Terapia psychodynamiczna Warszawa

Terapia psychodynamiczna (Warszawa) to jedna z metod pomocy osobom doświadczających różnych trudności w swoim funkcjonowaniu i chcących lepiej poznać oraz zrozumieć siebie. Natura ludzka jest złożona – niemożliwe jest skonstruowanie jednej koncepcji opisującej i wyjaśniającej funkcjonowanie człowieka. Dlatego też istnieje wiele nurtów w psychoterapii. Każdy z nich różni się założonym celem, charakterem interakcji między psychoterapeutą i pacjentem oraz metodami pracy. Pacjent nie musi martwić się wyborem rodzaju psychoterapii. To specjalista na podstawie konsultacji ustali, jaki sposób wsparcia jest najlepszy. Poza tym, o skuteczności terapii nie decyduje nurt, w którym jest ona prowadzona, ale jakość relacji pomiędzy pacjentem a psychoterapeutą oraz poziom gotowości pacjenta do zmiany.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie terapia-psychod-1024x682.jpeg

Terapia psychodynamiczna Warszawa – podstawowe informacje

Terapia psychodynamiczna (Warszawa):

 • oparta jest na myśleniu psychoanalitycznym zapoczątkowanym przez Freuda
 • według założeń terapii psychodynamicznej na człowieka wpływają przede wszystkim nieuświadamiane procesy, które w nas zachodzą, nierozwiązane konflikty wewnętrzne i ukryte potrzeby
 • niektóre emocje i myśli związane z trudnymi sytuacjami w naszym życiu „umieszczamy” w świadomości. Część z nich „spychamy” jednak do nieświadomości. Dzieje się tak wówczas, jeżeli są one dla nasz szczególnie trudne. To forma ochrony naszej psychiki
 • nieuświadamiana przez nas część, nieprzepracowane konflikty mogą negatywnie rzutować na nasze funkcjonowanie
 • istotą terapii psychodynamicznej jest odkrycie nieuświadomionych konfliktów, ich zrozumienie i przeżycie
 • dużą uwagę poświęca się relacji psychoterapeuty z pacjentem
 • psychoterapeuta w wybranych momentach formułuje interpretacje przeniesienia i oporu
 • przeniesienie można określić jako zjawisko, w ramach którego pacjent nieświadomie przelewa na psychoterapeutę reakcje emocjonalne, których doświadczał wobec ważnych osób, np. rodziców
 • opór jest to niechęć lub wręcz niemożność mówienia o pewnych przeżyciach czy doświadczeniach
 • celem terapii jest znalezienie przez pacjenta nowych sposobów radzenia sobie ze stanem wewnętrznym i światem zewnętrznym oraz wypracowanie nowych definicji samego siebie
 • szczegółowe cele terapii ustalane są podczas pierwszych konsultacji, ale ustalenia mogą ulec zmianie, jeśli pojawi się taka potrzeba

Znaczenie emocji w terapii psychodynamicznej

Terapia psychodynamiczna (Warszawa) stwarza przestrzeń w szczególności do eksploracji emocji. Tym, co sprzyja zmianie jest wgląd emocjonalny. Wgląd intelektualny pomaga w znalezieniu przyczyn trudności, ale nie wystarcza to do poradzenia sobie z nimi. Terapeuta psychodynamiczny wspiera więc pacjenta w rozumieniu uczuć i nazywaniu ich. Pomaga też w uzyskaniu dostępu do emocji, które zostały zepchnięte do nieświadomości, ponieważ są zagrażające. Razem z terapeutą możemy także przyglądać się uczuciom, potrzebom, które pozostają ze sobą w konflikcie. Czasami wydaje się, że chcemy czegoś, ale robimy dokładnie odwrotnie, np. chcemy być w związku, a wchodzimy w relacje, które nie mają w sobie potencjału, żeby się rozwinąć w związek; mamy określone cele zawodowe, a marnujemy czas na inne aktywności, które nas do tych celów nie przybliżają; chcemy prowadzić zdrowy tryb życia, a objadamy się niezdrowym jedzeniem i wolny czas spędzamy na kanapie; zależy nam na spokojnej relacji z rodzicem, a wszczynamy kłótnie. Może się wówczas wydawać, że sami stanowimy dla siebie przeszkodę w osiąganiu tego, co dla nas ważne. „Powtarzanie tego, co dobre, ma sens, trudno jednak nam zrozumieć istniejący w nas przymus powtarzania tego, co bolesne” (Judith Viorst). Terapeuta psychodynamiczny pomoże nam zrozumieć, co jest podłożem tych niespójności. Dobry kontakt z własnymi emocjami jest ważny również po to, żebyśmy je mogli pełniej przeżywać – zarówno te trudne, jak i przyjemne.

