Leczenie nerwicy

„Leczenie nerwicy” to jedno z najczęściej wyszukiwanych haseł dotyczących szukania pomocy w sytuacji trudności emocjonalnych. Pokazuje to, jak bardzo jesteśmy znerwicowani, zestresowani. Boimy się utraty pracy, rozpadu związku, chorób, samotności, martwimy się o swoich bliskich. Ocenia się, że około 25% osób zdrowych fizycznie przeżywa nadmierny lęk w jakimś okresie swego życia, a 5-10% cierpi na zaburzenia lękowe (dawniej: nerwice). Jednocześnie bardzo nie lubimy się bać. Należy jednak pamiętać, że bez doświadczania lęku, nie przetrwalibyśmy zbyt długo. Lęk jest naturalną reakcją na stres i przynosi nam korzyści w pewnych sytuacjach. Ostrzega nas, że dzieje się coś, co stanowi dla nas zagrożenie. To nasz strażnik i drogowskaz. Gdy go doświadczamy, dokonujemy wyboru, czy się z jakiejś sytuacji wycofujemy, czy walczymy lub mierzymy się ze źródłem lęku. Nie da się całkowicie wyeliminować lęku z naszego życia. Jednak gdy sprawia, że życie jest trudne do zniesienia i utrudnia funkcjonowanie, warto szukać pomocy.

Leczenie nerwicy (Warszawa)

Kobieta, która skrywa twarz w rękach i ma problemy z nerwicą - leczenie nerwicy Warszawa

Czym są zaburzenia lękowe?

Zaburzenia lękowe odróżniają się skalą od zwykłego lęku, są nieadekwatne do sytuacji, a odczucie lęku jest niewspółmierne do realnego zagrożenia. Otoczenie uważa obawy za nieuzasadnione, osoba doświadczająca ich ma poczucie ogromnego cierpienia. Często uczucie napięcia odczuwalne jest jeszcze długo po minięciu sytuacji zagrożenia. Gdy stany te zaburzają normalne funkcjonowanie osoby, można mówić o występowaniu zaburzeń lękowych. Leczenie nerwicy może pomóc w powrocie do relatywnie komfortowego życia. Zaburzenia lękowe występują pod postacią lęku napadowego, uogólnionego lub specyficznego, zwanego fobią. Zgodnie z kryteriami Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych (ICD-10) zaburzenia lękowe rozpoznajemy wówczas, gdy osoba ma subiektywne odczucie utraty kontroli nad emocjami, a objawom psychicznym zaczynają towarzyszyć liczne objawy somatyczne. Lęk doskonale maskuje się pod postacią chorób somatycznych, dlatego najczęściej zanim ludzie trafią do psychoterapeuty, wędrują od lekarza do lekarza, robią liczne badania, szukając przyczyny przeżywanych dolegliwości.

Przyczyny powstawania nerwicy

Przyczyny powstawania nerwicy nie są do końca znane, ale jak większość trudności, mogą wynikać z kombinacji czynników genetycznych, środowiskowych, psychologicznych. Problemy zdrowotne (np. astma, cukrzyca) i zaburzenia hormonalne zwiększają ryzyko wystąpienia nerwicy. Niektóre cechy charakteru, np. perfekcjonizm, również przyczyniają się do częstszego doświadczania lęku. Nerwice pojawiają się częściej u osób, u których w rodzinie jakaś osoba przeżywała podobne trudności. Nie oznacza to, że jeżeli jedno z rodziców leczyło się z powodu nerwicy, to dziecko również „automatycznie” ją odziedziczy. Ponadto stresujące wydarzenia, takie jak np. śmierć bliskiej osoby, utrata pracy, rozwód mogą przyczynić się do rozwoju zaburzeń. Leczenie nerwicy (Warszawa) może być skuteczne, warto poszukać informacji, jak sobie z nią poradzić.

Leczenie newicy

Leczenie nerwicy warto rozpocząć od wizyty u lekarza pierwszego kontaktu, by wykluczyć wszelkie fizyczne problemy powodujące występowanie objawów. Jeśli jednak diagnoza zostanie potwierdzona, a zaburzenie sklasyfikowane jako lękowe, istnieje wiele dostępnych metod leczenia. Oprócz dwóch podstawowych, jakimi są psychoterapia oraz farmakologia, istnieje wiele sposobów, które pozwalają na wyzdrowienie. Sposoby te pomagają większości osób z zaburzeniami wrócić do prowadzenia normalnego i produktywnego życia.

Leczenie nerwicy – praca nad poczuciem własnej wartości

Lęk to emocja, która jest często odczuwana przez osoby z niskim poczuciem własnej wartości. Jak stwierdza Virginia Satir, „integralność, uczciwość, odpowiedzialność, współczucie, miłość i wiara we własne siły – to wszystko cechuje ludzi, którzy mają wysokie poczucie własnej wartości. Wierzą we własne możliwości”. Z kolei „ludzie o niskim poczuciu własnej wartości oczekują, że inni będą chcieli ich oszukać, poniżyć, wykorzystać (…). Uczucie lęku jest naturalnym następstwem izolacji i braku zaufania. Lęk dusi nas i oślepia, powstrzymuje przed stosowaniem nowych, odmiennych metod rozwiązywania problemów”. Jeżeli nie lubimy siebie, podchodzimy do życia z lękiem, poczuciem bezsilności, sprowadzamy siebie niekiedy do roli ofiary, obarczamy innych odpowiedzialnością za nieszczęścia, które nam się przytrafiają. Osoby, które nie dostrzegają w sobie zbytniej wartości, często doświadczają lęku przed odrzuceniem. Ponadto, im silniejsze jest poczucie własnej wartości, tym łatwiej jest wprowadzać i utrzymywać zmiany w swoim życiu, w tym – radzić sobie z lękiem. Satir podkreśla, że poczucie własnej wartości może zostać ukształtowane w każdym wieku.

Kiedy akceptuje się fakt, że jest się jednostką jedyną w swoim rodzaju, a jednocześnie – w takim samym stopniu osobą różną od innych, można wówczas przestać porównywać się z innymi i oceniać siebie negatywnie.

Inspiracją na drodze budowania poczucia własnej wartości może być „Deklaracja poczucia własnej wartości” (V. Satir):

Jestem sobą.

Na całym świecie nie ma drugiej takiej osoby jak ja. Niektórzy ludzie są do mnie podobni, ale nie ma drugiej takiej osoby jak ja. Dlatego wszystko, co ode mnie pochodzi, jest całkowicie moje, ponieważ to ja sama dokonuję wyborów.

Wszystko we mnie należy do mnie: moje ciało wraz ze wszystkimi jego ruchami; mój umysł wraz ze wszystkimi moimi myślami i przekonaniami; moje oczy wraz z wszelkimi widzianymi obrazami; moje uczucia – jakiekolwiek by były: złość, radość, frustracja, miłość, rozczarowanie i podniecenie; moje usta i wszystkie słowa, które wypowiadają: uprzejme, słodkie czy szorstkie, odpowiednie i nieodpowiednie; mój głos, donośny lub łagodny; i wszystko, co robię sobie czy innym.

Wszystkie moje fantazje, marzenia, nadzieje i obawy należą do mnie. Wszystkie moje zwycięstwa i sukcesy, moje porażki i błędy należą do mnie. 
Wszystko we mnie należy do mnie, jestem w stanie w pełni poznać siebie. A czyniąc tak, z miłością i przyjaźnią traktuję siebie. W ten sposób całą sobą działam w swoim najlepszym interesie.

Wiem, że mam wiele pytań, bo do końca nie rozumiem siebie, a czasem w ogóle siebie nie znam. Ale dopóki darzę siebie miłością i przyjaźnią, mogę z odwagą i nadzieją poszukiwać brakujących odpowiedzi i dróg, które prowadzą do lepszego poznania siebie.

