terapia uzaleź

Terapia uzależnień Warszawa

Terapia uzależnień Warszawa w Widokach

Nasi specjaliści w procesie psychoterapii indywidualnej pomagają osobom, które w szkodliwy dla siebie i otoczenia sposób używają różnych substancji psychoaktywnych: alkoholu, narkotyków, leków. Proponujemy psychoterapię także w sytuacji uzależnienia od seksu, pornografii, Internetu, zakupów, hazardu lub innych aktywności. Wspieramy również rodziny i bliskich osób, które zmagają się z uzależnieniem.

W wyniku pierwszych konsultacji wraz z psychoterapeutą ustalicie, czy psychoterapia indywidualna będzie odpowiednią formą pomocy dla Ciebie.

 

Terapia uzależnień Warszawa – poszukaj pomocy, jeśli:

Używasz substancji psychoaktywnych więcej, niż byś chciał

Picie alkoholu stało się Twoją podstawową strategią radzenia sobie z trudnymi sytuacjami

W związku z nadużywaniem jakiejś substancji znacznie ograniczyłeś dotychczas ważne dla Ciebie aktywności

Zdarza się, że uzależnienie przeszkadza Ci w realizowaniu ważnych zadań życiowych

Czujesz, że to picie decyduje o Tobie, a nie Ty o piciu

Używasz substancji psychoaktywnej w taki sposób, że jest to szkodliwe dla Twojego organizmu

Twoi bliscy i rodzina powtarzają Ci, że nadużywasz alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych

Coraz częściej czujesz wstyd, złość na siebie w związku z piciem

Pragniesz odzyskać wolność w relacji z alkoholem

Chcesz lepiej zrozumieć swoje uczucia i zachowanie

Terapia uzależnień Warszawa w Widokach –
pomagamy także osobom współuzależnionym

 

Uzależnienie wywiera negatywny wpływ na osobę uzależnioną, ale również istotnie zmienia relacje w całej rodzinie. Dezorganizuje dotychczasowy rozkład praw i obowiązków, prowadząc tym samym do narastania frustracji u nie uzależnionego partnera oraz dzieci, którzy zostają zmuszeni do koncentrowania swojej uwagi w coraz większym stopniu na osobie uzależnionej oraz konsekwencjach jego nałogu. Długotrwałe współżycie w rodzinie z osobą uzależnioną jest źródłem cierpień wszystkich członków rodziny. Często wiąże się z przeżywaniem ciągłego napięcia i przeciążenia emocjonalnego. Dominujące uczucia, przeżywane przez członków rodziny to strach, lęk, wstyd, złość, smutek. Osoby te potrzebują pomocy psychologicznej.

Współuzależnienie jest terminem, którego używa się na określenie wszystkich skutków psychologicznych wynikających z życia w jednej rodzinie z osobą uzależnioną. Przede wszystkim stosuje się go do tych zjawisk i procesów psychicznych, które w efekcie podtrzymują używanie substancji, np. alkoholu.

 

Terapia uzależnień Warszawa w Widokach
– wspieramy Dorosłe Dzieci Alkoholików (DDA)

 

Funkcjonowanie przez wiele lat w ramach wyznaczanych przez określony schemat pozostawia po sobie trwały ślad, skutkując wykształceniem pojawiającego się w życiu dorosłym specyficznego zbioru cech, który obejmuje:

– poczucie odmienności,
– krytyczną samoocenę i zbyt poważne traktowanie
siebie samego,
– ignorowanie własnych potrzeb emocjonalnych,
– brak umiejętności cieszenia się życiem,
– trudności w rozumieniu tego, co jest normalne, a co nie,
– nadmierną odpowiedzialność lub brak odpowiedzialności,
– nadmierną wrażliwość lub nadmierną obojętność
– lęk przed nawiązywaniem bliskich związków z innymi ludźmi,
– stałe poszukiwanie aprobaty dla własnej osoby i obawę przed odrzuceniem,
– nieświadome poszukiwanie napięć i kryzysów, a następnie uskarżanie się na ich skutki,
– obawę przed krytyką i osądzaniem przy jednoczesnej skłonności do krytykowania i osądzania innych.

 

 

Terapia uzależnień Warszawa
w Widokach prowadzona jest przez:

Katarzyna Ambrozik, terapeuta, psycholog, psychoterapeuta systemowy Warszawa

Katarzyna Ambrozik

Psycholog, psychoterapeuta  

Prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych, które są w kryzysie, chcą lepiej zrozumieć siebie, zmagają się z zaburzeniami depresyjnymi, lękowymi, osobowości lub odżywiania, a także także psychoterapię dzieci i młodzieży, terapię rodzin i par.

Pracuje w podejściu systemowym. 

Czytaj więcej

Psychoterapia indywidualna

Psychoterapia dzieci i młodzieży 

Psychoterapia par 

Psychoterapia rodzinna

Karolina_Mis terapeuta uzależnień

Karolina Miś

Psycholog, psychoterapeuta, specjalista psychoterapii uzależnień

Prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych. Pomaga osobom uzależnionym (chemicznie i behawioralnie) oraz pozostającym w związkach z osobami uzależnionymi, a także zmagającym się z zaburzeniami osobowości, lękiem, depresją, doświadczającym kryzysów życiowych i traumy.

Pracuje w podejściu psychodynamicznym.

Czytaj więcej 

Psychoterapia indywidualna 

Psychoterapia online

 

 

Katarzyna Trojanowska, psycholog, psychoterapeuta Warszawa

Katarzyna Trojanowska

Psycholog, psychoterapeuta, specjalista psychoterapii uzależnień

Prowadzi psychoterapię osób dorosłych oraz młodzieży. Pomaga osobom doświadczających nadmiernego stresu, trudności w relacjach, zmagającym się z zaburzeniami lękowymi, osobowości, odżywiania, depresyjnymi. Specjalizuje się również w pracy z osobami uzależnionymi, ich rodzinami i bliskimi, DDA.  

Pracuje w podejściu psychodynamicznym. 

 

Czytaj więcej 

Psychoterapia indywidualna 

Psychoterapia online

Terapia uzależnień Warszawa

 

„Życie człowieka pełne jest wyzwań, stresorów i niebezpieczeństw, zarówno dużych,

jak i mało znaczących. Każdy napotyka w swoim życiu jakieś przeciwności losu,

ale każdy posiada też określone mocne strony i zasoby, więc jeśli będzie umiał wykorzystać je dla swojego dobra, zwłaszcza w sytuacjach trudnych, nie tylko przetrwa,

ale także rozkwitnie.”

 

Nansook Park

close

Pobierz swój Darmowy Przewodnik po Depresji

Zmagasz się z depresją lub po prostu chcesz więcej o niej wiedzieć? Zapisz się do naszego newslettera. i otrzymaj darmowy ebook z informacjami o objawach, leczeniu i przyczynach depresji. Cenimy Twój czas i prywatność - nie spamujemy, obiecujemy!

Call Now Button