Jak poradzić sobie z depresją?

Jak poradzić sobie z depresją? Jak powinno wyglądać leczenie depresji (Warszawa)? Poszukiwania odpowiedzi na te pytania zajmują sporą grupę osób. Depresja może wystąpić w każdym wieku, pojawia się zarówno u dzieci, młodzieży, jak i u dorosłych. W różnych grupach wiekowych depresja może mieć różny przebieg i objawy. Może też wymagać odmiennych oddziaływań terapeutycznych.

Kobieta, która zmaga się z depresją. Leczenie depresji Warszawa

Depresja to po prostu niezdolność do budowania przyszłości
Rollo May

Przyczyny powstawania depresji

Depresja jest zjawiskiem bardzo złożonym i na jej pojawienie się ma wpływ wiele różnych czynników. Na jej mogą mieć wpływ:

 • czynniki biologiczne (np. czynniki genetyczne, zmiany poziomu neuroprzekaźników w mózgu, stan zdrowia somatycznego, choroby przewlekłe, uzależnienia),
 • czynniki psychologiczne (np. stresujące wydarzenia życiowe, trudności rodzinne, negatywny sposób myślenia),
 • czynniki społeczne (np. poczucie samotności, trudna sytuacja zawodowa, szkolna lub materialna).

Wymienione przyczyny często występują równocześnie. Warto mieć ich świadomość, żeby dowiedzieć się, jak poradzić sobie z depresją.

Biologiczne przyczyny depresji

Do powstania depresji mogą przyczynić się czynniki biologiczne, wśród których wymienia się:

 • czynniki genetyczne,
 • zmiany w działaniu niektórych obszarów mózgu,
 • stan zdrowia somatycznego, choroby przewlekłe,
 • uzależnienia.

Czynniki genetyczne a depresja

Zaburzenie depresyjne może występować w kolejnych pokoleniach. Nie odkryto genu depresji, ale jest kilkanaście miejsc w genomie ludzkim o odrębnej budowie u osób chorujących na depresję w porównaniu z osobami zdrowymi. Zapisane w genach informacje są jedynie pewną predyspozycją do choroby. To, czy ona się ujawni, zależy od działania różnych innych zmiennych.

Działanie mózgu a depresja

Podłożem depresji może być nieprawidłowe funkcjonowanie niektórych obszarów mózgu: układu limbicznego (części mózgu kierującej naszym zachowaniem, reakcjami obronnymi, agresją, instynktem macierzyńskim i popędem seksualnym), podwzgórza (części układu limbicznego odpowiedzialnej za regulację uczucia głodu i sytości, pragnienia, temperatury ciała oraz odczuwanie przyjemności) lub układu siatkowego (regulującego stan snu i czuwania), a dokładnie zakłócenia w przekazywaniu substancji chemicznych (serotoniny, noradrenaliny i dopaminy) w tych obszarach mózgu.

Inne choroby a depresja

Depresja może pojawić się w przebiegu niektórych chorób przewlekłych (np. cukrzyca, reumatoidalne zapalenie stawów, choroby nowotworowe). Choroby te często powodują duże ograniczenia w codziennym funkcjonowaniu. Pacjenci nieraz nie radzą sobie psychicznie z tymi zmianami, dlatego mogą pojawić się u nich stany obniżonego nastroju i depresji. Wtedy odpowiedź na pytanie, jak poradzić sobie z depresją, jest szczególnie istotne.

Psychologiczne przyczyny depresji

Wśród czynników psychologicznych wymienia się:

 • stresujące wydarzenia życiowe,
 • trudności w relacjach małżeńskich, rodzinnych i z innymi osobami,
 • negatywny sposób myślenia.

Stres a depresja

Stres jest niebezpieczny szczególnie wtedy, gdy utrzymuje się przez długi okres. Kojarzy się on z negatywnymi doświadczeniami życiowymi. Stres pojawia się jednak także przy okazji wydarzeń pozytywnych, które niosą ze sobą znaczące zmiany życiowe i nowe wymagania. Wydarzenia stresowe w życiu człowieka są związane z silnymi emocjami i wymagają dużych pokładów energii na dostosowanie się do nowej sytuacji. Takie sytuacje to np.: straty i zawody emocjonalne (np. śmierć bliskiej osoby, rozwód, rozstanie, zmiana miejsca zamieszkania i środowiska życia (np. w wyniku migracji, zmiany pracy), utrata pracy lub awans zawodowy.

