Terapia grupowa Warszawa

 Terapia grupowa Warszawa dla osób zmagających się z nadmiernym lękiem

Proponujemy psychoterapię grupową dla osób dorosłych, w których życiu lęk jest zbyt częstym, nieproszonym gościem. Gość ten znacznie utrudnia funkcjonowanie, powoduje silny dyskomfort, przeszkadza w budowaniu satysfakcjonujących relacji z innymi ludźmi, realizowaniu ważnych życiowych celów.

Terapia grupowa jest dla Ciebie, jeśli:

Doświadczasz nadmiarowego lęku w codziennych sytuacjach

Odczuwasz nasilone obawy w relacjach z innymi ludźmi, boisz się oceny i odrzucenia

Borykasz się z ciągłym zamartwianiem się, poczuciem zagrożenia

Czujesz się cały czas zestresowany

Doświadczasz napadów lęku, fobii, natręctw, kłopotów z adaptacją

Koncentrujesz się zbytnio na negatywnych myślach, czarnych scenariuszach

Zdiagnozowano u Ciebie zaburzenia lękowe

Chcesz lepiej siebie zrozumieć, poobserwować, z czego wynikają Twoje uczucia, myśli, zachowania

Terapia grupowa Warszawa –
ważne informacje:

 

Grupa ma charakter zamknięty, co oznacza, że w trakcie jej trwanie nie dołączają kolejne osoby.

 Szacowany czas rozpoczęcia grupy: w tym momencie nie prowadzimy rekrutacji

 

Termin: spotkania grupy odbywają się raz w tygodniu – sobota w godzinach 10.00 – 12.00. Koszt: konsultacja przed rozpoczęciem grupy (50 minut): 160 zł; 1 spotkanie grupowe: 110 zł; płatność w całości lub w trzech ratach: przed 1 spotkaniem – 440 zł, przed 5 spotkaniem – 440 zł, przed 9 spotkaniem – 330 zł. W przypadku rezygnacji w trakcie terapii Uczestnik pokrywa koszt bloku spotkań, w trakcie którego aktualnie jest (bloki: 1-4 spotkanie, 5-8 spotkanie, 9-11 spotkanie).

 Czas trwania grupy: 3 miesiące (11 spotkań); jedna 2-tygodniowa przerwa

 Prowadzące: Katarzyna Ambrozik, Magdalena Wyłomańska-Krumholc

 

 

Terapia grupowa Warszawa jest prowadzona w nurcie systemowym.

 

 

 

Zgłoszenia: w celu umówienia się na konsultację poprzedzającą przystąpienie do grupy zadzwoń do nas (tel. 572 993 816) lub wyślij wiadomość.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terapia grupowa Warszawa –
korzyści dla uczestników:

Zmniejszenie nasilenia odczuwanego lęku

Poprawa jakości życia i funkcjonowania

Dostrzeżenie korzyści z odczuwanego lęku

Uświadomienie sobie funkcji, jakie pełni lęk

Zwiększenie poczucia wpływu na swoje życie

Poznanie swoich mechanizmów funkcjonowania: myślenia, zachowania, przeżywania

Wymiana doświadczeń i sposobów radzenia sobie w różnych sytuacjach

Terapia grupowa Warszawa –
podstawowe założenia

W psychoterapii indywidualnej ważnym czynnikiem leczącym jest kontakt klienta z psychoterapeutą. W terapii grupowej, którą proponujemy, ważny jest także fakt, że rozmowy z terapeutą przebiegają na forum grupy, która uważnie słucha, okazuje zrozumienie i akceptację. Uczestnik może więc „pokazać” innym swoje trudności, przez co nie jest tak osamotniony. Zmniejsza się też poczucie wstydu. Będąc w grupie, osoby mają możliwość przekonania się, że inni mają podobne kłopoty. Zauważają także nowe sposoby radzenia sobie z problemami. Siły istniejące w małych grupach społecznych wykorzystywane są w celu prowokowania pożądanych zmian u jej uczestników. Grupa może być traktowana jako miejsce zdobywania nowych, korektywnych doświadczeń w stosunkach międzyludzkich, a także próbowania nowych zachowań.

