Terapeuta z dziećmi podczas sesji terapeutycznej. Psychoterapia dzieci i młodzieży Warszawa.

Psycholog dziecięcy Warszawa, psychoterapia dzieci i młodzieży

Psycholog dziecięcy Warszawa w Widokach.

Dziecko jest klientem szczególnym pod wieloma względami. Pierwsza wizyta zawsze odbywa się bez jego udziału, aby terapeuta mógł zdobyć informacje m.in. o tym, jak rodzice postrzegają trudności dziecka, jakie zauważają w nim zasoby, o rozwoju psychofizycznym dziecka oraz sytuacji rodzinnej.

Psycholog dziecięcy Warszawa, 

psychoterapia dzieci i młodzieży

– poszukaj pomocy, jeśli Twoje dziecko:

Odczuwa nadmierny smutek, ma niski poziom energii

Ma trudności w relacjach z rówieśnikami

Przejawia zachowania autoagresywne w postaci np. samookaleczeń

Używa substancji psychoaktywnych

Ma trudności w poradzeniu sobie z sytuacją kryzysową (utrata bliskiej osoby, rozstanie rodziców, zmiana szkoły)

Skarży się na dolegliwości somatyczne (np. bóle brzucha, głowy), pomimo potwierdzonego dobrego stanu zdrowia fizycznego

Często jest z siebie niezadowolone, nie dostrzega swoich zasobów

Często się buntuje, jest impulsywne, bywa agresywne

Nadużywa komputera, telefonu

Ma niską motywację do nauki

Jest nadmiernie nieśmiałe, z trudem wchodzi w relacje z innymi osobami

Często odczuwa zbyt silny lęk w różnych sytuacjach

Kompulsywnie się objada lub odmawia jedzenia

Psycholog dziecięcy Warszawa , psychoterapia dzieci i młodzieży – ważne informacje

Dzieci potrzebujące psychologa dziecięco w Warszawie patrzące na widoki

Jak wygląda psychoterapia dzieci?

Psycholog dziecięcy Warszawa

Prowadząc terapię dziecka, psychoterapeuta uwzględnia dodatkowe czynniki , które nie występują w takim stopniu w psychoterapii osób dorosłych – bierze pod uwagę aktualny poziom rozwojowy dziecka oraz jego specyficzne uwarunkowania rodzinne. 

Celem psychoterapii dzieci i młodzieży jest umożliwienie prawidłowego rozwoju ich możliwości emocjonalnych, intelektualnych i społecznych.

W związku z tym, że dzieci, zwłaszcza młodsze, często nie mają świadomej motywacji do zmiany, szczególną rolę odgrywa zbudowanie bliskiej relacji terapeutycznej.

W zależności od wieku dziecka – psychoterapia, w różnym stopniu, przyjmuje formę zabawy (swobodnej lub kierowanej, w zależności od sposobu pracy psychoterapeuty), wykonywania ćwiczeń, bądź rozmowy.

Psycholog dziecięcy Warszawa – wyzwania w pracy z dzieckiem

 

Jednym z wyzwań w terapii dzieci i młodzieży jest rozstrzygnięcie, czy trudności dziecka są nieprzystosowawcze, czy też mieszczą się w zakresie normy dla danego okresu rozwojowego. Z problemowymi zachowaniami dzieci ma do czynienia większość rodziców na poszczególnych etapach rozwoju dziecka (lęki, wycofanie, zachowania opozycyjne, kłamstwa, trudności z koncentracją i wiele innych). Psychoterapeuta może stanowić wsparcie dla dziecka w poradzeniu sobie z tymi trudnościami poprzez stworzenie przestrzeni dla trudnych emocji dziecka, ich akceptację, odkrywanie jego mocnych stron i źródeł wsparcia poza dzieckiem, poszukiwanie konstruktywnych sposobów reagowania, radzenia sobie z emocjami.

Psychoterapia dziecka, czy psychoterapia rodziny?

 

Dzieci są w szczególny sposób zależne od rodzica i rodziny. W związku z tym, jeżeli dziecko doświadcza pewnego rodzaju trudności, często najlepszym adresatem terapii jest rodzina. Ukierunkowanie takie może być uzasadnione dwoma powodami. Po pierwsze, może być tak, że siedliskiem sił, czy oddziaływań wywołujących lub podtrzymujących problemy dziecka jest rodzina lub kontekst rodzinny. Po drugie, wpływ rodziny można uznać za wartościowy środek do zmiany funkcjonowania dziecka. Terapeuta proponuje rodzicom określony rodzaj wsparcia – terapię dziecka lub rodziny, uwzględniając różne czynniki, w tym – poziom gotowości rodziny do podjęcia terapii.

Psycholog dziecięcy Warszawa – skontaktuj się z nami. Pomożemy wybrać odpowiednią formę wsparcia dla Twojego dziecka.