Pesymistyczny sposób myślenia

Niektórzy ludzie widzą swoje postępowanie, wysiłki i szanse głównie w ciemnych barwach. Takie osoby umniejszają swoje dokonania, negatywnie wyrażają się o sobie i swoich doświadczeniach, nie wierzą, że mogą sami lub z pomocą specjalisty poradzić sobie z depresją. Nie znajdują w swoich działaniach sensu i czują, że ich starania nie mają szans powodzenia. Osoby, które w pesymistyczny sposób myślą o własnej osobie, otoczeniu i przyszłości, generują przeżywanie wielu trudnych emocji. W podejściu tym zakłada się, że zaburzenia depresyjne (obniżenie nastroju) są wynikiem zaburzeń myślenia.

Społeczne przyczyny depresji

Wśród czynników społecznych, które mogą wpłynąć na powstanie depresji, możemy wymienić:

 • zawężona sieć wsparcia społecznego,
 • poczucie samotności,
 • trudna sytuacja zawodowa, szkolna,
 • niesatysfakcjonująca sytuacja materialna.

Bezrobocie, kłopoty finansowe, problemy małżeńskie, rozwód, zerwanie związku, śmierć ukochanej osoby, samotność lub izolacja – wszystko to może w rezultacie doprowadzić do sytuacji, z którą człowiek nie będzie umiał sobie poradzić, która go przerośnie. Takie zdarzenia nie zawsze muszą prowadzić do depresji. Są jednak wymieniane jako jedne z ewentualnych jej przyczyn. W takich przypadkach skuteczne leczenie depresji opiera się na pomocy choremu w rozwiązaniu problemów i trudności życiowych.

Należy pamiętać, że depresja występuje często bez żadnych zrozumiałych przyczyn. Nasi psychoterapeuci mają duże doświadczenie we wspieraniu Klientów w rozumieniu ich sytuacji i w odpowiedzi na pytanie, jak poradzić sobie z depresją.

Leczenie depresji Warszawa

Kobieta na łóżku myśli jak poradzić sobie z depresją.

Objawy depresji

Objawy depresji to: zniechęcenie, smutek, przygnębienie i wyczerpanie, które trwają przez wiele tygodni lub dłużej. Zmienia się poczucie własnego ciała, pojawia się uczucie ciężkości i ogromnego przytłoczenia. Obraz siebie, świata i przyszłości ma zabarwienie negatywne. Depresja charakteryzuje się również brakiem aktywności, izolacją społeczną, wyobcowaniem. Depresyjny nastrój przeważa w ciągu dnia i jest obecny niemal codziennie. Chora osoba relacjonuje smutek i pustkę, a inni zauważają jej złą kondycję i zmęczenie. Objawy depresji mogą być inne u każdego pacjenta i dlatego niekiedy trudno ją rozpoznać. Trudno też odpowiedzieć na pytanie, jak poradzić sobie z depresją.

Podsumowując, charakterystyczne dla depresji są:

 • brak apetytu i znaczny spadek wagi ciała lub wzmożony apetyt i duży przyrost wagi
 • bezsenność lub nadmierna potrzeba snu
 • psychomotoryczne pobudzenie lub spowolnienie
 • utrata energii, zmęczenie
 • poczucie bezwartościowości, samoobwinianie oraz nadmierne lub nieadekwatne poczucie winy
 • odczuwane lub rzeczywiście istniejące zmniejszenie zdolności myślenia i koncentracji
 • powtarzające się myśli o śmierci, samobójcze plany czy też próby popełnienia samobójstwa

Istnieje duża różnorodność w tym, jak osoby manifestują depresję. U niektórych występuje klasyczne przygnębienie, obniżony nastrój i spadek energii. Inni wydają się niespokojni, u wielu zauważalny jest gniew, niektórzy nadużywają różnych substancji, jeszcze inni doświadczają chronicznego bólu. Dla pewnych osób depresja to dramatyczne zmiana w ich dotychczas dobrym funkcjonowaniu, u innych rozwija się ona stopniowo.

