Terapeuta z osobą dorosłą na terapii. Psychoterapia indywidualna, osób dorosłych Warszawa.

Psychoterapia indywidualna Warszawa osób dorosłych

Psychoterapia indywidualna Warszawa osób dorosłych:

W życiu niektórych osób dorosłych następuje moment, w którym nie potrafią wykorzystać własnych zasobów do rozwiązania jakiejś trudności. Potrzebują pomocy, żeby lepiej zrozumieć to, co się dzieje, nauczyć się radzić sobie z problemami, żyć szczęśliwiej i spokojniej. W takiej sytuacji warto zadbać o wsparcie psychoterapeuty. 

Psychoterapia indywidualna jest dla Ciebie, jeśli:

Doświadczasz nadmiernego smutku, lęku, poczucia winy, samotności

Źle się ze sobą czujesz, ciągle się krytykujesz, za dużo od siebie wymagasz, zbyt często porównujesz się z innymi

Mierzysz się z depresją, zaburzeniami lękowymi, odżywiania, zaburzeniem osobowości

Czujesz się cały czas zestresowany

Zmagasz się z uzależnieniem np. od alkoholu, narkotyków, leków, hazardu, pornografii

Chcesz lepiej siebie zrozumieć, poobserwować, z czego wynikają Twoje uczucia, myśli, zachowania, decyzje

Nie możesz się porozumieć ze swoim partnerem

Jesteś obecnie w kryzysie życiowym

Potrzebujesz pomocy w przeżywaniu żałoby

Psychoterapia indywidualna Warszawa

– ważne informacje

Co Cię czeka podczas pierwszych spotkań
z psychoterapeutą?

Psychoterapia indywidualna rozpoczyna się od:

nawiązania relacji z psychoterapeutą

ustalenia celu terapii

zawarcia kontraktu

 

 

Pomost nad jeziorem

Relacja terapeutyczna

Nawiązanie określonego rodzaju relacji między Tobą i psychoterapeutą stanowi niezbędny warunek efektywnej psychoterapii. Nie może być mowy o zmianie, jeśli pomiędzy Tobą i psychoterapeutą nie zostanie zawarte „przymierze terapeutyczne”, będące wyrazem wspólnego przekonania o potrzebie podjęcia pracy terapeutycznej, a także nadziei na pomyślne rozwiązanie Twoich problemów. Właściwy kontakt jest najistotniejszym nośnikiem pomocy psychoterapeutycznej, natomiast techniki i interwencje stosowane przez terapeutę są zaledwie pretekstem do nawiązania i podtrzymania tej specyficznej więzi.

Zachód słońca nad lasem i polaną
Pusta, polna droga.

Kontrakt z psychoterapeutą

Na jednym z pierwszych spotkań następuje zawarcie kontraktu pomiędzy klientem i psychoterapeutą. Może on mieć postać formalnego zapisu lub ustnych ustaleń. Podstawową rolą kontraktu jest stworzenie optymalnych warunków do rozpoczęcia psychoterapii. Kontrakt zapewnia stronom kontrolę nad przebiegiem psychoterapii i płynące z tego poczucie bezpieczeństwa. Wpływa on też korzystnie na motywację, zaangażowanie we współpracę obu stron. Moment wspólnego dokonywania ustaleń nie zawsze jest wyraźnie wyodrębniony, czy określany jako zawieranie kontraktu. Jednakże zawsze klient i psychoterapeuta umawiają się co do warunków przyszłej współpracy. Treść uzgodnień dotyczy: celu terapii oraz jej formy, formalnych warunków, w jakich przebiegać będzie psychoterapia (planowany czas jej trwania, miejsce, częstotliwość i długość sesji, warunki ich odwoływania, wysokość i formy przekazywanych opłat, sposoby komunikowania się między sesjami i in.)

Określenie celu psychoterapii

Terapeuta jest przygotowany, że psychoterapia indywidualna każdego klienta jest dostosowana głębokością czy zasięgiem do tego, czego chce klient. Nie wszystkie jednak cele klientów muszą być „przyjęte” przez psychoterapeutę – niektóre z nich okazują się być np. nieosiągalne; taka sytuacja ma miejsce, kiedy klient oczekuje, że pod wpływem psychoterapii zmieni się ktoś lub coś, co według klienta stanowi przyczynę jego cierpienia (np.: „mój mąż będzie mnie bardziej akceptował”). Zdarza się, że już samo dookreślenie problemu przez klienta wspólnie z psychoterapeutą wyzwala u klienta zasoby, energię wystarczające do rozwiązania go. Ma on więc też znaczenie terapeutyczne.

 

Człowiek siedzięcy nad pomostem potrzebujemy psychoterapii indywidualnej Warszawa

Psychoterapia indywidualna (Warszawa) – jak wygląda dalsza wspólna droga, Twoja i psychoterapeuty?

Psychoterapia indywidualna to wspólna wędrówka ścieżkami, które momentami biegną pod górkę i są usłane ostrymi kamieniami. Doświadczanie wówczas lęku, smutku i złości jest naturalne. Ale to również często drogi, które zachwycają widokami, zaciekawiają, wzbudzają radość, dumę, ulgę. Nasi psychoterapeuci to osoby, które na tej drodze są odpowiedzialnymi towarzyszami, pełnymi empatii, akceptacji, zaangażowania. Są wyposażeni w pomocny sprzęt i dbają o to, żeby wspólna wędrówka była bezpieczna i prowadziła ku lepszemu.

Czym dokładniej jest psychoterapia?

Pojęcie „psychoterapia” wywodzi się z dwóch greckich określeń psyche (dusza) i therapein (leczyć). Psychoterapia to metoda leczenia, w której wykorzystywana jest wiedza teoretyczna i umiejętności psychoterapeuty w procesie niesienia pomocy osobie doświadczającej rozmaitych trudności. Relacja między terapeutą a klientem jest często wykorzystywana w zamierzony sposób jako główny czynnik leczący. Podstawowym celem psychoterapii jest rozwój osobowości, zdrowie psychiczne oraz zmniejszanie lub usuwanie doświadczanych trudności klienta.

Psychoterapia potocznie.

W potocznym rozumieniu psychoterapia indywidualna bywa traktowana jako pewien rodzaj rozmowy, w której specjalista udziela rad i wskazówek, jak sobie poradzić z problemami. Nasi psychoterapeuci wierzą, jednak, że to klient jest najlepszym specjalistą od samego siebie, ale potrzebuje wsparcia, żeby mógł skorzystać ze swoich licznych zasobów w trudnym dla niego doświadczeniu. Zachęcamy do rozbudowywania odpowiedzialności za siebie, poczucia sprawstwa i siły, a dawanie rad i wskazówek temu nie sprzyja.

Psychoterapia indywidualna Warszawa w Widokach prowadzona jest przez:

Katarzyna Ambrozik, terapeuta, psycholog, psychoterapeuta systemowy Warszawa

Katarzyna Ambrozik

Psycholog, psychoterapeuta  

Prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych, które są w kryzysie, chcą lepiej zrozumieć siebie, zmagają się z zaburzeniami depresyjnymi, lękowymi, osobowości lub odżywiania, a także także psychoterapię dzieci i młodzieży, terapię rodzin i par.

Pracuje w podejściu systemowym. 

Czytaj więcej

Psychoterapia indywidualna

Psychoterapia dzieci i młodzieży 

Psychoterapia par 

Psychoterapia rodzinna

Gabriela Bajor, psycholog, psychoterapeuta Warszawa

Gabriela Bajor

 Psycholog, psychoterapeuta, mediator rodzinny

Prowadzi psychoterapię indywidualną osób od 17 roku życia doświadczających trudności w relacjach, zaburzeń lękowych, depresji. Wspiera w pracy nad samoakceptacją, pogłębianiem świadomości. Pracuje również z parami w kryzysie.

Czytaj więcej

Psychoterapia indywidualna

Psychoterapia par 

 

Edyta Bałdyga, psychoterapeuta, psycholog

Edyta Bałdyga

Psycholog, psychoterapeuta, trener grupowy, doradca zawodowy

Prowadzi psychoterapię osób dorosłych oraz młodzieży od 12 roku życia, odczuwających nadmierny stres, będących w kryzysie psychicznym, cierpiących na depresję, zaburzenia lękowe, zaburzenia psychosomatyczne, przeżywających trudności w nawiązaniu bliskich relacji.

Czytaj więcej

Psychoterapia osób dorosłych 

Psychoterapia dzieci i młodzieży 

Magdalena Dordzik, psycholog, psychoterapeuta

Magdalena Dordzik  

Psycholog, psychoterapeuta   

Prowadzi psychoterapię indywidualną i grupową osób dorosłych doświadczających kryzysu psychicznego, cierpiących na depresję, zaburzenia lękowe, zaburzenia psychosomatyczne, zaburzenia osobowości, PTSD. 

Pracuje w podejściu systemowym i psychodynamicznym.  

Czytaj więcej

 Psychoterapia osób dorosłych 

Psychoterapia par  

Joanna Kapciak, psycholog, terapeuta Warszawa

Joanna Kapciak 

Psycholog, psychoterapeuta, coach rodzicielski

Prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych, dzieci i młodzieży, psychoterapię rodzinną oraz terapię par. 

Pracuje w podejściu systemowym.

Czytaj więcej

Psychoterapia osób dorosłych 

Psychoterapia dzieci i młodzieży 

Psychoterapia par 

Psychoterapia rodzinna

Małgorzata Kiepurska, psycholog, terapeuta Warszawa

Małgorzata Kiepurska

Psycholog, psychoterapeuta

Prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych, konsultacje rodzinne, pomaga osobom doświadczającym lęków, depresji, kryzysów życiowych i zawodowych, trudności w relacjach z innymi, cierpiących z powodu nadmiernego stresu, pragnących lepiej zrozumieć siebie.

Pracuje w podejściu psychodynamicznym i systemowym.

Czytaj więcej

Psychoterapia osób dorosłych

Psychoterapia online

Marta Laskowska, psycholog, psychoterapeuta Warszawa

Marta Laskowska-Nowara

Psycholog, psychoterapeuta, psychotraumatolog

Prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych oraz młodzieży od 16 roku życia, zmagających się z zaburzeniami osobowości, depresją i innymi zaburzeniami nastroju, zaburzeniami lękowymi, zaburzeniami psychosomatycznymi, trudnościami i konfliktami w relacjach interpersonalnych, kryzysem psychicznym, zaburzeniami psychotycznymi, cierpiących z powodu nadmiernego stresu.

Pracuje w podejściu psychodynamicznym.

Czytaj więcej

Psychoterapia osób dorosłych

Psychoterapia online

 

Agata Teodorczyk, psycholog, terapeuta Warszawa

Agata Teodorczyk

Psycholog, psychoterapeuta

Prowadzi psychoterapię osób dorosłych oraz młodzieży od 16 roku życia, którzy zgłaszają problemy w relacjach, trudności w radzeniu sobie ze stresem, mają niskie poczucie własnej wartości, cierpią na zaburzenia psychosomatyczne, zaburzenia nastroju, brak motywacji, są w trudnej sytuacji życiowej, przeżywają kryzys lub pragną lepiej poznać siebie.

Pracuje w podejściu Gestalt oraz terapią ruchem.

Czytaj więcej 

Psychoterapia indywidualna 

Psychoterapia online

 

 

Katarzyna Trojanowska

Psycholog, psychoterapeuta, specjalista psychoterapii uzależnień

Prowadzi psychoterapię osób dorosłych oraz młodzieży. Pomaga osobom doświadczających nadmiernego stresu, trudności w relacjach, zmagającym się z zaburzeniami lękowymi, osobowości, odżywiania, depresyjnymi. Specjalizuje się również w pracy z osobami uzależnionymi, ich rodzinami i bliskimi, DDA.  

Pracuje w podejściu psychodynamicznym. 

 

Czytaj więcej 

Psychoterapia indywidualna 

Psychoterapia online

Terapia uzależnień

 

 

“Żadna droga w moim życiu nie była tak długa, jak ta, która miała mnie zaprowadzić do mnie samej.”

 

Alice Miller

1 + 12 =

Umów wizytę