Zespół doświadczonych psychologów i psychoterapeutów

Wspieramy skutecznie Ciebie i Twoją rodzinę

Pomagamy, bazując na Twoich zasobach

Patrzymy w dobrą stronę

Nasza oferta

 

Poznaj nasza ofertę w zakresie psychoterapia (Warszawa), psycholog (Warszawa)

Terapeuta z osobą dorosłą. Psychoterapia indywidualna w Warszawie

Psychoterapia osób dorosłych

 W życiu niektórych osób dorosłych następuje moment, w którym nie potrafią wykorzystać własnych zasobów
do rozwiązania jakiejś trudności. 

Terapeuta z dziećmi podczas sesji terapeutycznej. Psychoterapia Warszawa.

Psychoterapia dzieci i młodzieży

Dziecko jest klientem szczególnym pod wieloma względami. Pierwsza wizyta zawsze odbywa się bez jego udziału, aby terapeuta mógł zdobyć informacje m.in. o tym, jak rodzice postrzegają trudności dziecka, jakie zauważają w nim zasoby, o rozwoju psychofizycznym dziecka oraz sytuacji rodzinnej.  

Terapeuta z parą podczas sesji terapeutycznej. Psychoterapia Warszawa.

Psychoterapia par

Konflikty w związku są czymś naturalnym. Konstruktywne ich rozwiązywanie często wzmacnia relację, uczy akceptacji różnorodności, pozwala się lepiej poznać. 

Terapeuta z całą rodziną podczas sesji terapeutycznej. Psychoterapia Warszawa.

Psychoterapia rodzinna

Dzięki wykształceniu zawodowemu 
i doświadczeniu psychoterapeuci dysponują wiedzą o funkcjonowaniu rodziny i mogą się tą wiedzą dzielić z członkami rodziny.  

Terapeuta podczas sesji terapeutycznej z użyciem kamerki internetowej. Psychoterapia Warszawa.

Konsultacje on-line

Każda z części naszej oferty realizowana jest także w formie kontaktu on-line.

Psychoterapia Warszawa

Psycholog Warszawa 

Problemy, w których pomagamy

Doświadczasz nadmiernego smutku, lęku, poczucia winy, samotności

Chcesz lepiej siebie zrozumieć, poobserwować, z czego wynikają Twoje uczucia, myśli, zachowania, decyzje

Czujesz się cały czas zestresowany, przeżywasz jakiś kryzys życiowy

Martwisz się z jakiegoś powodu o swoje dziecko

Nie możesz się porozumieć ze swoim partnerem

Jesteś niezadowolony z tego, jak radzisz sobie ze swoją złością

Mierzysz się z depresją, zaburzeniami lękowymi, zaburzeniem osobowości

Potrzebujesz pomocy w przeżywaniu żałoby

Źle się ze sobą czujesz, ciągle się krytykujesz, za dużo od siebie wymagasz, zbyt często porównujesz się z innymi

Nie jesteś zadowolony z relacji w rodzinie

Poznaj naszych psychoterapeutów

Psychoterapia Warszawa, psycholog Warszawa, ul. Zajęcza 7 lok. 13 

Joanna Kapciak, terapeutka, psychoterapia Warszawa.

Joanna Kapciak 

Psycholog, psychoterapeuta, coach rodzicielski;  

Prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych, dzieci i młodzieży, psychoterapię rodzinną oraz terapię par. 

Pracuje w podejściu systemowym  

Czytaj więcej

Psychoterapia indywidualna

Psychoterapia dzieci i młodzieży 

Psychoterapia par 

Psychoterapia rodzinna

Małgorzata Kiepurska, terapeutka, psychoterapia Warszawa.

Małgorzata Kiepurska

Psycholog, psychoterapeuta,

Prowadzi psychoterapię  dorosłych, konsultacje rodzinne, pomaga osobom doświadczającym lęków, depresji, kryzysów życiowych i zawodowych, trudności w relacjach z innymi, cierpiących z powodu nadmiernego stresu, pragnących lepiej zrozumieć siebie.

Pracuje w podejściu psychodynamicznym i systemowym.

Czytaj więcej

Psychoterapia indywidualna

Psychoterapia online

Marta Laskowska -Nowara, terapeutka, psychoterapia Warszawa.

Marta Laskowska-Nowara

Psycholog, psychoterapeuta, psychotraumatolog;

Prowadzi psychoterapię osób dorosłych oraz młodzieży od 16 roku życia, zmagających się z zaburzeniami osobowości, depresją i innymi zaburzeniami nastroju, zaburzeniami lękowymi, zaburzeniami psychosomatycznymi, trudnościami i konfliktami w relacjach interpersonalnych, kryzysem psychicznym, zaburzeniami psychotycznymi, cierpiących z powodu nadmiernego stresu 

Pracuje w podejściu psychodynamicznym

Czytaj więcej 

Psychoterapia indywidualna 

Psychoterapia online

 

 

Karolina Romanowska, terapeutka, psychoterapia Warszawa.

Karolina Romanowska

Psycholog, psychoterapeuta

Prowadzi konsultacje rodzicielskie dla rodziców dzieci od 10 roku życia w zakresie trudności
wychowawczych, emocjonalnych, w uczeniu się i innych.

Czytaj więcej

Psychoterapia dzieci i młodzieży

Psychoterapia Warszawa

Psycholog Warszawa

 

Dlaczego właśnie my?