Jakkolwiek wyglądam, brzmię, cokolwiek mówię i robię, myślę lub czuję, to jestem ja. Wszystko to jest prawdziwe i pokazuje, gdzie jestem w danej chwili.
 Gdy kiedyś później przemyślę sobie, jak wyglądałam i brzmiałam, co zrobiłam i powiedziałam, myślałam i czułam, może się okazać, że pewne rzeczy uznam za nieodpowiednie.
 Mogę odrzucić to, co uznam za nieodpowiednie i zachować to, co uznam za właściwe, i poszukać czegoś nowego na miejsce tego, co odrzuciłam.

Widzę, słyszę, czuję, myślę, mówię i czynię. Jestem w stanie przeżywać, być blisko innych ludzi, działać, dostrzegać sens i strukturę w świecie ludzi i rzeczy, które znajdują się poza mną. Należę do siebie i mogę siebie kształtować.

Jestem sobą i jestem w porządku”.

Kobieta między drzewami z problemem nerwicy - leczenie nerwicy Warszawa

Leczenie nerwicy – akceptacja i oswajanie lęku

Akceptacja lęku to podstawowa metoda radzenia sobie z nim. Przede wszystkim należy pamiętać, że doświadczanie lęku, pomimo tego, że bywa trudne, jest czymś naturalnym. Lęk jest emocją jak każda inna. Potrzebujemy jej, żeby wiedzieć, jaka sytuacja lub osoba nam zagraża, żeby móc zadbać o siebie.

Ponadto, warto mieć świadomość, że walka z lękiem przeważnie nie przynosi spodziewanych rezultatów. Jeżeli traktujemy lęk, jak niechcianego, natrętnego gościa, którego chcemy się pozbyć za wszelką cenę, gość ten często staje się jeszcze bardziej uporczywy. Warto zatem lęk potraktować inaczej, pomimo tego, że bardzo nam się nie podoba, kiedy do nas nachodzi. Po pierwsze, możemy się zaciekawić, co sprawia, że nas tak nachodzi. Chce nam przekazać jakąś informację? Kiedy już pogodzimy się z tym, że co jakiś przychodzi do nas w odwiedziny nieproszony i mało sympatyczny gość, możemy starać się określić z nim zasady przychodzenia do nas.

Leczenie nerwicy (Warszawa), które polega na oswajaniu lęku to czasami powiedzenie sobie: „Bywam bardziej wrażliwy niż inni, silniej przeżywam różne emocje, nie jestem przez to mniej wartościową osobą”. Wrażliwość pozwala budować głębsze relacje z innymi, intensywniej doświadczać nie tylko trudności, ale też piękna świata. Niekiedy Klienci przychodzą do gabinetu z określoną diagnozą ich trudności (np. zespół lęku uogólnionego), czasami dokonywaną w oparciu o informacje z książek, czy Internetu. Diagnoza przytłacza ich, odbiera siłę. A wystarczy czasami zobaczyć siebie jako osobę wrażliwą i dostrzec korzyści związane z tym, zamiast przyklejać sobie etykietę osoby z zaburzeniem.

Oswajanie lęku może polegać na konfrontowaniu się z tym, czego się boimy. Będzie to na początku nieprzyjemne, ale pomoże nam z czasem lepiej radzić sobie z sytuacjami, które wywołują lęk. Oswajaj określony lęk przed czymś stopniowo. Jeśli boisz się np. jazdy windą, możesz zacząć od stania przy windzie po parę minut każdego dnia, przez kilka tygodni, a potem powoli posuwać się naprzód, na przykład stojąc w drzwiach windy, kiedy są otwarte, potem wsiadać do windy, ale nie zamykać drzwi, następnie zamknąć drzwi, ale nie jechać windą, potem pojechać tylko jedno piętro itd.

Masz trudności i potrzebujesz wsparcia?

Techniki relaksacyjne i aktywność fizyczna

Wpływając na nasze ciało, możemy zminimalizować lub wyhamować stan lękowy. Pomocne mogą okazać się techniki relaksacyjne, ćwiczenia oddechowe i aktywność fizyczna. Pozwalają one skoncentrować się na tym, jak reaguje ciało, gdy pojawia się lęk i / lub rozładować napięcie skumulowane w ciele.

Leczenie farmakologiczne

Leczenie nerwicy (Warszawa) wspomaga się niekiedy leczeniem farmakologicznym. Dzieje się tak, kiedy Klient odczuwa wysoki poziom dyskomfortu w związku z doświadczanym lękiem i kiedy stany lękowe znacznie utrudniają funkcjonowanie. Jednak leczenie nerwicy (zaburzeń lękowych) nie powinno się leczyć tylko farmakologią. Wówczas jedynie tłumimy objawy, a nie pracujemy nad radzeniem sonie z nimi. W efekcie Klient funkcjonuje poprawnie tylko tak długo, jak długo przyjmuje leki.

Psychoterapia

Psychoterapia to skuteczny sposób pracy z lękiem, jeżeli czujesz, że korzystając z własnych zasobów samodzielnie, nie jesteś w stanie rozwiązać problemu. W zależności od nurtu psychoterapii praca nad lękiem będzie wyglądać nieco inaczej. W terapii psychodynamicznej chodzi o to, by dotrzeć do tłumionych emocji. Najpierw jednak należy poznać i przebudować mechanizmy obronne, które od nich izolują. Najczęściej są to emocje takie jak złość czy gniew, których nie mieliśmy prawa przeżywać. W terapii psychodynamicznej przeżywamy emocje dotąd spychane poza obręb świadomości i je akceptujemy. Odreagowujemy wewnętrzne konflikty. Z kolei w terapii poznawczo-behawioralnej nacisk jest kładziony na modyfikację zachowań, co wiąże się ze zrozumieniem mechanizmów, jakie nimi rządzą. W metodzie behawioralnej stosuje się też techniki desentyzacji, czyli stopniowego odwrażliwiania. Krótko mówiąc, celem terapii jest stopniowe redukowanie intensywności reakcji lękowych. W terapii systemowej Klient skupia się wraz z psychoterapeutą na określeniu, po co w życiu danej osoby pojawiają się stany lękowe, przed czym go chronią, w jakim sensie są jego największym zasobem.

Tak to już bywa, że kiedy człowiek ucieka przed swoim strachem,
może się przekonać, że zdąża jedynie skrótem na jego spotkanie.

Tolkien

Wymienione sposoby radzenia sobie z lękiem pozwalają go zrozumieć, zaakceptować, w większym stopniu kontrolować. Nie wyeliminujemy go całkowicie z naszego życia, ale możemy spróbować go oswoić.

Psychoterapeuci w Widokach mogą pomóc Ci w skutecznym poradzeniu sobie z lękiem.

Skontaktuj się z nami.

Obserwuj nas i bądź na bieżąco

Zobacz także

Uogólnione zaburzenia lękowe (ang. generalized anxiety disorder, GAD) to jedno z zaburzeń lękowych, które charakteryzuje się przewlekłym, nadmiernym i niewspółmiernym lękiem i niepokojem wobec codziennych spraw. GAD może wpłynąć na codzienne funkcjonowanie osoby i jej zdolność do wykonywania zadań i działań. Osoby z GAD często odczuwają również fizyczne objawy, takie jak bóle głowy, nudności, niestrawność, […]

Osobowość unikająca – jakie są jej cechy? Jak wspierać osoby z osobowością unikającą? Na te oraz inne pytania odpowiadamy w kolejnym artykule. Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, dlaczego niektórzy ludzie trzymają się na uboczu, unikają towarzystwa i z trudnością nawiązują nowe relacje? Czy ktoś w Waszym życiu wydaje się zbyt skryty, nieśmiały lub wycofany, pomimo waszych […]

Hipochondria to zaburzenie psychiczne związane z przekonaniem, że ma się poważną chorobę, które opiera się na błędnej interpretacji objawów somatycznych. Osoby z hipochondrią często nieustannie martwią się swoim zdrowiem, skłonne są do przeszukiwania Internetu w poszukiwaniu informacji na temat chorób i ich objawów oraz do częstych wizyt u lekarza i badań diagnostycznych, nawet jeśli lekarze […]