Jak poradzić sobie z depresją?

Bez względu jednak na źródło depresji należy ją traktować poważnie. Depresja to nie jest zwykła chandra. To choroba, którą się leczy. Bez odpowiedniego wsparcia może mieć nawroty. Trafnie postawione rozpoznanie i właściwe leczenie zazwyczaj przynosi poprawę funkcjonowania i ulgę w cierpieniu. Leczenie farmakologiczne oraz psychoterapia pozwalają poradzić sobie z depresją, dają szansę na powrót do zdrowia. Leczenie farmakologiczne może poprawiać nastrój poprzez stabilizację działania różnych substancji w mózgu, ale kluczową rolę w radzeniu sobie z depresją powinna odgrywać psychoterapia. Ważna jest także psychoedukacja osoby dotkniętej chorobą i jego najbliższego otoczenia.

Leczenie depresji Warszawa

Jak poradzić sobie z depresją – podejście systemowe

W myśleniu systemowym w psychoterapii zakłada się, że określone zachowanie problemowe jest zawsze największym zasobem Klienta i sposobem rozwiązania jakiegoś problemu. W takim ujęciu – długotrwałe doświadczanie smutku, spadek energii, zainteresowań, negatywne myślenie o sobie i rzeczywistości, zaburzenia snu, apetytu i in. – są działaniem osoby, żeby zadbać o coś bardzo ważnego dla niej. Dziecko przeżywające depresję może w ten sposób dbać o scalenie skonfliktowanej rodziny, która zaczyna koncentrować siły, uwagę, energię na ratowaniu jednego z członków rodziny. Przybliżenie Klientowi przez psychoterapeutę takiego sposobu patrzenia na to, co się dzieje w jego życiu, może spowodować zmianę perspektywy i próby uzyskania ważnych dla Klienta celów w inny sposób. Takie podejście akcentuje fakt, że każdy człowiek zawsze dąży do wzrostu, rozwoju, dbania o swoje potrzeby. Jeżeli pojawiają się określone trudności, które niektórzy określiliby mianem depresji, są one PO COŚ.

W Widokach zapewniamy skuteczne leczenie depresji – Warszawa, ul. Zajęcza 7.
Skontaktuj się z nami.

Obserwuj nas i bądź na bieżąco

Zobacz także

Jak poradzić sobie z rozstaniem? Warto przeżyć żałobę, pożegnać, to, co stare, odnaleźć nową lub nowego siebie po zmianie. Doświadczenie straty jest powszechne, „wszystko ma swój czas i przychodzi kres na kres”. Ale reakcje na stratę są tak różne i indywidualne, jak odrębni i różni jesteśmy my sami. Każdy przeżywa swoje osobiste, wyjątkowe straty w […]

Zazdrość w związku może budować i niszczyć. Jest sygnałem zaangażowania, bo, jak wiadomo, „nie ma miłości bez zazdrości”. Czasami jest informacją (z wykrzyknikiem) o niepewności, lęku przed odrzuceniem, poczuciu zagrożenia. W tekście zapraszamy najpierw do refleksji nad tym, co robi Wasza Zazdrość…? Przedstawiamy też kilka podstawowych informacji o naturze i rodzajach zazdrości. Pokazujemy, w jakim […]

Ataki paniki to nagłe epizody intensywnego lęku. Mogą być niespodziewane lub mogą być wywołane przez konkretny wyzwalacz. Trwają od kilku minut do kilku godzin. Osoba doświadczająca ataku paniki może odczuwać wiele różnych objawów, w tym: szybkiego bicia serca, pocenia się, zawrotów głowy, drżenia ciała, dolegliwości żołądkowych, płaczliwości. Ataki paniki mogą pojawiać się w różnych sytuacjach, […]