Perfekcjonizm – przyczyny, objawy, leczenie

Perfekcjonizm to jedno z tych zjawisk, które może przynieść zarówno korzyści, jak i szkody. Chociaż dążenie do doskonałości może motywować do ciężkiej pracy i osiągania wysokich wyników, to nierzadko staje się pułapką, która prowadzi do nadmiernego stresu i wyczerpania. Czy czasem surowo oceniasz swoje błędy, bagatelizując swoje osiągnięcia i sukcesy? Zawsze wszystko musi być dopięte na ostatni guzik? Być może przyczyną jest właśnie perfekcjonizm.

Przebodźcowany mężczyzna kontra perfekcjonizm

Co to jest perfekcjonizm?

Perfekcjonizm można zdefiniować jako wewnętrzną potrzebę osiągania najwyższych standardów w każdej dziedzinie życia. Osoby perfekcjonistyczne mają tendencję do stawiania sobie bardzo wysokich wymagań, często nierealistycznych i dążenia do ich realizacji niezłomną determinacją. Perfekcjonizm może dotyczyć różnych aspektów życia, w tym pracy zawodowej, życia osobistego, edukacji czy relacji interpersonalnych. Ważne jest jednak rozróżnienie między zdrowym dążeniem do doskonałości, a destrukcyjnym perfekcjonizmem, który może prowadzić do poważnych problemów psychicznych.
Perfekcjonizm nie jest po prostu chęcią bycia najlepszym czy osiągania sukcesów. To stan umysłu, w którym osoba czuje, że musi być idealna we wszystkim, co robi, aby czuć się wartościowa. Często towarzyszy mu przekonanie, że jakiekolwiek niedociągnięcie jest równoznaczne z porażką i utratą wartości jako człowieka. Perfekcjonizm może przybrać formę obsesji na punkcie osiągnięć, wyglądu, relacji czy nawet codziennych zadań, takich jak utrzymanie porządku w domu.

Perfekcjonizm – jak go rozpoznać?

Rozpoznanie perfekcjonizmu nie zawsze jest łatwe, ponieważ często może być mylony z wysokimi ambicjami. Istnieje jednak kilka kluczowych kwestii, które mogą wskazywać na perfekcjonistyczne skłonności:

Nieustanna samokrytyka. Perfekcjoniści mają tendencję do surowego oceniania swoich osiągnięć i skupiania się na błędach, zamiast na sukcesach. Każde, nawet najmniejsze niedociągnięcie, jest dla nich powodem do wewnętrznej krytyki i poczucia winy.

Obawa przed porażką. Strach przed niepowodzeniem jest tak silny, że często prowadzi do unikania wyzwań lub podejmowania ich z przesadną ostrożnością. Perfekcjoniści mogą rezygnować z podejmowania nowych działań, jeśli nie są pewni, że zakończą się one sukcesem.

Prokrastynacja. Paradoksalnie, perfekcjonizm może prowadzić do odwlekania działań. Obawa przed niewystarczająco dobrym wykonaniem zadania powoduje, że osoba unika jego rozpoczęcia. Prokrastynacja staje się mechanizmem obronnym, który pozwala unikać ewentualnej porażki.

Nadmierna dbałość o detale. Perfekcjoniści mogą spędzać nieproporcjonalnie dużo czasu na dopracowywaniu szczegółów, nawet jeśli całość zadania jest już wykonana. Mogą poprawiać już dobre wyniki, w obawie, że coś nie zostało zrobione idealnie.

Brak satysfakcji. Nawet osiągnięcie wysokich standardów nie przynosi im zadowolenia, ponieważ zawsze znajdą coś, co mogłoby być lepsze. Dla perfekcjonistów radość z sukcesu jest krótkotrwała, ponieważ natychmiast skupiają się na kolejnym wyzwaniu.

Przyczyny występowania perfekcjonizmu

Przyczyny występowania perfekcjonizmu są złożone i wielowymiarowe. Podstawowymi czynnikami wpływającymi na perfekcjonizm są:

Środowisko i wychowanie. Dzieci, które dorastają w środowiskach o wygórowanych oczekiwaniach, gdzie pochwały są rzadkie, a krytyka częsta, mogą rozwijać perfekcjonistyczne skłonności jako sposób na zdobycie akceptacji i miłości. Rodzice, którzy sami są perfekcjonistami często przekazują te same oczekiwania swoim dzieciom, ucząc je, że jedynie doskonałość jest akceptowalna.

Genetyka. Perfekcjonizm może mieć podłoże genetyczne. Osoby o określonych cechach osobowości, mogą być bardziej podatne na perfekcjonizm (np. wysoki poziom neurotyzmu czy sumienność mogą sprzyjać perfekcjonistycznym skłonnościom).

Kultura i społeczeństwo. Współczesne społeczeństwo często promuje doskonałość i sukces, co może zwiększać presję na jednostki, aby były perfekcyjne. Media społecznościowe z wyidealizowanymi obrazami życia, również mogą wzmacniać perfekcjonistyczne tendencje. W kulturze, gdzie sukces i doskonałość są wysoce cenione, osoby mogą za wszelką cenę dążyć do bycia najlepszymi.

