Terapeuta z parą na terapii, psychoterapia par Warszawa.

Terapia par Warszawa

Terapia par Warszawa w Widokach

Konflikty w związku są czymś naturalnym. Konstruktywne ich rozwiązywanie często wzmacnia relację, uczy akceptacji różnorodności, pozwala się lepiej poznać. Czasami jednak pary doświadczają sytuacji, w której konflikty są trudne do rozwiązania, a związek staje sią źródłem niezadowolenia, cierpienia obu stron.

Terapia par Warszawa – poszukaj pomocy, jeśli w Twoim związku:

Powtarzają się kłótnie o drobne sprawy, które są męczące dla Was obojga

Czujecie się w związku samotni

Macie wrażenie, że Wasze cele, marzenia różnią się diametralnie

Jesteście zmęczeni rutyną dnia codziennego i nie cieszy Was bycie ze sobą

Nie jesteście zadowoleni ze sfery seksualnej

Doświadczacie kryzysu po jakimś trudnym wydarzeniu życiowym

Nie układają się relacje z Waszymi rodzinami pochodzenia

Widzicie, że partner lekceważy Wasze uczucia, potrzeby, oczekiwania

Nie dogadujecie się w kwestii gospodarowania finansami

Macie inne wyobrażenie o tym, jak należy wychowywać dzieci

Przeżywacie trudności w relacji w związku ze zdradą jednego z partnerów

Terapia par Warszawa – ważne informacje

Czym jest psychoterapia pary?

 

Terapia par jest szczególną formą psychoterapii, która dotyczy związku i problemów w nim. Jej celem jest pomoc w przezwyciężeniu poważnych konfliktów i sytuacji kryzysowych oraz osiągnięciu harmonii i zapewnieniu obustronnego zaspokojenia potrzeb w relacji. Terapia par skupia się na wspieraniu partnerów w osiągnięciu lepszego porozumienia oraz w pracy nad ich indywidualnym rozwojem. Specjalista koncentruje się na rozwijaniu potencjału pary potrzebnego do samodzielnego radzenia sobie z pojawiającymi się problemami. W terapii tej przeważa praca z parą, ale możliwa jest także współpraca z jednym z partnerów, mająca cały czas na uwadze związek.

Podczas pierwszego spotkania psychoterapeuta wraz z parą ustala, co partnerzy chcą osiągnąć w wyniku procesu psychoterapii, określa częstotliwość spotkań i orientacyjną długość terapii.

 

Para z plecakami z widokiem na na las i jezioro - terapia par Warszawa

Terapia par Warszawa – częste przyczyny problemów w związku:

 

 • błędne przekonania na temat partnera i jego intencji
 • nierealistyczne oczekiwania wobec związku
 • osłabiony poziom umiejętności komunikacyjnych i strategii rozwiązywania problemów
 • nierównomierne zaangażowanie partnerów
 • niepodzielanie przez partnerów istotnych wartości życiowych
 • nieświadomie powielane wzorce wyniesione z rodzin pochodzenia
 • wczesnodziecięce urazogenne relacje z osobami bliskimi
 • nierównomierny podział obowiązków związanych z szeroko rozumianym prowadzeniem domu
 • doświadczanie trudności w jednym z krytycznych momentów cyklu życia (rozwoju) pary i rodziny (ciąża i narodziny dziecka, śmierć któregoś z członków rodziny, czy konieczność zamieszkania z rodzicem wymagającym stałej opieki)
 • okoliczności zewnętrzne wymuszające zmianę dotychczasowego funkcjonowania pary i rodziny (np. utrata pracy przez któregoś z partnerów, zmiana miejsca zamieszkania itd.).
Para nad jeziorem z widokiem na góry - terapia par na Warszawa

Terapia par Warszawa – korzyści:

 • szansa rozwoju dla relacji
 • lepsze poznanie partnera i zaakceptowanie go
 • lepsze zrozumienie partnera oraz samego siebie
 • ułatwia wzajemne przebaczenie
 • odnowienie bliskości
 • rozwijanie intymności
 • zwiększenie pragnienia dbania o dobro partnera
 • umożliwienie przeżywania szczęścia w obecności partnera i z jego powodu
 • zwiększenie szacunku do partnera
 • wzmocnienie przekonania, że partner jest ważną częścią naszego życia
 • rozwinięcie umiejętności dzielenia się przeżyciami i myślami
 • utwierdzenie się w przekonaniu, że możemy na partnera liczyć w potrzebie

Terapia par Warszawa – nietypowa korzyść

 

Naprawa związku jest tylko jednym z możliwych celów terapii.

W efekcie pracy, którą wykonują klienci, mogą oni również podjąć decyzję o rozstaniu. Celem pracy terapeutycznej deklarowanym od początku może być także wspieranie partnerów w procesie rozstania i rekonstrukcji życia po zakończeniu związku. Pomyślne przepracowanie kryzysu związanego z rozstaniem pomaga w organizacji życia rodzinnego, w budowaniu związków w przyszłości i nowych systemach rodzinnych. Nierozstrzygnięte konflikty z wcześniejszych okresów mogą znacząco utrudniać, a nawet uniemożliwiać późniejsze satysfakcjonujące funkcjonowanie.

