Natalia Grzeszczuk

Natalia Grzeszczuk psycholog psychoterapeuta Warszawa

Zakres pracy

Psycholog, psychoterapeuta

Specjalizuję się w psychoterapii indywidualnej osób dorosłych oraz terapii par. Skutecznie pomagam w budowaniu dobrego i stabilnego poczucia własnej wartości, radzeniu sobie z trudnymi emocjami oraz w opanowaniu stresu lub nadmiernej kontroli. Z parami najczęściej pracuję nad rozwiązywaniem problemów komunikacyjnych, ale także wspieram w sytuacjach kryzysów związkowych.

Wykształcenie

Jestem absolwentką psychologii (specjalność kliniczna) na uniwersytecie SWPS we Wrocławiu. Ukończyłam szkolenie z zakresu terapii systemowej w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej. W trakcie praktyki zawodowej brałam udział w konferencjach i szkoleniach doskonalących umiejętności zawodowe o tematyce: zapobieganie skutkom traumy, mediacje psychologiczne w sytuacjach trudnych, kryzysy emocjonalne i konflikty grupowe, zarządzanie stresem, profilaktyka uzależnień oraz zachowań ryzykownych, terapia krótkoterminowa.

Doświadczenie zawodowe

Doświadczenie zawodowe zdobywałam w gabinecie prywatnym, a także w wieloletniej pracy z żołnierzami, udzielając konsultacji psychologicznych oraz prowadząc działalność profilaktyczną. Po powrocie z misji poza granicami kraju, gdzie pełniłam funkcję psychologa, moja aktywność zawodowa skupiła się na środowisku weteranów i ich rodzin. W trosce o jak najlepszą opiekę klientów regularnie poddaje swoją pracę superwizji oraz dbam o przestrzeganie zasad kodeksu etyki zawodowej.

Metody pracy

W swojej pracy staram się przede wszystkim o to, aby osoby poddające się terapii mogły odkrywać i rozwijać zasoby, pozwalające na poszukiwanie rozwiązań w radzeniu sobie z problemami.

Praktykuję w paradygmacie systemowym.