Terapeuta z dziećmi podczas sesji terapeutycznej. Psychoterapia dzieci i młodzieży Warszawa.

Psycholog dziecięcy Warszawa, psychoterapia dzieci i młodzieży

Psycholog dziecięcy Warszawa w Widokach.

Dziecko jest klientem szczególnym pod wieloma względami. Pierwsza wizyta zawsze odbywa się bez jego udziału, aby terapeuta mógł zdobyć informacje m.in. o tym, jak rodzice postrzegają trudności dziecka, jakie zauważają w nim zasoby, o rozwoju psychofizycznym dziecka oraz sytuacji rodzinnej.

Psycholog dziecięcy Warszawa, 

psychoterapia dzieci i młodzieży

– poszukaj pomocy, jeśli Twoje dziecko:

Odczuwa nadmierny smutek, ma niski poziom energii

Ma trudności w relacjach z rówieśnikami

Przejawia zachowania autoagresywne w postaci np. samookaleczeń

Używa substancji psychoaktywnych

Ma trudności w poradzeniu sobie z sytuacją kryzysową (utrata bliskiej osoby, rozstanie rodziców, zmiana szkoły)

Skarży się na dolegliwości somatyczne (np. bóle brzucha, głowy), pomimo potwierdzonego dobrego stanu zdrowia fizycznego

Często jest z siebie niezadowolone, nie dostrzega swoich zasobów

Często się buntuje, jest impulsywne, bywa agresywne

Nadużywa komputera, telefonu

Ma niską motywację do nauki

Jest nadmiernie nieśmiałe, z trudem wchodzi w relacje z innymi osobami

Często odczuwa zbyt silny lęk w różnych sytuacjach

Kompulsywnie się objada lub odmawia jedzenia

Psycholog dziecięcy Warszawa , psychoterapia dzieci i młodzieży – ważne informacje

Oświetlony słońcem las a nad nimi błękitno niebo z chmurami.

Jak wygląda psychoterapia dzieci?

Psycholog dziecięcy Warszawa

Prowadząc terapię dziecka, psychoterapeuta uwzględnia dodatkowe czynniki , które nie występują w takim stopniu w psychoterapii osób dorosłych – bierze pod uwagę aktualny poziom rozwojowy dziecka oraz jego specyficzne uwarunkowania rodzinne. 

Celem psychoterapii dzieci i młodzieży jest umożliwienie prawidłowego rozwoju ich możliwości emocjonalnych, intelektualnych i społecznych.

W związku z tym, że dzieci, zwłaszcza młodsze, często nie mają świadomej motywacji do zmiany, szczególną rolę odgrywa zbudowanie bliskiej relacji terapeutycznej.

W zależności od wieku dziecka – psychoterapia, w różnym stopniu, przyjmuje formę zabawy (swobodnej lub kierowanej, w zależności od sposobu pracy psychoterapeuty), wykonywania ćwiczeń, bądź rozmowy.

Psycholog dziecięcy Warszawa – wyzwania w pracy z dzieckiem

Jednym z wyzwań w terapii dzieci i młodzieży jest rozstrzygnięcie, czy trudności dziecka są nieprzystosowawcze, czy też mieszczą się w zakresie normy dla danego okresu rozwojowego. Z problemowymi zachowaniami dzieci ma do czynienia większość rodziców na poszczególnych etapach rozwoju dziecka (lęki, wycofanie, zachowania opozycyjne, kłamstwa, trudności z koncentracją i wiele innych). Psychoterapeuta może stanowić wsparcie dla dziecka w poradzeniu sobie z tymi trudnościami poprzez stworzenie przestrzeni dla trudnych emocji dziecka, ich akceptację, odkrywanie jego mocnych stron i źródeł wsparcia poza dzieckiem, poszukiwanie konstruktywnych sposobów reagowania, radzenia sobie z emocjami.

Psychoterapia dziecka, czy psychoterapia rodziny?

