Terapia par Warszawa i terapia małżeńska

Terapia par Warszawa w Widokach

Konflikty w związku są czymś naturalnym. Konstruktywne ich rozwiązywanie często wzmacnia relację, uczy akceptacji różnorodności, pozwala się lepiej poznać. Czasami jednak pary doświadczają sytuacji, w której konflikty są trudne do rozwiązania, a związek staje sią źródłem niezadowolenia, cierpienia obu stron.

Terapeuta z parą podczas sesji terapeutycznej. Psychoterapia Warszawa.

Terapia par Warszawa – poszukaj pomocy, jeśli w Twoim związku:

Poza obszarem wyobraźni nie istnieje coś takiego jak małżeństwo wolne od konfliktu. Tego rodzaju relacja nie leży w naturze człowieka.

Terapia par Warszawa – ważne informacje

Czym jest psychoterapia pary?

Terapia par jest szczególną formą psychoterapii, która dotyczy związku i problemów w nim. Jej celem jest pomoc w przezwyciężeniu poważnych konfliktów i sytuacji kryzysowych oraz osiągnięciu harmonii i zapewnieniu obustronnego zaspokojenia potrzeb w relacji. Terapia par skupia się na wspieraniu partnerów w osiągnięciu lepszego porozumienia oraz w pracy nad ich indywidualnym rozwojem. Specjalista koncentruje się na rozwijaniu potencjału pary potrzebnego do samodzielnego radzenia sobie z pojawiającymi się problemami. W terapii tej przeważa praca z parą, ale możliwa jest także współpraca z jednym z partnerów, mająca cały czas na uwadze związek.

Podczas pierwszego spotkania psychoterapeuta wraz z parą ustala, co partnerzy chcą osiągnąć w wyniku procesu psychoterapii, określa częstotliwość spotkań i orientacyjną długość terapii.

Terapia par Warszawa – częste przyczyny problemów w związku:

 • błędne przekonania na temat partnera i jego intencji
 • nierealistyczne oczekiwania wobec związku
 • osłabiony poziom umiejętności komunikacyjnych i strategii rozwiązywania problemów
 • nierównomierne zaangażowanie partnerów
 • niepodzielanie przez partnerów istotnych wartości życiowych
 • nieświadomie powielane wzorce wyniesione z rodzin pochodzenia
 • wczesnodziecięce urazogenne relacje z osobami bliskimi
 • nierównomierny podział obowiązków związanych z szeroko rozumianym prowadzeniem domu
 • doświadczanie trudności w jednym z krytycznych momentów cyklu życia (rozwoju) pary i rodziny (ciąża i narodziny dziecka, śmierć któregoś z członków rodziny, czy konieczność zamieszkania z rodzicem wymagającym stałej opieki)
 • okoliczności zewnętrzne wymuszające zmianę dotychczasowego funkcjonowania pary i rodziny (np. utrata pracy przez któregoś z partnerów, zmiana miejsca zamieszkania itd.).

Terapia par Warszawa – korzyści:

 • szansa rozwoju dla relacji
 • lepsze poznanie partnera i zaakceptowanie go
 • lepsze zrozumienie partnera oraz samego siebie
 • ułatwia wzajemne przebaczenie
 • odnowienie bliskości
 • rozwijanie intymności
 • zwiększenie pragnienia dbania o dobro partnera
 • umożliwienie przeżywania szczęścia w obecności partnera i z jego powodu
 • zwiększenie szacunku do partnera
 • wzmocnienie przekonania, że partner jest ważną częścią naszego życia
 • rozwinięcie umiejętności dzielenia się przeżyciami i myślami
 • utwierdzenie się w przekonaniu, że możemy na partnera liczyć w potrzebie

Terapia par Warszawa – nietypowa korzyść

Naprawa związku jest tylko jednym z możliwych celów terapii.

