Bartłomiej Goworek

Bartłomiej Goworek, psycholog osób dorosłych Warszawa

Zakres pracy

Psycholog, psychoterapeuta, socjoterapeuta

Na psychoterapię zapraszam osoby dorosłe oraz młodzież od 14 roku życia. Pomagam osobom doświadczającym samotności, lęków, depresji, kryzysów życiowych i zawodowych. Mającym  trudności w relacjach z innymi, rozpoznawaniu i wyrażaniu emocji. Cierpiącym z powodu samotności, niskiego poczucia wartości,  pragnących lepiej zrozumieć siebie. Prowadzę także konsultacje rodzicielskie i wychowawcze.

Wykształcenie

Jestem psychologiem (Ukończyłem Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie na kierunku psychologia ze specjalnością rodzinną), socjoterapeutą (Kurs Akademia Socjoterapii organizowana przez CWR) oraz psychoterapeutą w trakcie szkolenia (Ośrodek Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA, rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne). Odbyłem także szkolenia z zakresu interwencji kryzysowej, dialogu motywującego, porozumienia bez przemocy.

Doświadczenie

Od wielu lat pracuje jako psycholog i socjoterapeuta, doświadczenie zawodowe zdobywałem pracując w organizacjach pozarządowych i stowarzyszeniach, pracując z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi. W pracy wspierałem ludzi będących w trudnej sytuacji życiowej, doświadczających kryzysów, mających trudności w relacjach z innymi. Mam doświadczenie w pracy z młodzieżą zmagającą się z zaburzeniami odżywiania, samouszkodzeniami, obniżonym nastrojem, niską samooceną. Wspierałem rodziców organizując konsultacje i warsztaty rozwijające umiejętności rodzicielskie. Przez wiele lat prowadziłem także środowiskowe grupy młodzieżowe, pracując metodą streetworkingu, oraz zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży.

Metody pracy

Pracuję w nurcie humanistyczno – doświadczeniowym, w którym najważniejsza dla mnie jest bezpieczna, pełna akceptacji relacja z drugim człowiekiem.