Osobiste doświadczenia. Negatywne doświadczenia z przeszłości, związane z porażką, odrzuceniem czy krytyką, także mogą prowadzić do rozwinięcia mechanizmów obronnych w postaci perfekcjonizmu.

Rodzaje perfekcjonizmu

W literaturze psychologicznej wyróżnia się trzy główne rodzaje perfekcjonizmu, są to:

 1. Perfekcjonizm zorientowany na “JA”. Polega na stawianiu wygórowanych wymagań wobec samego siebie. Osoba dąży do osiągnięcia doskonałości w swoich działaniach, by uzyskać akceptację i satysfakcję. Często wiąże się z niską samooceną, pesymizmem i unikaniem “niewygodnych” sytuacji.
 2. Perfekcjonizm zorientowany na innych. Polega na stawianiu wygórowanych oczekiwań innym osobom. Osoba oczekuje, że inni będą działać na najwyższym poziomie, co może prowadzić m. in. do konfliktów w relacjach.
 3. Perfekcjonizm uwarunkowany społecznie. Związany z przekonaniem, że inne osoby stawiają nam wysokie wymagania. Osoba czuje presję społeczną i dąży do doskonałości, aby te oczekiwania spełnić.

Perfekcjonizm, który jest zdrowy

Nie każdy przejaw perfekcjonizmu musi być szkodliwy. Zdrowy perfekcjonizm może być atutem w życiu osobistym i zawodowym, wspierając rozwój i osiąganie wysokich standardów. Perfekcjoniści przywiązują dużą wagę do drobiazgów, co przekłada się na staranność i dokładność w wykonywanych zadaniach. Wyznaczają sobie ambitne cele, co motywuje do ciągłego doskonalenia i osiągania lepszych wyników. Osoby z takim podejściem są także dobrze zorganizowane i potrafią skutecznie zarządzać swoim czasem, co zwiększa ich efektywność. Perfekcjoniści stale poszukują nowych wyzwań i możliwości nauki, co sprzyja ich osobistemu i zawodowemu rozwojowi. Dążenie do doskonałości może motywować otoczenie do podnoszenia swoich standardów, tworząc atmosferę wspólnego rozwoju. Widoczne efekty ciężkiej pracy i zaangażowania przynoszą większe zadowolenie i poczucie spełnienia. Perfekcjoniści potrafią dostosować swoje standardy i metody pracy w zależności od sytuacji, co pozwala im być elastycznymi i efektywnymi w różnych okolicznościach. Przykładem zdrowego perfekcjonizmu może być sportowiec, który dąży do poprawy swoich wyników i osiągnięcia mistrzostwa, ale jednocześnie potrafi cieszyć się z małych sukcesów i uczyć się na błędach. W pracy zawodowej zdrowy perfekcjonizm może przejawiać się jako dążenie do doskonałości w projektach, ale z umiejętnością zarządzania czasem i priorytetami, aby unikać wypalenia.

Perfekcjonizm niezdrowy – konsekwencje

Mimo pozytywnych stron, perfekcjonizm niesie ze sobą szereg negatywnych konsekwencji w różnych obszarach życia. Do najważniejszych skutków niezdrowego perfekcjonizmu należą:

Stres. Osobom dążącym do perfekcji często towarzyszy uczucie stresu. Nieustanne stawianie sobie wygórowanych wymagań może prowadzić do przewlekłego napięcia i ciągłego niezadowolenia ze swoich osiągnięć.
Zaburzenie produktywności. Niezdrowy perfekcjonizm często prowadzi do marnowania czasu na drobiazgach, co obniża ogólną efektywność i zdolność do terminowego realizowania zadań.
Hamowanie kreatywności. Perfekcjoniści mogą unikać ryzykownych lub nowatorskich rozwiązań z obawy przed błędami, co ogranicza ich zdolność do innowacyjnego myślenia.
Poczucie stagnacji. Nieustanna pogoń za nierealistycznymi standardami może prowadzić do poczucia, że stoi się w miejscu, bez postępu ani rozwoju.
Izolacja społeczna. Perfekcjoniści często unikają sytuacji towarzyskich, w których mogliby czuć się oceniani, co prowadzi do izolacji i poczucia samotności.
Problemy z delegowaniem zadań. Niezdrowy perfekcjonizm może prowadzić do trudności z oddawaniem kontroli innym, co obciąża jednostkę.
Brak równowagi między życiem zawodowym a prywatnym. Perfekcjoniści często poświęcają zbyt wiele czasu na pracę kosztem życia osobistego, co może prowadzić do wypalenia i problemów w relacjach.
Nadmierna potrzeba aprobaty. Osoby o niezdrowym perfekcjonizmie często szukają uznania i potwierdzenia swoich działań przez innych, co prowadzi do uzależnienia od opinii zewnętrznych.
Niskie poczucie własnej wartości. Perfekcjoniści często mają trudności z akceptacją siebie i swoich osiągnięć, co prowadzi do ciągłego niezadowolenia z własnej osoby.
Trudności w podejmowaniu decyzji. Strach przed popełnieniem błędu może prowadzić do paraliżu decyzyjnego, co utrudnia skuteczne zarządzanie czasem i zasobami.