Rola związków interpersonalnych

Terapia psychodynamiczna (Warszawa) kładzie duży nacisk na przyglądanie się relacjom pacjenta z ważnymi osobami w okresie dzieciństwa. Wynika to z założenia, że charakter tych relacji wpływa na:

 • tworzenie się adaptacyjnych i nieadaptacyjnych aspektów osobowości
 • kształtowanie się obrazu siebie
 • sposób, w jaki wchodzimy w relacje w życiu dorosłym

Trudności psychologiczne często pojawiają się, kiedy problematyczne wzorce interpersonalne zakłócają możliwość zaspokajania potrzeb emocjonalnych. Dlatego ważna jest świadomość, że nasze aktualne funkcjonowanie jest warunkowane w dużej mierze przez wcześniejsze doświadczenia. Pomoże to w odkryciu powtarzających się wzorów zachowań, zmianie postrzegania siebie i innych, zdrowym przeżywaniu związków z innymi osobami. Nie chodzi o skupienie się na przeszłości dla niej samej, ale raczej o to, aby zobaczyć, w jaki sposób przeszłość może wyjaśniać obecne trudności psychologiczne. Bo jak pisze Judith Viorst w „To, co musimy utracić”, „nie możemy przecież wejść do wehikułu czasu, stać się na powrót dzieckiem, którego już dawno nie ma, i dostać to, czego wtedy tak mocno – jakże mocno – pragnęliśmy. Dni, kiedy mogliśmy to otrzymać, minęły, skończyły się, nie ma ich. Mamy teraz potrzeby, które możemy zaspokoić na inne, lepsze sposoby, takie, które wiążą się dla nas z nowym doświadczeniem. Dopóki jednak nie wiemy, jak opłakać przeszłość, jak pożegnać ją z żalem i pozwolić jej odejść, jesteśmy skazani na to, by ją powtarzać”. Celem jest pomoc pacjentom w uwolnieniu się z ograniczeń przeszłego doświadczenia, aby mogli pełniej żyć w teraźniejszości. Nie oznacza to jednak, że terapia psychodynamiczna koncentruje się tylko wokół tematu relacji z rodzicami.

Znaczenie relacji terapeutycznej

Terapia psychodynamiczna (Warszawa) to nurt, w którym psychoterapeuta przywiązuje dużą uwagę do tego, co dzieje się w relacji terapeutycznej. To istotna część procesu terapeutycznego. Relacja pacjenta z psychoterapeutą często staje się dla pacjenta ważnym związkiem interpersonalnym. Z tego powodu pacjent przeżywa w niej uczucia, generuje myśli i zachowania, które występują w innych bliskich relacjach. Osoba, która obawia się braku akceptacji, odrzucenia, może obawiać się tego w kontakcie z psychoterapeutą. Pacjent, który często odczuwa silną złość skierowaną na innych, może ciągle doświadczać gniewu wobec swojego psychoterapeuty. Pacjent, który ma tendencję do nieufności wobec innych, może być podejrzliwy wobec psychoterapeuty. Ujawnianie się wzorców interpersonalnych w relacji terapeutycznej (przeniesienie i przeciwprzeniesienie) dostarcza możliwości, aby je poobserwować, omówić i zmieniać.

Przebieg sesji terapeutycznej

W terapii psychodynamicznej zadaniem pacjenta jest uzewnętrznianie wszystkich myśli, które przychodzą mu do głowy. Jego myśli w naturalny sposób wędrują wówczas po wielu obszarach życia psychicznego, obejmując pragnienia, lęki, fantazje, sny i marzenia na jawie. To pacjent decyduje, o czym chce powiedzieć i w jaki sposób. Cały ten materiał stanowi bogate źródło informacji na temat tego, jak osoba postrzega siebie i innych, interpretuje i nadaje sens doświadczeniom, unika aspektów doświadczenia lub zakłóca swoją potencjalną zdolność do odnajdywania radości i znaczenia w życiu. Psychoterapeuta dostosowuje się do potrzeb pacjenta, nie narzuca tematów rozmowy. Nie doradza. Pomaga natomiast pacjentowi w znalezieniu nowego rozumienia. Zadaniem psychoterapeuty jest dokonywać interpretacji wypowiedzi i prowadzić pacjenta po meandrach jego własnej psychiki. Celem psychoterapii psychodynamicznej jest to, aby pacjent rozumiał mechanizmy generujące określone zachowania, szczególnie te niepożądane. Rozumienie tych mechanizmów pomaga we wzięciu odpowiedzialności za zmianę. „Być odpowiedzialnym oznacza, że podejmujemy się zobowiązań i dotrzymujemy ich. Być odpowiedzialnym oznacza też oczywiście, że sami wiążemy sobie buty, ale także, że nie wolno nam winić za nasze czyny naszego strasznego dzieciństwa, pochłaniającej nas namiętności, pokusy, ignorancji lub nieświadomości” (Judith Viorst).

Masz trudności i potrzebujesz wsparcia?

Terapia psychodynamiczna Warszawa – czas trwania

Jedna sesja trwa zwykle 50 minut. Spotkania odbywają się minimum raz w tygodniu, o stałej porze. Cały proces terapii może trwać od pół roku do kilku lat. Wszystko zależy od problemu pacjenta i jego wewnętrznych możliwości zmiany.

Niektóre z naszych psychoterapeutek w Widokach, Marta Laskowska-Nowara, Małgorzata Kiepurska i Edyta Bałdyga, pracują w nurcie psychodynamicznym. Jeżeli po przeczytaniu tego tekstu zaciekawił Cię opisany sposób pracy i czujesz, że psychoterapia prowadzona w tym nurcie może Ci pomóc w poradzeniu sobie z pewnymi trudnościami, skontaktuj się z nami i umów się na pierwszą sesję.

Obserwuj nas i bądź na bieżąco

Zobacz także

Zdrada w związku to zawsze doświadczenie bardzo bolesne. Dla wielu par jej pojawienie się oznacza koniec związku. Dla niektórych – jest to szansa na uważne przyjrzenie się relacji i stworzenie bardziej satysfakcjonującego związku, np. w procesie psychoterapii. W naszym artykule przedstawiamy, po co niektóre osoby zdradzają, jakie są skutki zdrady i jak sobie poradzić po […]

Mechanizmy obronne pomagają nam radzić sobie z różnymi trudnościami życiowymi, konfliktami wewnętrznymi, trudnymi emocjami. Nie jesteśmy jako ludzie bezbronni.  W naszym artykule przyglądamy się zarówno dojrzałym, jak i niedojrzałym mechanizmom obronnym, ich wpływowi na funkcjonowanie osoby oraz roli, jaką odgrywają w relacjach z innymi i z samym sobą oraz w przystosowaniu się do wyzwań zmieniającego […]

Jak poradzić sobie z rozstaniem? Warto przeżyć żałobę, pożegnać, to, co stare, odnaleźć nową lub nowego siebie po zmianie. Doświadczenie straty jest powszechne, „wszystko ma swój czas i przychodzi kres na kres”. Ale reakcje na stratę są tak różne i indywidualne, jak odrębni i różni jesteśmy my sami. Każdy przeżywa swoje osobiste, wyjątkowe straty w […]