Paulina Karaudia psycholog psychoterapeuta Warszawa

Psycholog, psychoterapeuta.

Prowadzę psychoterapię indywidualną osób dorosłych, par i rodzin. Pomagam przede wszystkim  osobom, które przeżywają trudności w budowaniu więzi i satysfakcjonujących relacji, mierzą się z niskim poczuciem własnej wartości, doświadczają straty bliskiej osoby – takiej jak rozstanie, śmierć, chcą lepiej zrozumieć siebie, cierpią z powodu toksycznego związku, doznają przemocy ze strony bliskiej osoby, wychowały się w rodzinach dysfunkcyjnych (DDA, DDD).

Wykształcenie

Jestem psychologiem i psychoterapeutką. Ukończyłam studia psychologiczne o profilu: psychoprofilaktyka i pomoc psychologiczna oraz 4-letnią szkołę psychoterapii w Ośrodku Psychoterapii Systemowej w Krakowie, rekomendowaną przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Jestem również absolwentką kursu trenerskiego realizowanego w Szkole Trenerów Progress w Lublinie, przygotowującego do uzyskania rekomendacji trenerskich PTP.

Rozwijając swoje kompetencje zawodowe uczestniczyłam w licznych szkoleniach, między innymi: „Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” zorganizowane przez Instytut Psychologii Zdrowia i Niebieską Linię,  „Zasady udzielania profesjonalnej pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem, „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie”, „Praca z dzieckiem krzywdzonym”, „Handel ludźmi – wsparcie ofiar”, „Dziecko a trauma”, „Bezpieczna prywatność – profilaktyka wykorzystania seksualnego dzieci” „Profesjonalna pomoc dziecku doświadczającemu przemocy”, Dialog motywujący i jego zastosowanie w pracy terapeutycznej z osobami uzależnionymi behawioralnie”, „Profilaktyka, diagnoza i terapia uzależnień behawioralnych”, kurs pedagogiczny.

Doświadczenie zawodowe

Posiadam kilkuletnie doświadczenie w prowadzeniu psychoterapii i udzielaniu wsparcia psychologicznego. Doświadczenie zawodowe zdobywałam w Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, gdzie prowadziłam psychoterapię młodzieży; Ośrodkach Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem działających z ramienia Ministerstwa Sprawiedliwości, udzielając pomocy osobom dorosłym, młodzieży i dzieciom; Ośrodku Pomocy Społecznej; prywatnym centrum pomocy pscychoterapeutycznej. Współpracowałam także z organizacjami pozarządowymi, gdzie prowadziłam psychoterapię osób dorosłych i młodzieży, pomoc psychologiczną, warsztaty kompetencji miękkich oraz grupy psychoterapeutyczne dla kobiet doświadczających przemocy w rodzinie. 

 Metody pracy

Pracuję w podejściu systemowym, czerpiąc w swojej pracy także z innych nurtów psychoterapeutycznych. Kluczowymi wartościami w budowaniu relacji terapeutycznej są dla mnie empatia, szacunek, autentyczność i bezwarunkowa akceptacja drugiego człowieka.

Call Now Button