Bartłomiej Goworek

Psycholog, psychoterapeuta, socjoterapeuta

Na psychoterapię zapraszam osoby dorosłe oraz młodzież od 14 roku życia. Pomagam osobom doświadczającym samotności, lęków, depresji, kryzysów życiowych i zawodowych. Mającym  trudności w relacjach z innymi, rozpoznawaniu i wyrażaniu emocji. Cierpiącym z powodu samotności, niskiego poczucia wartości,  pragnących lepiej zrozumieć siebie. Prowadzę także konsultacje rodzicielskie i wychowawcze.

Wykształcenie

Jestem psychologiem (Ukończyłem Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie na kierunku psychologia ze specjalnością rodzinną), socjoterapeutą (Kurs Akademia Socjoterapii organizowana przez CWR) oraz psychoterapeutą w trakcie szkolenia (Ośrodek Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA, rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne). Odbyłem także szkolenia z zakresu interwencji kryzysowej, dialogu motywującego, porozumienia bez przemocy.

Doświadczenie

Od wielu lat pracuje jako psycholog i socjoterapeuta, doświadczenie zawodowe zdobywałem pracując w organizacjach pozarządowych i stowarzyszeniach, pracując z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi. W pracy wspierałem ludzi będących w trudnej sytuacji życiowej, doświadczających kryzysów, mających trudności w relacjach z innymi. Mam doświadczenie w pracy z młodzieżą zmagającą się z zaburzeniami odżywiania, samouszkodzeniami, obniżonym nastrojem, niską samooceną. Wspierałem rodziców organizując konsultacje i warsztaty rozwijające umiejętności rodzicielskie. Przez wiele lat prowadziłem także środowiskowe grupy młodzieżowe, pracując metodą streetworkingu, oraz zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży.

Metody pracy

Pracuję w nurcie humanistyczno – doświadczeniowym, w którym najważniejsza dla mnie jest bezpieczna, pełna akceptacji relacja z drugim człowiekiem.