Terapia par Warszawa – ważne pytania

 

Związek trwały to w pewnym sensie życie na budowie własnego domu (Bennewicz M., „Miłość toksyczna. Miłość dojrzała”). To ciągła praca. W tym procesie pracy nad związkiem psychoterapeuta pomaga parze siebie usłyszeć i zrozumieć. Wspiera klientów w poszukiwaniu rozwiązań, które krok po kroku przyczyniają się do poprawy jakości związku. Niekiedy terapeuta kieruje uwagę pary na obszary pozaproblemowe („co w tej relacji w dalszym ciągu jest źródłem satysfakcji?”, „co sprawiło, że właśnie tę osobę wybrałaś / eś na swojego partnera?”) , co pozwala zmienić sposób patrzenia na partnera i relację. 

Aby tak się stało, niezbędna jest gotowość do pracy i zmiany obu partnerów.

Podczas terapii pary odpowiecie sobie np. na pytania: jaki jest teraz wasz związek? Co sprawia, że jest właśnie taki? Co sprawiło, że zdecydowaliście się na życie razem? Co Was wspierało w tym, żeby przetrwać ze sobą tak długo? Kim jest dla Pana/ Pani druga płeć? Jak należy ją traktować? Do jakich zadań jest powołana? Jakie zachowania są naturalne dla kobiety, a jakie dla mężczyzny? W jakim sensie druga płeć ciebie dopełnia, ubogaca? W jakim ogranicza?

Kiedy psychoterapia par nie jest dobrym rozwiązaniem?

 

Jeżeli sam / sama nie jesteś gotowy / gotowa na zmiany, natomiast chcesz, aby to partner zrozumiał coś w wyniku spotkań z psychoterapeutą, ponieważ to w jego zachowaniu, Twoim zdaniem, leży przyczyna Waszych trudności, wówczas wprowadzenie zmiany do Waszej relacji będzie bardzo trudne. Psychoterapia pary wymaga od obu partnerów gotowości do zmiany, do pracy nad sobą, do uważnego przyglądania się sobie i relacji z partnerem. Prawidłowe, wzajemne zrozumienie jest możliwe  tylko wówczas, gdy partnerzy potrafią zrozumieć samych siebie oraz zobaczyć to, jak sami przyczyniają się do konfliktu, mimo swych najlepszych intencji. Chęć zmienienia tylko partnera, bez zastanowienia się nad samym sobą, może doprowadzić do pogłębienia konfliktu. 

Zdarza się, że w relacji partnerskiej ma miejsce przemoc – psychiczna i / lub fizyczna. W takiej sytuacji psychoterapeuta, zanim rozpocznie terapię, skoncentruje się na zapewnieniu poczucia bezpieczeństwa obu osobom tworzącym związek.

Terapia par Warszawa w Widokach – skontaktuj się z nami.

Terapia par w Widokach prowadzona jest przez:

Katarzyna Ambrozik, terapeuta, psycholog, psychoterapeuta systemowy Warszawa

Katarzyna Ambrozik  

Psycholog, psychoterapeuta  

Prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych, które są w kryzysie, chcą lepiej zrozumieć siebie, zmagają się z zaburzeniami depresyjnymi, lękowymi, osobowości lub odżywiania, a także psychoterapię dzieci i młodzieży, terapię rodzin i par.

Pracuje w podejściu systemowym. 

Czytaj więcej

 

 

 

Magdalena Dordzik, psycholog, psychoterapeuta

Magdalena Dordzik 

Psycholog, psychoterapeuta

Prowadzi psychoterapię indywidualną i grupową osób dorosłych doświadczających kryzysu psychicznego, cierpiących na depresję, zaburzenia lękowe, zaburzenia psychosomatyczne, zaburzenia osobowości, PTSD. 

Pracuje w podejściu systemowym i psychodynamicznym.

 

Czytaj więcej

 

 

Natalia Grzeszczuk, psycholog psychoterapeuta Warszawa

Natalia Grzeszczuk

Psycholog, psychoterapeuta 

Prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych oraz terapię par. Pomaga w budowaniu dobrego i stabilnego poczucia własnej wartości, radzeniu sobie z trudnymi emocjami oraz w opanowaniu stresu lub nadmiernej kontroli. Pary wspiera w rozwiązywaniu problemów komunikacyjnych, w sytuacjach kryzysów związkowych.

 

Pracuje w podejściu systemowym.

Czytaj więcej

Psychoterapia osób dorosłych 

Psychoterapia par 

 

 

 

Małgorzata Kiepurska, psycholog, terapeuta Warszawa

Małgorzata Kiepurska

Psycholog, psychoterapeuta

Prowadzi psychoterapię dorosłych, konsultacje rodzinne, pomaga osobom doświadczającym lęków, depresji, kryzysów życiowych i zawodowych, trudności w relacjach z innymi, cierpiących z powodu nadmiernego stresu, pragnących lepiej zrozumieć siebie.

Pracuje w podejściu psychodynamicznym i systemowym.

Czytaj więcej

 

Paulina_Wojkiewicz psycholog psychoterapeuta Warszawa

Paulina Wojkiewicz

Psycholog, psychoterapeuta, 

Prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych oraz terapię par i rodzin. Pomaga osobom z zaburzeniami lękowymi, depresją, zaburzeniami odżywiania, osobowości, będącym w kryzysie oraz doświadczającym przemocy. 
Pracuje w nurcie psychodynamicznym.

 

Czytaj więcej 

Psychoterapia indywidualna 

Psychoterapia par 

Psychoterapia online

 

„Poza obszarem wyobraźni nie istnieje coś takiego jak małżeństwo wolne od konfliktu. Tego rodzaju relacja nie leży w naturze człowieka.”

 

Geoffrey Thompson

Call Now Button