Oferta

W życiu niektórych osób dorosłych następuje moment, w którym nie potrafią wykorzystać własnych zasobów do rozwiązania jakiejś trudności.

Dziecko jest klientem szczególnym pod wieloma względami. Pierwsza wizyta zawsze odbywa się bez jego udziału, aby terapeuta mógł zdobyć informacje m.in. o tym, jak rodzice postrzegają trudności dziecka, jakie zauważają w nim zasoby, o rozwoju psychofizycznym dziecka oraz sytuacji rodzinnej.

Konflikty w związku są czymś naturalnym. Konstruktywne ich rozwiązywanie często wzmacnia relację, uczy akceptacji różnorodności, pozwala się lepiej poznać.

Dzięki wykształceniu zawodowemu i doświadczeniu psychoterapeuci dysponują wiedzą o funkcjonowaniu rodziny i mogą się tą wiedzą dzielić z członkami rodziny.

Każda z części naszej oferty realizowana jest także w formie kontaktu on-line.

Nasi specjaliści w procesie psychoterapii indywidualnej pomagają osobom, które są uzależnione od alkoholu, narkotyków, leków, seksu, Internetu i in.

Oferujemy psychoterapię grupową dla osób dorosłych, które zmagają się z nadmiernym lękiem.

In our Clinic Widoki – Your Psychotherapy you will find experienced psychotherapist, who will help you to increase the comfort of your life.