Terapia grupowa Warszawa

Terapia grupowa Warszawa dla osób zmagających się z nadmiernym lękiem

Proponujemy psychoterapię grupową dla osób dorosłych, w których życiu lęk jest zbyt częstym, nieproszonym gościem. Gość ten znacznie utrudnia funkcjonowanie, powoduje silny dyskomfort, przeszkadza w budowaniu satysfakcjonujących relacji z innymi ludźmi, realizowaniu ważnych życiowych celów.

Psychoterapia grupy osób dorosłych. Psychoterapia Warszawa.

Terapia grupowa jest dla Ciebie, jeśli:

Tak to już bywa, że kiedy człowiek ucieka przed swoim strachem, może się przekonać, że zdąża jedynie skrótem na jego spotkanie.

Terapia grupowa Warszawa – ważne informacje:

Grupa ma charakter zamknięty, co oznacza, że w trakcie jej trwanie nie dołączają kolejne osoby.

Szacowany czas rozpoczęcia grupy: w tym momencie nie prowadzimy rekrutacji

Termin: spotkania grupy odbywają się raz w tygodniu – sobota w godzinach 10.00 – 12.00.

Koszt: konsultacja przed rozpoczęciem grupy (50 minut): 160 zł; 1 spotkanie grupowe: 110 zł; płatność w całości lub w trzech ratach: przed 1 spotkaniem – 440 zł, przed 5 spotkaniem – 440 zł, przed 9 spotkaniem – 330 zł. W przypadku rezygnacji w trakcie terapii Uczestnik pokrywa koszt bloku spotkań, w trakcie którego aktualnie jest (bloki: 1-4 spotkanie, 5-8 spotkanie, 9-11 spotkanie).

Czas trwania grupy: 3 miesiące (11 spotkań); jedna 2-tygodniowa przerwa

Terapia grupowa Warszawa jest prowadzona w nurcie systemowym.

Zgłoszenia: w celu umówienia się na konsultację poprzedzającą przystąpienie do grupy zadzwoń do nas (tel. 572 993 816) lub wyślij wiadomość.

Terapia grupowa Warszawa – korzyści dla uczestników:

  • Zmniejszenie nasilenia odczuwanego lęku
  • Poprawa jakości życia i funkcjonowania
  • Dostrzeżenie korzyści z odczuwanego lęku
  • Uświadomienie sobie funkcji, jakie pełni lęk
  • Zwiększenie poczucia wpływu na swoje życie
  • Poznanie swoich mechanizmów funkcjonowania: myślenia, zachowania, przeżywania
  • Wymiana doświadczeń i sposobów radzenia sobie w różnych sytuacjach

Terapia grupowa Warszawa – podstawowe założenia

W psychoterapii indywidualnej ważnym czynnikiem leczącym jest kontakt klienta z psychoterapeutą. W terapii grupowej, którą proponujemy, ważny jest także fakt, że rozmowy z terapeutą przebiegają na forum grupy, która uważnie słucha, okazuje zrozumienie i akceptację. Uczestnik może więc „pokazać” innym swoje trudności, przez co nie jest tak osamotniony. Zmniejsza się też poczucie wstydu. Będąc w grupie, osoby mają możliwość przekonania się, że inni mają podobne kłopoty. Zauważają także nowe sposoby radzenia sobie z problemami. Siły istniejące w małych grupach społecznych wykorzystywane są w celu prowokowania pożądanych zmian u jej uczestników. Grupa może być traktowana jako miejsce zdobywania nowych, korektywnych doświadczeń w stosunkach międzyludzkich, a także próbowania nowych zachowań.

Czynniki leczące w psychoterapii grupowej, czyli co grupa może dawać uczestnikom?

Wzbudzanie nadziei

Samo zgłoszenie się do terapeuty wiąże się z odczuwaniem nadziei na rozwiązanie problemów. Wysoki poziom oczekiwań na uzyskanie pomocy znacząco koreluje z efektami leczenia. Obserwowanie uczestników grupy, którzy mają podobne problemy i zaczynają je inaczej rozwiązywać, może wzbudzać nadzieję na zmianę w swoim życiu. Ponadto zauważanie zmian u innych pozwala przypuszczać, że poszukiwanie nowych rozwiązań i wprowadzanie ich w życie jest możliwe.

 

Poczucie podobieństwa

Ludzie zgłaszają się na psychoterapię z wyobrażeniem wyjątkowości własnych problemów. Czują się inni, samotni. Nierzadko mają przekonanie, że są głęboko zaburzeni. W grupie terapeutycznej osoby odkrywają, że inni także mają problemy, a niektóre z nich są podobne do jego własnych. W związku z tym zaczynają bardziej akceptować siebie, czują się mniej samotni.

 

Interpersonalne uczenie

 Wchodząc do grupy, uczestnik demonstruje dostępne mu dotychczas zachowania. Dzięki otrzymywanym informacjom zwrotnym i samoobserwacji zaczyna zdawać sobie sprawę z natury własnych zachowań oraz ich wpływu na uczucia innych ludzi do niego i opinie innych o nim samym. W efekcie uczestnik grupy może stopniowo decydować się na nowe sposoby zachowania i wyrażania siebie. Nowe zachownia podjęte w grupie zaczynają być prezentowane na zewnątrz niej. Inni ludzie odpowiadają na nie pozytywnie. Obniża się poziom niepokoju, rośnie samoocena, a dzięki temu nasila się motywacja do zmian.

 

Odreagowanie

Uwolnienie się od silnych, dotychczas tłumionych uczuć jest ważnym czynnikiem terapeutycznym. Odreagowanie może polegać na dzieleniu się z grupą wydarzeniami wraz z towarzyszącymi mu silnymi uczuciami, takimi jak: wściekłość, strach, rozpacz, poczucie krzywdy, poczucie winy. W grupie z wysokim poziomem zaufania uczestnicy są zdolni do współprzeżywania z osobą wyrażającą trudne uczucia, okazują jej zrozumienie, wsparcie i akceptację. Osoba odreagowująca przeżywa ulgę związaną z uwolnieniem się od tłumionych napięć.

 

Wgląd

Wgląd można rozumieć jako uświadomienie sobie przez osobę treści dotychczas nieuświadamianych, zaakceptowanie ich, włączenie do dotychczasowej wiedzy o sobie i ewentualne nadanie temu nowemu doświadczeniu znaczenia w kontekście przeszłości i teraźniejszości. Nowa wiedza o sobie, stopniowo zdobywana w toku terapii, staje się podstawą zmiany zachowań przejawianych nie tylko wobec uczestników grupy, ale przede wszystkim osób, z którymi osoba jest związana.

 

Rozwijanie empatii

Duże znaczenie może mieć przeżycie w grupie doświadczenia, że jest się osobą pomocną innym ludziom. Uczestnicy grupy słuchają siebie wzajemnie, przekazują innym własne uwagi, wsparcie. W toku terapii zaczynają czerpać satysfakcję z pomagania innym, czują się potrzebni, zaczynają coraz bardziej wierzyć we własne siły.

Prowadzące