Dzieci są w szczególny sposób zależne od rodzica i rodziny. W związku z tym, jeżeli dziecko doświadcza pewnego rodzaju trudności, często najlepszym adresatem terapii jest rodzina. Ukierunkowanie takie może być uzasadnione dwoma powodami. Po pierwsze, może być tak, że siedliskiem sił, czy oddziaływań wywołujących lub podtrzymujących problemy dziecka jest rodzina lub kontekst rodzinny. Po drugie, wpływ rodziny można uznać za wartościowy środek do zmiany funkcjonowania dziecka. Terapeuta proponuje rodzicom określony rodzaj wsparcia – terapię dziecka lub rodziny, uwzględniając różne czynniki, w tym – poziom gotowości rodziny do podjęcia terapii.

Psycholog dziecięcy Warszawa – skontaktuj się z nami. Pomożemy wybrać odpowiednią formę wsparcia dla Twojego dziecka.

Góry skalne a nad nimi zachodzące słońce
Dziewczynka w białym kapeluszu, która zrywa kwiatki na łące. Psycholog dziecięcy Warszawa

Psycholog dziecięcy Warszawa – jak się przygotować na pierwszą wizytę?

Na pierwsze spotkanie zapraszamy samych rodziców lub opiekunów. Psycholog / psychoterapeuta będzie pytał o to, co niepokoi rodziców w funkcjonowaniu ich dziecka, co ma być efektem pracy z dzieckiem, ale także o to, jak dziecko się rozwijało, jaki jest jego stan zdrowia, zainteresowania, mocne strony. Jeżeli dziecko było dotychczas diagnozowane przez jakichś specjalistów (psycholog, psychiatra, terapeuta integracji sensorycznej, logopeda i in.), warto wziąć na spotkanie posiadane dokumenty.

Przed pierwszym spotkaniem psychologa z dzieckiem, warto wyjaśnić mu, z kim się spotka. Można np. opisać psychologa jako osobę, która rozmawia z ludźmi o ich problemach, aby czuli się lepiej. Istotne jest, żeby budować pozytywne nastawienie dziecka do wizyt u psychologa. Ułatwi to specjaliście budowanie relacji z dzieckiem i zwiększy otwartość i poczucie bezpieczeństwa u dziecka. 

.

Psycholog dziecięcy Warszawa, psychoterapia dzieci i młodzieży w Widokach jest prowadzona przez:

Joanna Kapciak, terapeutka, psychoterapia dzieci i młodzieży Warszawa.

Joanna Kapciak 

Psycholog, psychoterapeuta, coach rodzicielski  

 Prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych, dzieci i młodzieży, psychoterapię rodzinną oraz terapię par. 

Pracuje w podejściu systemowym.

 Czytaj więcej

 

 

Małgorzata Kiepurska, terapeutka, psychoterapia dzieci i młodzieży Warszawa.

Małgorzata Kiepurska

Psycholog, psychoterapeuta

Prowadzi psychoterapię  dorosłych, konsultacje rodzinne, pomaga osobom doświadczającym lęków, depresji, kryzysów życiowych i zawodowych, trudności w relacjach z innymi, cierpiących z powodu nadmiernego stresu, pragnących lepiej zrozumieć siebie.

Pracuje w podejściu psychodynamicznym i systemowym.

Czytaj więcej

 

Marta Laskowska-Nowara, terapeutka, psychoterapia dzieci i młodzieży Warszawa.

Marta Laskowska-Nowara

Psycholog, psychoterapeuta, psychotraumatolog

Prowadzi psychoterapię osób dorosłych oraz młodzieży od 16 roku życia, zmagających się z zaburzeniami osobowości, depresją i innymi zaburzeniami nastroju, zaburzeniami lękowymi, zaburzeniami psychosomatycznymi, trudnościami i konfliktami w relacjach interpersonalnych, kryzysem psychicznym, zaburzeniami psychotycznymi, cierpiących z powodu nadmiernego stresu

Pracuje w podejściu psychodynamicznym.

Czytaj więcej

 

Karolina Romanowska, terapeutka, psychoterapia dzieci i młodzieży Warszawa.

Karolina Romanowska

Psycholog, psychoterapeuta

Prowadzi konsultacje rodzicielskie dla rodziców dzieci od 10 roku życia w zakresie trudności wychowawczych, emocjonalnych, w uczeniu się i innych.

Czytaj więcej

Psycholog dziecięcy Warszawa

 

 

“Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie – naucz. Jeśli nie wie – wytłumacz. Jeśli nie może – pomóż. “

 

Janusz Korczak

6 + 14 =