Strategie radzenia sobie z perfekcjonizmem

Perfekcjonizm może znacznie utrudniać codzienne życie. Świadomość tego problemu to pierwszy krok do jego przezwyciężenia. Po zrozumieniu, że perfekcjonizm jest przeszkodą, kluczowe jest uświadomienie sobie, że każdy ma prawo do pomyłek. Następnie, należy zrozumieć, że dążenie do perfekcji często powstrzymuje nas przed podejmowaniem nowych działań z obawy, że nie wykonamy ich idealnie. Te działania mogłyby w rzeczywistości wzbogacić nasze życie i przynieść nowe, cenne doświadczenia.

 1. Ćwiczenie akceptacji. Pracuj nad akceptacją swoich ograniczeń i błędów. Nikt nie jest doskonały, a błędy są naturalną częścią procesu nauki i rozwoju.
 2. Ustalaj sobie limity czasu na wykonywanie określonych zadań, żeby nie poprawiać ich w nieskończoność.
 3. Jeśli musisz dokonać oceny jakiegoś swojego działania, zrób to na skali 1-10. Unikaj ocen: super – do niczego. Pamiętaj, że oceny od 6-7 świadczą o sukcesie, 8-9 mogą świadczyć o nadmiernym wysiłku, a ocena 10 – dokonałeś cudu.
 4. Praktykuj każdego dnia przez np. 2 tygodnie wypisywanie 3-5 powodów zadowolenia z siebie. Zapisuj te rzeczy.
 5. Określ i pamiętaj, dlaczego warto jest popełniać błędy.
 6. Stawiasz sobie poprzeczki nieco powyżej rekordu świata? Określaj, kiedy zadanie, które stoi przed Tobą, będzie: zbyt słabo wykonane, dostatecznie dobrze wykonane, zbyt perfekcyjnie wykonane.
 7. Zadaj sobie pytanie i odpowiedz na nie: czy to, że inni popełniają błędy, zmienia Twój stosunek do nich?
 8. Ustalenie priorytetów. Zastanów się, które cele są naprawdę ważne. Czy wszystko musi być idealne, czy może warto skupić się na najważniejszych zadaniach?
 9. Udział w psychoterapii. Profesjonalna pomoc psychologiczna może okazać się nieoceniona w radzeniu sobie z perfekcjonizmem. Psychoterapia może pomóc w identyfikacji źródeł perfekcjonizmu i opracowaniu indywidualnych strategii radzenia sobie z nim.

Masz trudności i potrzebujesz wsparcia?

Podsumowanie

Perfekcjonizm może mieć zarówno pozytywne, jak i negatywne skutki. Osoby o zdrowym perfekcjonizmie potrafią zaakceptować swoje błędy, a wysokie standardy stanowią dla nich inspirację, a nie źródło frustracji. Jednak przesadne dążenie do doskonałości, jakie występuje w niezdrowym perfekcjonizmie może być bardzo przytłaczające i prowadzić do chronicznego stresu. Ważne jest więc, aby dążyć do zdrowego balansu między dążeniem do perfekcji a akceptacją własnych ograniczeń. Pamiętaj, że jesteś wystarczająco dobry taki, jakim jesteś i nie musisz spełniać nierealistycznych standardów (swoich i innych).

Mogą Cię także zainteresować inne nasze artykuły:
Jak zwiększyć samoakceptację? | Widoki – Twoja Psychoterapia (widokipsychoterapia.pl)
Prokrastynacja – co to takiego i jak sobie z nią radzić? | Widoki – Twoja Psychoterapia (widokipsychoterapia.pl)

Odwiedź nas również na Facebooku: Widoki – Twoja Psychoterapia | Warsaw | Facebook oraz Instagramie: Widoki – Twoja Psychoterapia • Psychoterapia Warszawa (@widoki_twoja_psychoterapia) • Zdjęcia i filmy na Instagramie

Obserwuj nas i bądź na bieżąco

Zobacz także

Poczucie własnej wartości to fundament, na którym buduje się zdrowe, harmonijne życie. Dobra wiadomość jest taka, że jako rodzice możemy mieć wpływ na to, w jakiej kondycji jest poczucie własnej wartości naszego dziecka. W artykule omawiamy nie tylko, dlaczego poczucie własnej wartości jest tak istotne, ale również jak rodzice i opiekunowie mogą wspierać i wzmacniać je […]

Terapia psychodynamiczna (Warszawa) to jedna z metod pomocy osobom doświadczających różnych trudności w swoim funkcjonowaniu i chcących lepiej poznać oraz zrozumieć siebie. Natura ludzka jest złożona – niemożliwe jest skonstruowanie jednej koncepcji opisującej i wyjaśniającej funkcjonowanie człowieka. Dlatego też istnieje wiele nurtów w psychoterapii. Każdy z nich różni się założonym celem, charakterem interakcji między psychoterapeutą […]