W efekcie pracy, którą wykonują klienci, mogą oni również podjąć decyzję o rozstaniu. Celem pracy terapeutycznej deklarowanym od początku może być także wspieranie partnerów w procesie rozstania i rekonstrukcji życia po zakończeniu związku. Pomyślne przepracowanie kryzysu związanego z rozstaniem pomaga w organizacji życia rodzinnego, w budowaniu związków w przyszłości i nowych systemach rodzinnych. Nierozstrzygnięte konflikty z wcześniejszych okresów mogą znacząco utrudniać, a nawet uniemożliwiać późniejsze satysfakcjonujące funkcjonowanie.

Terapia par Warszawa – ważne pytania

Związek trwały to w pewnym sensie życie na budowie własnego domu (Bennewicz M., „Miłość toksyczna. Miłość dojrzała”). To ciągła praca. W tym procesie pracy nad związkiem psychoterapeuta pomaga parze siebie usłyszeć i zrozumieć. Wspiera klientów w poszukiwaniu rozwiązań, które krok po kroku przyczyniają się do poprawy jakości związku. Niekiedy terapeuta kieruje uwagę pary na obszary pozaproblemowe („co w tej relacji w dalszym ciągu jest źródłem satysfakcji?”, „co sprawiło, że właśnie tę osobę wybrałaś / eś na swojego partnera?”) , co pozwala zmienić sposób patrzenia na partnera i relację. 

Aby tak się stało, niezbędna jest gotowość do pracy i zmiany obu partnerów.

Podczas terapii pary odpowiecie sobie np. na pytania: jaki jest teraz wasz związek? Co sprawia, że jest właśnie taki? Co sprawiło, że zdecydowaliście się na życie razem? Co Was wspierało w tym, żeby przetrwać ze sobą tak długo? Kim jest dla Pana/ Pani druga płeć? Jak należy ją traktować? Do jakich zadań jest powołana? Jakie zachowania są naturalne dla kobiety, a jakie dla mężczyzny? W jakim sensie druga płeć ciebie dopełnia, ubogaca? W jakim ogranicza?

Kiedy psychoterapia par nie jest dobrym rozwiązaniem?

Jeżeli sam / sama nie jesteś gotowy / gotowa na zmiany, natomiast chcesz, aby to partner zrozumiał coś w wyniku spotkań z psychoterapeutą, ponieważ to w jego zachowaniu, Twoim zdaniem, leży przyczyna Waszych trudności, wówczas wprowadzenie zmiany do Waszej relacji będzie bardzo trudne. Psychoterapia pary wymaga od obu partnerów gotowości do zmiany, do pracy nad sobą, do uważnego przyglądania się sobie i relacji z partnerem. Prawidłowe, wzajemne zrozumienie jest możliwe  tylko wówczas, gdy partnerzy potrafią zrozumieć samych siebie oraz zobaczyć to, jak sami przyczyniają się do konfliktu, mimo swych najlepszych intencji. Chęć zmienienia tylko partnera, bez zastanowienia się nad samym sobą, może doprowadzić do pogłębienia konfliktu. 

Zdarza się, że w relacji partnerskiej ma miejsce przemoc – psychiczna i / lub fizyczna. W takiej sytuacji psychoterapeuta, zanim rozpocznie terapię, skoncentruje się na zapewnieniu poczucia bezpieczeństwa obu osobom tworzącym związek.

Terapia par Warszawa w Widokach – skontaktuj się z nami.

Terapia par w Widokach prowadzona jest przez

Psycholog, psychoterapeuta
Prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych oraz terapię par. Pomaga osobom zmagającym się z zaburzeniami depresyjnymi, lękowymi, osobowości i odżywiania, przeżywającym kryzys życiowy, stratę, osobom DDA, DDD, doświadczającym skutków nadmiernego stresu, niskiego poczucia własnej wartości. Wspiera pary, które znalazły się w kryzysie. Pracuje w podejściu systemowym.

Zakres pracy:

Psycholog, psychoterapeuta
Prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych, które potrzebują lepiej poznać siebie, pragną przebudować swoje relacje z innymi lub samym sobą, cierpią z powodu depresji, zaburzeń lękowych, odżywiania lub osobowości, pochodzą z rodzin dysfunkcyjnych (DDD, DDA). Pracuje w podejściu humanistycznym.

Zakres pracy: