Terapia uzależnień Warszawa

Terapia uzależnień Warszawa w Widokach

Nasi specjaliści w procesie psychoterapii indywidualnej pomagają osobom, które w szkodliwy dla siebie i otoczenia sposób używają różnych substancji psychoaktywnych: alkoholu, narkotyków, leków. Proponujemy psychoterapię także w sytuacji uzależnienia od seksu, pornografii, Internetu, zakupów, hazardu lub innych aktywności. Wspieramy również rodziny i bliskich osób, które zmagają się z uzależnieniem.

W wyniku pierwszych konsultacji wraz z psychoterapeutą ustalicie, czy psychoterapia indywidualna będzie odpowiednią formą pomocy dla Ciebie.

Terapeuta uzależnień z pacjentem podczas terapii. Psychoterapia Warszawa.

Terapia uzależnień Warszawa – poszukaj pomocy, jeśli:

Życie człowieka pełne jest wyzwań, stresorów i niebezpieczeństw, zarówno dużych, jak i mało znaczących. Każdy napotyka w swoim życiu jakieś przeciwności losu, ale każdy posiada też określone mocne strony i zasoby, więc jeśli będzie umiał wykorzystać je dla swojego dobra, zwłaszcza w sytuacjach trudnych, nie tylko przetrwa, ale także rozkwitnie.

Terapia uzależnień Warszawa w Widokach – pomagamy także osobom współuzależnionym

Uzależnienie wywiera negatywny wpływ na osobę uzależnioną, ale również istotnie zmienia relacje w całej rodzinie. Dezorganizuje dotychczasowy rozkład praw i obowiązków, prowadząc tym samym do narastania frustracji u nie uzależnionego partnera oraz dzieci, którzy zostają zmuszeni do koncentrowania swojej uwagi w coraz większym stopniu na osobie uzależnionej oraz konsekwencjach jego nałogu. Długotrwałe współżycie w rodzinie z osobą uzależnioną jest źródłem cierpień wszystkich członków rodziny. Często wiąże się z przeżywaniem ciągłego napięcia i przeciążenia emocjonalnego. Dominujące uczucia, przeżywane przez członków rodziny to strach, lęk, wstyd, złość, smutek. Osoby te potrzebują pomocy psychologicznej.

Współuzależnienie jest terminem, którego używa się na określenie wszystkich skutków psychologicznych wynikających z życia w jednej rodzinie z osobą uzależnioną. Przede wszystkim stosuje się go do tych zjawisk i procesów psychicznych, które w efekcie podtrzymują używanie substancji, np. alkoholu.

Terapia uzależnień Warszawa w Widokach – wspieramy Dorosłe Dzieci Alkoholików (DDA)

Funkcjonowanie przez wiele lat w ramach wyznaczanych przez określony schemat pozostawia po sobie trwały ślad, skutkując wykształceniem pojawiającego się w życiu dorosłym specyficznego zbioru cech, który obejmuje:

 • poczucie odmienności,
 • krytyczną samoocenę i zbyt poważne traktowanie
  siebie samego,
 • ignorowanie własnych potrzeb emocjonalnych,
 • brak umiejętności cieszenia się życiem,
 • trudności w rozumieniu tego, co jest normalne, a co nie,
 • nadmierną odpowiedzialność lub brak odpowiedzialności,
 • nadmierną wrażliwość lub nadmierną obojętność
 • lęk przed nawiązywaniem bliskich związków z innymi ludźmi,
 • stałe poszukiwanie aprobaty dla własnej osoby i obawę przed odrzuceniem,
 • nieświadome poszukiwanie napięć i kryzysów, a następnie uskarżanie się na ich skutki,
 • obawę przed krytyką i osądzaniem przy jednoczesnej skłonności do krytykowania i osądzania innych.

Terapia uzależnień Warszawa w Widokach prowadzona jest przez:

Psycholog, psychoterapeuta, specjalista psychoterapii uzależnień
Prowadzi psychoterapię osób dorosłych oraz młodzieży. Pomaga osobom doświadczających nadmiernego stresu, trudności w relacjach, zmagającym się z zaburzeniami lękowymi, osobowości, odżywiania, depresyjnymi. Specjalizuje się również w pracy z osobami uzależnionymi, ich rodzinami i bliskimi, DDA. Pracuje w podejściu psychodynamicznym.

Zakres pracy: