Psycholog dziecięcy Warszawa, psychoterapia dzieci i młodzieży

Psycholog dziecięcy Warszawa w Widokach

Dziecko jest klientem szczególnym pod wieloma względami. Pierwsza wizyta zawsze odbywa się bez jego udziału, aby terapeuta mógł zdobyć informacje m.in. o tym, jak rodzice postrzegają trudności dziecka, jakie zauważają w nim zasoby, o rozwoju psychofizycznym dziecka oraz sytuacji rodzinnej.

Terapeuta z dziećmi podczas sesji terapeutycznej psycholog dziecięcy warszawa

Psycholog dziecięcy Warszawa, psychoterapia dzieci i młodzieży – poszukaj pomocy, jeśli Twoje dziecko:

Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie – naucz. Jeśli nie wie – wytłumacz. Jeśli nie może – pomóż.

Psycholog dziecięcy Warszawa , psychoterapia dzieci i młodzieży – ważne informacje

Jak wygląda psychoterapia dzieci?

Psycholog dziecięcy Warszawa

Prowadząc terapię dziecka, psychoterapeuta uwzględnia dodatkowe czynniki , które nie występują w takim stopniu w psychoterapii osób dorosłych – bierze pod uwagę aktualny poziom rozwojowy dziecka oraz jego specyficzne uwarunkowania rodzinne.

Celem psychoterapii dzieci i młodzieży jest umożliwienie prawidłowego rozwoju ich możliwości emocjonalnych, intelektualnych i społecznych.

W związku z tym, że dzieci, zwłaszcza młodsze, często nie mają świadomej motywacji do zmiany, szczególną rolę odgrywa zbudowanie bliskiej relacji terapeutycznej.

W zależności od wieku dziecka – psychoterapia, w różnym stopniu, przyjmuje formę zabawy (swobodnej lub kierowanej, w zależności od sposobu pracy psychoterapeuty), wykonywania ćwiczeń, bądź rozmowy.

Psycholog dziecięcy Warszawa – wyzwania w pracy z dzieckiem

Jednym z wyzwań w terapii dzieci i młodzieży jest rozstrzygnięcie, czy trudności dziecka są nieprzystosowawcze, czy też mieszczą się w zakresie normy dla danego okresu rozwojowego. Z problemowymi zachowaniami dzieci ma do czynienia większość rodziców na poszczególnych etapach rozwoju dziecka (lęki, wycofanie, zachowania opozycyjne, kłamstwa, trudności z koncentracją i wiele innych). Psychoterapeuta może stanowić wsparcie dla dziecka w poradzeniu sobie z tymi trudnościami poprzez stworzenie przestrzeni dla trudnych emocji dziecka, ich akceptację, odkrywanie jego mocnych stron i źródeł wsparcia poza dzieckiem, poszukiwanie konstruktywnych sposobów reagowania, radzenia sobie z emocjami.

Psychoterapia dziecka, czy psychoterapia rodziny?

Dzieci są w szczególny sposób zależne od rodzica i rodziny. W związku z tym, jeżeli dziecko doświadcza pewnego rodzaju trudności, często najlepszym adresatem terapii jest rodzina. Ukierunkowanie takie może być uzasadnione dwoma powodami. Po pierwsze, może być tak, że siedliskiem sił, czy oddziaływań wywołujących lub podtrzymujących problemy dziecka jest rodzina lub kontekst rodzinny. Po drugie, wpływ rodziny można uznać za wartościowy środek do zmiany funkcjonowania dziecka. Terapeuta proponuje rodzicom określony rodzaj wsparcia – terapię dziecka lub rodziny, uwzględniając różne czynniki, w tym – poziom gotowości rodziny do podjęcia terapii.

Psycholog dziecięcy Warszawa – skontaktuj się z nami. Pomożemy wybrać odpowiednią formę wsparcia dla Twojego dziecka.

Psycholog dziecięcy Warszawa – jak się przygotować na pierwszą wizytę?

Na pierwsze spotkanie zapraszamy samych rodziców lub opiekunów. Psycholog / psychoterapeuta będzie pytał o to, co niepokoi rodziców w funkcjonowaniu ich dziecka, co ma być efektem pracy z dzieckiem, ale także o to, jak dziecko się rozwijało, jaki jest jego stan zdrowia, zainteresowania, mocne strony. Jeżeli dziecko było dotychczas diagnozowane przez jakichś specjalistów (psycholog, psychiatra, terapeuta integracji sensorycznej, logopeda i in.), warto wziąć na spotkanie posiadane dokumenty.

Przed pierwszym spotkaniem psychologa z dzieckiem, warto wyjaśnić mu, z kim się spotka. Można np. opisać psychologa jako osobę, która rozmawia z ludźmi o ich problemach, aby czuli się lepiej. Istotne jest, żeby budować pozytywne nastawienie dziecka do wizyt u psychologa. Ułatwi to specjaliście budowanie relacji z dzieckiem i zwiększy otwartość i poczucie bezpieczeństwa u dziecka.

Psycholog dziecięcy Warszawa, psychoterapia dzieci i młodzieży w Widokach jest prowadzona przez:

Psycholog, psychoterapeuta, trener grupowy, doradca zawodowy
Prowadzi psychoterapię osób dorosłych oraz młodzieży od 12 roku życia, które odczuwają nadmierny stres, są w kryzysie psychicznym, cierpią na depresję, zaburzenia lękowe, zaburzenia psychosomatyczne, przeżywają trudności w bliskich relacjach, pochodzą z rodzin dysfunkcyjnych (DDA i DDD). Pracuje w nurcie psychodynamicznym. Wykorzystuje również elementy psychoterapii Gestalt.

Zakres pracy:

Psycholog, psychoterapeuta, socjoterapeuta
Prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych oraz młodzieży od 14 roku życia. Pomaga osobom doświadczającym samotności, lęków, depresji, kryzysów życiowych i zawodowych, mającym niskie poczucie własnej wartości, trudności w relacjach z innymi, rozpoznawaniu i wyrażaniu emocji, pragnących lepiej zrozumieć siebie. Prowadzi także konsultacje rodzicielskie i wychowawcze. Pracuje w nurcie humanistyczno-doświadczeniowym.

Zakres pracy:

Psycholog, psychoterapeuta
Prowadzi psychoterapię indywidualną dzieci od 3 r. ż. i młodzieży oraz osób dorosłych, a także konsultacje rodzicielskie. Pracuje z dziećmi, które mają trudności w relacjach z rówieśnikami, przestrzeganiu zasad społecznych, mają niskie poczucie własnej wartości, są nadmiernie lękliwe, wycofane, mają obniżony nastrój, są w sytuacji kryzysowej (np. z powodu rozstania rodziców, zmiany szkoły). Pomaga młodzieży i osobom dorosłym, które borykają się z trudnościami w relacjach z innymi ludźmi, cierpiącym na depresję, zaburzenia lękowe, chcącym lepiej rozumieć siebie i własne emocje. Pracuje w podejściu poznawczo-behawioralnym.

Zakres pracy:

Psycholog, psychoterapeuta
Prowadzi psychoterapię osób dorosłych oraz dzieci i młodzieży od 10 roku życia. Wspiera osoby dorosłe, które zmagają się z zaburzeniami odżywiania, depresją, trudnościami w budowaniu relacji, chcące lepiej poznać i zrozumieć siebie. Pracuje z młodzieżą zmagającą się z samookaleczeniami, depresją, niskim poczuciem własnej wartości. Pomaga dzieciom od 10 r. ż. oraz ich rodzinom w napotykanych trudnościach. Pracuje w podejściu integracyjno – systemowym.

Zakres pracy: