Edyta Bałdyga

Edyta Bałdyga, psychoterapeuta, psycholog

Zakres pracy

Psycholog, psychoterapeuta, trener grupowy, doradca zawodowy

Prowadzę psychoterapię osób dorosłych oraz młodzieży od 12 roku życia, odczuwających nadmierny stres, będących w kryzysie psychicznym, cierpiących na depresję, zaburzenia lękowe, zaburzenia psychosomatyczne, przeżywających trudności w nawiązaniu bliskich relacji.

Wykształcenie

Jestem psycholożką i psychoterapeutką, absolwentką całościowego szkolenia w psychoterapii w Instytucie Analizy Grupowej Rasztów, prowadzącego do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty indywidualnego i grupowego. Szkolenie, które odbyłam jest rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Ukończyłam szkolenie podstawowe w psychoterapii Gestalt. Odbyłam liczne szkolenia w obszarze psychoterapii, między innymi: Psychoterapia oparta na mentalizacji – (MBT – Mentalization Based Treatment), Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie zorganizowane przez Instytut Psychologii Zdrowia PTP, Profilaktyka i terapia uzależnień behawioralnych zorganizowane przez Fundację ETOH. Ukończyłam również studia podyplomowe z doradztwa zawodowego na Uniwersytecie Łódzkim oraz Podyplomowe Studium Trenerów Grupowych na Uniwersytecie SWPS we współpracy z Laboratorium Psychoedukacji. Studia psychologiczne odbyłam na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Jestem członkiem EGATIN – Europejskiego Towarzystwa Analizy Grupowej.

Doświadczenie zawodowe

Doświadczenie zawodowe zdobywałam na praktykach i stażach m.in. w Wojewódzkim Szpitalu dla Psychicznie i Nerwowo Chorych Dziekanka w Gnieźnie, Młodzieżowym Ośrodku Rechbilitacyjnym w Kazuniu. Pracowałam w Świetlicy Socjoterapeutycznej Stowarzyszenia Karan, Ośrodku Centrum w Warszawie. Od wielu lat pracuję w liceum ogólnokształcącym z młodzieżą.

Swoją pracę poddaję regularnej superwizji, prowadzonej przez certyfikowanego superwizora Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Metody pracy

Pracuję w nurcie psychodynamicznym. Wykorzystuję również psychoterapię Gestalt.