Terapia DDA Warszawa

Terapia DDA Warszawa oferowana jest w naszym ośrodku dla osób, które zmagają się z różnymi trudnościami w związku z tym, że wychowywały się w rodzinie z problemem alkoholowym. Dzieciństwo i dorastanie w rodzinie alkoholowej nie determinuje powstania trudności emocjonalnych i w funkcjonowaniu społecznym, jednakże zwiększa prawdopodobieństwo ich pojawienia się. W takiej sytuacji skorzystanie z pomocy psychoterapeuty może pomóc w lepszym rozumieniu siebie i we wprowadzeniu w życiu pożądanych zmian.

Kobieta, która potrzebują iść na terapia dda w warszawie

Czym jest syndrom DDA?

Każde dziecko od urodzenia potrzebuje opieki i bliskości swoich opiekunów. Odpowiadanie przez rodziców na te potrzeby sprzyja doświadczaniu przez dziecko poczucia bezpieczeństwa i prawidłowemu rozwojowi. Niewłaściwe zaspokajanie potrzeb dziecka może negatywnie wpływać na funkcjonowanie osoby w dorosłości. W przypadku dzieci wychowywanych w rodzinach z problemem alkoholowym, ich potrzeby bardzo często nie są zaspokajane. Centralne miejsce w życiu domowym zajmuje alkohol. Dziecko w takiej rodzinie doświadcza poczucia odrzucenia. Sytuacja rodzinna jest niestabilna, zdarzenia nieprzewidywalne, co skutkuje ciągłym poczuciem zagrożenia. Brak jest jednoznacznego systemu wartości. Obecna może być także przemoc psychiczna, fizyczna, ekonomiczna. Dzieci, aby przetrwać, muszą stosować różne strategie radzenia sobie. Używane schematy funkcjonowania często utrwalają się i są stosowane także w życiu dorosłym. Utrudniają przez to adekwatny kontakt z teraźniejszością, powodują psychologiczne zamknięcie się w przeszłości. Aktualne wydarzenia często są przeżywane i interpretowane przez pryzmat bolesnych doświadczeń z dzieciństwa. Przeważnie dzieje się to na nieświadomym poziomie. Syndrom DDA nie jest zaburzeniem psychicznym, nie wymienia się go w klasyfikacjach chorób i problemów zdrowotnych. Syndrom DDA to nie choroba. Jest to zespół utrwalonych sposobów funkcjonowania u osób, które wychowywały się w rodzinie z problemem alkoholowym. Termin: „dorosłe dzieci alkoholików” wskazuje na istnienie jednocześnie podwójnej tożsamości: dziecka i dorosłego.

Wewnątrz dorosłego dziecka alkoholików kryje się małe dziecko, które odczuwa pustkę i nienasycenie, którego potrzeby pozostają niezaspokojone, gdyż są to potrzeby dziecka ukrytego w ciele osoby dorosłej.
John Bradshaw

Dorosłe Dzieci Alkoholików – cechy charakterystyczne

Wychowanie w rodzinie alkoholowej może wpływać na ukształtowanie się charakterystycznych sposobów funkcjonowania. Dorosłe Dzieci Alkoholików:

 • Mają obniżone poczucie własnej wartości, nadmiernie negatywnie siebie oceniają. Wynika to z tego, że w ich systemie rodzinnym były często krytykowane, niejednokrotnie słyszały że są przyczyną różnych kłopotów. W związku z tym doświadczają wielu negatywnych uczuć wobec siebie, nie zauważają swoich mocnych stron, obwiniają się, sukcesy przypisują np. pozytywnemu zbiegowi okoliczności, działaniom innych osób. Dlatego terapia DDA Warszawa często skupia się na pracy nad poczuciem własnej wartości.
 • Mają trudności w nawiązywaniu bliskich relacji. Mogą doświadczać lęku przed bliskością (bliskość kojarzy im się z cierpieniem), a z powodu negatywnego obrazu siebie, przeżywania wstydu obawiają się odrzucenia („jak tylko on / ona dowie się, jaki / jaka naprawdę jestem, zostawi mnie”). Budowanie bliskich relacji utrudnia również fakt, iż w domu z problemem alkoholowym niezbyt często można obserwować zdrowe sposoby tworzenia relacji. Zatem Dorosłym Dzieciom Alkoholików brakuje pozytywnych wzorców podtrzymywania, dbania o związki.
 • Nieustannie poszukują potwierdzenia i uznania. Dlatego np. stają się więc perfekcjonistami, poświęcają się dla innych. Jednocześnie liczą na podziw, wdzięczność, gesty przyjaźni lub miłości.
 • Mają poczucie inności. Często się wstydzą, zakładają, że nie są lubiane. Są przekonane, że nikt ich nie zaakceptuje, ponieważ są inni. Tym bardziej starają się na tę akceptację zasłużyć i zapracować.
 • Są lojalne, nawet wówczas, kiedy okazuje się, że dużo przez tę lojalność tracą, a druga osoba na nią nie zasługuje. Trwają więc w związkach, które powodują cierpienie. Trzymanie się lojalności wiąże się z doświadczeniem nieustannej pomocy rodzicowi alkoholikowi, mimo wszystko. Ponadto lojalność wydaje się jedyną drogą także dlatego, że mają przekonanie, że ich sytuacja nie ulegnie poprawie, że jest to niemożliwe. Nie spodziewają się, że mogą stworzyć związek, który dałby im więcej niż to, czego doznały w domu rodzinnym.
 • Bywają nadmiernie odpowiedzialne lub nieodpowiedzialne, w zależności od roli, jaką przyjmowały w dzieciństwie (np. „ratownik” lub „błazen”).
 • Mają tendencję do niekonstruktywnego radzenia sobie z trudnymi emocjami (poprzez np. uzależnienia od środków psychoaktywnych, seksu i in.).

Warto podkreślić, że nie wszystkie osoby wychowywane w rodzinie, w której opiekunowie (lub jeden z opiekunów) byli uzależnieni od alkoholu, mają istotne trudności w funkcjonowaniu społeczno-emocjonalnym. Czynniki chroniące takie jak: określone cechy osobowości lub charakteru, wsparcie zdrowo funkcjonujących dorosłych, wspierająca i akceptująca grupa rówieśnicza mogą wpłynąć na ukształtowanie się prawidłowo funkcjonującej osoby w życiu dorosłym.

Bo nie możemy przecież wejść do wehikułu czasu, stać się na powrót dzieckiem, którego już dawno nie ma, i dostać to, czego wtedy tak mocno – jakże mocno – pragnęliśmy. Dni, kiedy mogliśmy to otrzymać, minęły, skończyły się, nie ma ich. Mamy teraz potrzeby, które możemy zaspokoić na inne, lepsze sposoby, takie, które wiążą się dla nas z nowym doświadczeniem. Dopóki jednak nie wiemy, jak opłakać przeszłość, jak pożegnać ją z żalem i pozwolić jej odejść, jesteśmy skazani na to, by ją powtarzać.
Judith Viorst

Terapia DDA Warszawa

Terapia DDA to forma leczenia skierowana do osób, które w związku z dorastaniem w rodzinie z problemem alkoholowym w dorosłym życiu borykają się z problemami emocjonalnymi i problemami w relacjach międzyludzkich.

Kiedy warto skorzystać z terapii DDA?

Terapia DDA Warszawa wskazana jest dla osób, które:

 • mają niskie poczucie własnej wartości,
 • doświadczają silnego wstydu i poczucia winy,
 • odczuwają nadmierny smutek, lęk,
 • mają objawy psychosomatyczne (bóle brzucha, głowy),
 • mają kłopoty w budowaniu bliskich relacji,
 • cechuje je lęk przed bliskością i / lub lęk przed odrzuceniem,
 • są nadmiernie odpowiedzialne, perfekcyjne,
 • cechuje je niski poziom odpowiedzialności (w pracy, nawiązywanych relacjach),
 • zbytnio koncentrują się na odpowiadaniu na potrzeby innych, są nadopiekuńcze.

Terapia to nie wstyd. Chęć zrozumienia siebie, szukanie pomocy, podejmowanie prób rozwiązania problemów to wyraz dojrzałości osoby, mądrości, odpowiedzialności za siebie, nie słabości.

Co może dać terapia DDA?

Niektóre z efektów terapii DDA to:

 • Zwiększenie świadomości tego, w jaki sposób trudne przeżycia z dzieciństwa wpłynęły na funkcjonowanie w życiu dorosłym,
 • Zwiększenie poczucia wpływu na swoje życie, ugruntowanie się przekonania, że przykre wspomnienia, negatywne doświadczenia nie muszą rządzić obecnym i przyszłym życiem,
 • Zbudowanie zdrowej relacji z poczuciem winy i wstydem (poprzez np. umocnienie przekonania, że nie jesteśmy odpowiedzialni za działania innych osób, określenie za co, jako dziecko, osoba była odpowiedzialna, a za co na pewno nie),
 • Nauczenie się rozpoznawania swoich uczuć, potrzeb i wyrażania ich,
 • Rozwinięcie umiejętności stawiania granic i dbania o siebie,
 • Poznanie swoich zasobów, rozwój bardziej pozytywnego obrazu siebie,
 • Dawanie sobie prawa do popełniania błędów,
 • Wzmocnienie Dorosłej części osoby, która może dawać odpowiednie wsparcie Wewnętrznemu Dziecku,
 • Rozwinięcie zdolności do cieszenia się z sukcesów, relacji, ale też „małych rzeczy”,
 • W terapii grupowej DDA znaleźć też można zrozumienie i oparcie wśród ludzi mających podobne problemy.

Terapia DDA Warszawa jest skuteczna, jeżeli osoba poddająca się terapii wykazuje zaangażowanie w proces przyglądania się sobie, pracę nad zmianą, bierze za nią odpowiedzialność.

Masz trudności i potrzebujesz wsparcia?

Ile trwa terapia DDA?

Długość terapii DDA zależy od złożoności i nasilenia doświadczanych przez osobę trudności. W zdecydowanej większości przypadków zmiana w funkcjonowaniu DDA będzie procesem długotrwałym, tzn. ponadrocznym. Spotkania w trakcie trwania terapii odbywają się najczęściej raz w tygodniu o stałej porze. W ośrodku Widoki – Twoja psychoterapia oferujemy psychoterapię indywidualną skoncentrowaną na pomocy DDA w poprawie funkcjonowania emocjonalnego i społecznego. Profesjonalnie prowadzona terapia może znacząco podnieść jakość życia. Jeżeli masz jakiekolwiek pytania, zadzwoń lub napisz do nas; chętnie udzielimy odpowiedzi.

Może Cię także zainteresować: Lęk przed bliskością – Widoki Psychoterapia, Jak zwiększyć poczucie własnej wartości? – Widoki Psychoterapia

Odwiedź nas też na fb: Widoki – Twoja Psychoterapia | Facebook

Obserwuj nas i bądź na bieżąco

Zobacz także

Jaki nurt psychoterapii wybrać? W naszym artykule podpowiadamy, na co zwrócić uwagę podczas wyboru podejścia terapeutycznego. Nurt terapeutyczny wyznacza psychoterapeucie sposób pracy, myślenia o człowieku, o zaburzeniach psychicznych. Dobrze jest więc wiedzieć, czego możemy się spodziewać w gabinecie terapeuty, który pracuje w określonym nurcie, aby móc zdecydować, czy tego właśnie potrzebujemy. Niektórym bardziej będzie odpowiadać […]

Objawy depresji to m.in. głębokie uczucie smutku, przygnębienia, utrata zainteresowania życiem i utrata energii. Czasami, kiedy czujesz się bardzo źle, możesz się martwić, czy nie masz depresji. Warto wiedzieć, czym dokładnie charakteryzuje się ta choroba, żeby móc ją odpowiednio wcześnie rozpoznać. W naszym artykule opisujemy objawy depresji oraz dzielimy się skalą, dzięki której możesz wstępnie […]

Zaburzenie osobowości borderline (BPD) charakteryzuje się m.in. zmiennym nastrojem, niestabilnymi relacjami międzyludzkimi, impulsywnością. Termin borderline („osobowość z pogranicza”) wprowadził Robert Knight określając tak osoby, których obraz trudności mieścił się pomiędzy zaburzeniami psychotycznymi (schizofrenicznymi) a zaburzeniami neurotycznymi. W niniejszym artykule opisujemy, czym są zaburzenia osobowości. Omawiamy także przyczyny powstawania BPD, objawy tego typu zaburzenia osobowości oraz metody […]