Zespół doświadczonych psychologów i psychoterapeutów

Z

Pracujemy pod stałą superwizją

Nieustannie rozwijamy swoje umiejętności

w

Dobieramy terapię, która najskuteczniej Ci pomoże

Pomagamy, akcentując Twoje zasoby (w Tobie i wokół Ciebie)

Pracujemy w przytulnych gabinetach w sercu Warszawy, na Powiślu

Psychoterapia – jak wygląda wspólna droga, Twoja i psychoterapeuty?

Psychoterapia to wspólna wędrówka ścieżkami, które momentami biegną pod górkę i są usłane ostrymi kamieniami. Doświadczanie wówczas lęku, smutku i złości jest naturalne. Ale to również często drogi, które zachwycają widokami, zaciekawiają, wzbudzają radość, dumę, ulgę. Nasi psychoterapeuci to osoby, które na tej drodze są odpowiedzialnymi towarzyszami, pełnymi empatii, akceptacji, zaangażowania. Są wyposażeni w pomocny sprzęt i dbają o to, żeby wspólna wędrówka była bezpieczna i prowadziła ku lepszemu.

Czym dokładniej jest psychoterapia?

Pojęcie „psychoterapia” wywodzi się z dwóch greckich określeń psyche (dusza) i therapein (leczyć). Psychoterapia to metoda leczenia, w której wykorzystywana jest wiedza teoretyczna i umiejętności psychoterapeuty w procesie niesienia pomocy osobie doświadczającej rozmaitych trudności. Relacja między terapeutą                  a klientem jest często wykorzystywana w zamierzony sposób jako główny czynnik leczący. Podstawowym celem psychoterapii jest rozwój osobowości, zdrowie psychiczne oraz zmniejszanie lub usuwanie doświadczanych trudności klienta.

Psychoterapia potocznie.

W potocznym rozumieniu psychoterapia bywa traktowana jako pewien rodzaj rozmowy, w której specjalista udziela rad i wskazówek, jak sobie poradzić                    z problemami. Nasi psychoterapeuci wierzą, jednak, że to klient jest najlepszym specjalistą od samego siebie, ale potrzebuje wsparcia, żeby mógł skorzystać ze swoich licznych zasobów w trudnym dla niego doświadczeniu. Zachęcamy do rozbudowywania odpowiedzialności za siebie, poczucia sprawstwa i siły, a dawanie rad i wskazówek temu nie sprzyja.

Co Cię czeka podczas pierwszych spotkań z psychoterapeutą?

Najogólniej mówiąc – nastąpi nawiązanie relacji z psychoterapeutą, ustalenie celu terapii i zawarcie kontraktu.
Nawiązanie określonego rodzaju relacji między Tobą i psychoterapeutą stanowi niezbędny warunek efektywnej psychoterapii. Nie może być mowy o zmianie, jeśli pomiędzy Tobą i psychoterapeutą nie zostanie zawarte „przymierze terapeutyczne”, będące wyrazem wspólnego przekonania o potrzebie podjęcia pracy terapeutycznej, a także nadziei na pomyślne rozwiązanie Twoich problemów. Właściwy kontakt jest najistotniejszym nośnikiem pomocy psychoterapeutycznej, natomiast techniki i interwencje stosowane przez terapeutę są zaledwie pretekstem do nawiązania i podtrzymania tej specyficznej więzi.

Czym jest kontrakt terapeutyczny?

Na jednym z pierwszych spotkań następuje zawarcie kontraktu pomiędzy klientem i psychoterapeutą. Może on mieć postać formalnego zapisu lub ustnych ustaleń. Podstawową rolą kontraktu jest stworzenie optymalnych warunków do rozpoczęcia psychoterapii. Kontrakt zapewnia stronom kontrolę nad przebiegiem psychoterapii
i płynące z tego poczucie bezpieczeństwa. Wpływa on też korzystnie na motywację, zaangażowanie we współpracę obu stron. Moment wspólnego dokonywania ustaleń nie zawsze jest wyraźnie wyodrębniony, czy określany jako zawieranie kontraktu. Jednakże zawsze klient i psychoterapeuta umawiają się co do warunków przyszłej współpracy. Treść uzgodnień dotyczy: celu terapii oraz jej formy, formalnych warunków, w jakich przebiegać będzie psychoterapia (planowany czas jej trwania, miejsce, częstotliwość i długość sesji, warunki ich odwoływania, wysokość i formy przekazywanych opłat, sposoby komunikowania się między sesjami i in.).

Czym są cele terapeutyczne?

Terapeuta jest przygotowany, że z różnymi klientami umawia się na różne rodzaje pracy dostosowane głębokością czy zasięgiem do tego, czego chce klient; nie wszystkie jednak cele klientów muszą być „przyjęte” przez psychoterapeutę – niektóre z nich okazują się być np. nieosiągalne; taka sytuacja ma miejsce, kiedy klient oczekuje, że pod wpływem psychoterapii zmieni się ktoś lub coś, co według klienta stanowi przyczynę jego cierpienia (np.: „mój mąż będzie mnie bardziej akceptował”). Zdarza się, że już samo dookreślenie problemu przez klienta wspólnie z psychoterapeutą wyzwala u klienta zasoby energię, zasoby wystarczające do rozwiązania go. Ma on więc też znaczenie terapeutyczne.

 

14 + 9 =