Czynniki leczące w psychoterapii grupowej, czyli co grupa może dawać uczestnikom?

Wzbudzanie nadziei

Samo zgłoszenie się do terapeuty wiąże się z odczuwaniem nadziei na rozwiązanie problemów. Wysoki poziom oczekiwań na uzyskanie pomocy znacząco koreluje z efektami leczenia. Obserwowanie uczestników grupy, którzy mają podobne problemy i zaczynają je inaczej rozwiązywać, może wzbudzać nadzieję na zmianę w swoim życiu. Ponadto zauważanie zmian u innych pozwala przypuszczać, że poszukiwanie nowych rozwiązań i wprowadzanie ich w życie jest możliwe.

Poczucie podobieństwa

Ludzie zgłaszają się na psychoterapię z wyobrażeniem wyjątkowości własnych problemów. Czują się inni, samotni. Nierzadko mają przekonanie, że są głęboko zaburzeni. W grupie terapeutycznej osoby odkrywają, że inni także mają problemy, a niektóre z nich są podobne do jego własnych. W związku z tym zaczynają bardziej akceptować siebie, czują się mniej samotni.

Interpersonalne uczenie

 Wchodząc do grupy, uczestnik demonstruje dostępne mu dotychczas zachowania. Dzięki otrzymywanym informacjom zwrotnym i samoobserwacji zaczyna zdawać sobie sprawę z natury własnych zachowań oraz ich wpływu na uczucia innych ludzi do niego i opinie innych o nim samym. W efekcie uczestnik grupy może stopniowo decydować się na nowe sposoby zachowania i wyrażania siebie. Nowe zachownia podjęte w grupie zaczynają być prezentowane na zewnątrz niej. Inni ludzie odpowiadają na nie pozytywnie. Obniża się poziom niepokoju, rośnie samoocena, a dzięki temu nasila się motywacja do zmian.

Odreagowanie

Uwolnienie się od silnych, dotychczas tłumionych uczuć jest ważnym czynnikiem terapeutycznym. Odreagowanie może polegać na dzieleniu się z grupą wydarzeniami wraz z towarzyszącymi mu silnymi uczuciami, takimi jak: wściekłość, strach, rozpacz, poczucie krzywdy, poczucie winy. W grupie z wysokim poziomem zaufania uczestnicy są zdolni do współprzeżywania z osobą wyrażającą trudne uczucia, okazują jej zrozumienie, wsparcie i akceptację. Osoba odreagowująca przeżywa ulgę związaną z uwolnieniem się od tłumionych napięć.

Wgląd

Wgląd można rozumieć jako uświadomienie sobie przez osobę treści dotychczas nieuświadamianych, zaakceptowanie ich, włączenie do dotychczasowej wiedzy o sobie i ewentualne nadanie temu nowemu doświadczeniu znaczenia w kontekście przeszłości i teraźniejszości. Nowa wiedza o sobie, stopniowo zdobywana w toku terapii, staje się podstawą zmiany zachowań przejawianych nie tylko wobec uczestników grupy, ale przede wszystkim osób, z którymi osoba jest związana.

Rozwijanie empatii

Duże znaczenie może mieć przeżycie w grupie doświadczenia, że jest się osobą pomocną innym ludziom. Uczestnicy grupy słuchają siebie wzajemnie, przekazują innym własne uwagi, wsparcie. W toku terapii zaczynają czerpać satysfakcję z pomagania innym, czują się potrzebni, zaczynają coraz bardziej wierzyć we własne siły.

Psychoterapia grupowa Warszawa

„Tak to już bywa, że kiedy człowiek ucieka przed swoim strachem, może się przekonać, że zdąża jedynie skrótem na jego spotkanie”.

Tolkien

13 + 7 =

close

Pobierz swój Darmowy Przewodnik po Depresji

Zmagasz się z depresją lub po prostu chcesz więcej o niej wiedzieć? Zapisz się do naszego newslettera. i otrzymaj darmowy ebook z informacjami o objawach, leczeniu i przyczynach depresji. Cenimy Twój czas i prywatność - nie spamujemy, obiecujemy!

Call Now Button