcą lepiej zrozumieć siebie, doświadczają trudności w relacjach, zmagają się z depresją, zaburzeniami lękowymi, zaburzeniami psychosomatycznymi, osobowości.

Pracuje w podejściu psychodynamicznym.

Czytaj więcej 

Psychoterapia indywidualna 

Psychoterapia online

 

Specjaliści, którzy zajmują się pomaganiem – kto jest kim?

 

Psycholog Warszawa – osoba, która ukończyła studia psychologiczne, najczęściej 5 letnie studia magisterskie. Psycholog ma wiedzę dotyczącej ludzkiej psychiki. Posiada uprawnienia do wykonywania: diagnozy psychologicznej, opiniowania, orzekania (np. w poradni psychologiczno-pedagogicznej), poradnictwa, udzielania wsparcia psychologicznego. Psycholog nie jest lekarzem. Nie może więc przepisywać leków.

Do psychologa możemy wybrać się po poradę lub z problemami dnia codziennego np.: problemy wychowawcze, obniżony nastrój, trudności w radzeniu sobie ze stresem lub wówczas, gdy potrzebujemy diagnozy osobowości.

Psychoterapeuta – najczęściej psycholog (ale także nierzadko lekarz, pedagog, socjolog), który jest w trakcie lub ukończył dodatkowe, najczęściej 4 letnie szkolenie z zakresu psychoterapii – specjalistycznej metody pomagania osobom doświadczających trudności w obszarze życia psychicznego lub chcących siebie lepiej poznać i rozwijać. Istnieje wiele różnych szkół psychoterapii. 

Szkoły te różnią się od siebie np. podejściem do relacji między klientem a terapeutą, formą przebiegu samej sesji czy sposobem wyjaśniania zachodzących mechanizmów. 

Psycholog kliniczny – jest fachowcem, który ukończył dodatkowe 4 lub 5 letnie szkolenie specjalistyczne po zakończeniu studiów psychologicznych. Jest profesjonalnie przygotowany do profilaktyki, diagnostyki i terapii zaburzeń psychicznych. 

Terapeuta uzależnień – według Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, rehabilitację osób uzależnionych mogą prowadzić lekarze, którzy posiadają specjalizację z psychiatrii oraz osoby legitymujące się certyfikatem specjalisty terapii uzależnień. W terapii mogą brać udział również osoby posiadające certyfikat instruktora terapii uzależnień.

Certyfikat specjalisty uzyskać może osoba, która posiada wyższe wykształcenie medyczne lub wyższe w dziedzinie psychologii, socjologii, pedagogiki, resocjalizacji, teologii lub nauk o rodzinie. Natomiast certyfikat instruktora uzyskać może osoba z minimum średnim wykształceniem. Certyfikaty można uzyskać po ukończeniu specjalnego szkolenia w dziedzinie uzależnienia.

Psychiatra – lekarz medycyny, który ukończył studia medyczne, a potem specjalizację z psychiatrii. W pracy z pacjentami rozpoznaje objawy, stawia diagnozę, stosuje głównie środki farmakologiczne. Może zalecić wspomaganie leczenia psychoterapią. Ma możliwość wydawania dokumentów świadczących o stanie zdrowia psychicznego. Do psychiatry warto się udać np. w przypadku podejrzenia zaburzeń osobowości, depresji, schizofrenii. Na wizytę u psychiatry możemy zdecydować się sami; może też ją zalecić lekarza pierwszego kontaktu lub psycholog (Warszawa).

Interwent kryzysowy – to osoba, która pomaga osobom w różnych kryzysach. Niekoniecznie musi to być psycholog Warszawa lub psychoterapeuta. Interwentem może równie dobrze zostać lekarz, pedagog, policjant, strażak, ratownik medyczny lub osoba w ogóle niezwiązana z wykształceniem pomocowym.

Interwencja kryzysowa posiada kilka charakterystycznych cech, które wyróżniają ją na tle innych form pomocy:

  • obejmuje około 10 spotkań – jest to pomoc krótkoterminowa ograniczenie czasu pomocy
  • wielotorowość oddziaływania (pomoc może polegać nie tylko na rozmowie)
  • ograniczenie celów (interwent kryzysowy koncentruje się na problemie centralnym)
  • aktywna postawa terapeuty (dzieli się swoją wiedzą, proponuje konkretne rozwiązania problemu)
  • bezzwłoczne rozpoczynanie interwencji (podejście ratunkowe, obowiązkiem interwenta jest szybka ocena sytuacji zagrożenia)

Coach – osoba, która ukończyła szkolenie lub kurs lub studia podyplomowe z zakresu coachingu. Dobrze jest, jeśli coach posiada certyfikat organizacji zrzeszającej coachów (np. International Coach Federation lub International Coaching Community). Zadaniem coacha jest odnalezienie i wyzwolenie potencjału w swoim kliencie. Coach wspiera klienta w określeniu ważnych dla niego celów i towarzyszy w ich realizacji poprzez tworzenie przestrzeni do analizy obecnej sytuacji, możliwych działań, motywowanie do działania.

Trener – osoba posiadająca wiedzę i umiejętności z zakresu prowadzenia grup warsztatowych, treningowych i szkoleniowych. Takie niezbędne kompetencje trener zdobywa w szkole trenerskiej oraz na różnego rodzaju szkoleniach specjalistycznych pogłębiających jego wiedzę specjalistyczną z metod pracy z grupą oraz poszczególnych tematów szkoleniowych. Ważne, by zauważyć, że do prowadzenia grup terapeutycznych niezbędne jest bycie psychoterapeutą posiadającym dodatkowo doświadczenie w pracy z grupami.

„Kiedy nie jesteśmy już w stanie zmienić sytuacji,

jesteśmy zmuszeni do zmiany siebie.”

Victor Frankl

15 + 12 =

Call Now Button