Dziewczynka w białym kapeluszu, która zrywa kwiatki na łące. Psycholog dziecięcy Warszawa

Psycholog dziecięcy Warszawa – jak się przygotować na pierwszą wizytę?

 

Na pierwsze spotkanie zapraszamy samych rodziców lub opiekunów. Psycholog / psychoterapeuta będzie pytał o to, co niepokoi rodziców w funkcjonowaniu ich dziecka, co ma być efektem pracy z dzieckiem, ale także o to, jak dziecko się rozwijało, jaki jest jego stan zdrowia, zainteresowania, mocne strony. Jeżeli dziecko było dotychczas diagnozowane przez jakichś specjalistów (psycholog, psychiatra, terapeuta integracji sensorycznej, logopeda i in.), warto wziąć na spotkanie posiadane dokumenty.

Przed pierwszym spotkaniem psychologa z dzieckiem, warto wyjaśnić mu, z kim się spotka. Można np. opisać psychologa jako osobę, która rozmawia z ludźmi o ich problemach, aby czuli się lepiej. Istotne jest, żeby budować pozytywne nastawienie dziecka do wizyt u psychologa. Ułatwi to specjaliście budowanie relacji z dzieckiem i zwiększy otwartość i poczucie bezpieczeństwa u dziecka.

Psycholog dziecięcy Warszawa, psychoterapia dzieci i młodzieży w Widokach jest prowadzona przez:

Edyta Bałdyga, psycholog dziecięcy, terapeuta dla młodzieży

Edyta Bałdyga

Psycholog, psychoterapeuta, trener grupowy, doradca zawodowy 

Prowadzi psychoterapię osób dorosłych oraz młodzieży od 12 roku życia, odczuwających nadmierny stres, będących w kryzysie psychicznym, cierpiących na depresję, zaburzenia lękowe, zaburzenia psychosomatyczne, przeżywających trudności w nawiązaniu bliskich relacji. 

Pracuje w nurcie psychodynamicznym. Wykorzystuje również elementy psychoterapii Gestalt.

Czytaj więcej  

Psychoterapia osób dorosłych  

Psychoterapia dzieci i młodzieży  

Joanna Kapciak, psycholog dziecięcy, terapeuta dla młodzieży Warszawa

Joanna Kapciak 

Psycholog, psychoterapeuta, coach rodzicielski  

 Prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych, dzieci i młodzieży, psychoterapię rodzinną oraz terapię par. 

Pracuje w podejściu systemowym.

 Czytaj więcej

Psychoterapia osób dorosłych 

Psychoterapia dzieci i młodzieży 

Psychoterapia par

Psychoterapia rodzinna

 

Małgorzata Kiepurska, psycholog dziecięcy, terapeuta dla młodzieży Warszawa

Małgorzata Kiepurska

Psycholog, psychoterapeuta

Prowadzi psychoterapię  dorosłych, konsultacje rodzinne, pomaga osobom doświadczającym lęków, depresji, kryzysów życiowych i zawodowych, trudności w relacjach z innymi, cierpiących z powodu nadmiernego stresu, pragnących lepiej zrozumieć siebie.

Pracuje w podejściu psychodynamicznym i systemowym.

Czytaj więcej

Psychoterapia osób dorosłych 

Psychoterapia dzieci i młodzieży 

 

Marta Laskowska, psycholog, psycholog dziecięcy, terapeuta dla młodzieży Warszawa

Marta Laskowska-Nowara

Psycholog, psychoterapeuta, psychotraumatolog

Prowadzi psychoterapię osób dorosłych oraz młodzieży od 16 roku życia, zmagających się z zaburzeniami osobowości, depresją i innymi zaburzeniami nastroju, zaburzeniami lękowymi, zaburzeniami psychosomatycznymi, trudnościami i konfliktami w relacjach interpersonalnych, kryzysem psychicznym, zaburzeniami psychotycznymi, cierpiących z powodu nadmiernego stresu.

Pracuje w podejściu psychodynamicznym.

Czytaj więcej

Psychoterapia osób dorosłych

 

Agata Teodorczyk, psycholog dziecięcy, terapeuta dla młodzieży Warszawa

Agata Teodorczyk

Psycholog, psychoterapeuta

Prowadzi psychoterapię osób dorosłych oraz młodzieży od 16 roku życia, którzy zgłaszają problemy w relacjach, trudności w radzeniu sobie ze stresem, mają niskie poczucie własnej wartości, cierpią na zaburzenia psychosomatyczne, zaburzenia nastroju, brak motywacji, są w trudnej sytuacji życiowej, przeżywają kryzys lub pragną lepiej poznać siebie.

Pracuje w podejściu Gestalt oraz terapią ruchem.

Czytaj więcej 

Psychoterapia indywidualna 

Psychoterapia online

 

 

15 + 15 =

“Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie – naucz. Jeśli nie wie – wytłumacz. Jeśli nie może – pomóż. “

 

Janusz Korczak

Umów wizytę